Read more about RFSU's work on sexual and human rights
Back
Big pack

RFSU Störst Chans Ovulation test

Shows your most fertile days

Affordable ovulation test for those who are planning for a child and want to test often or over a longer period of time. With the RFSU Ovulation Test, you can find out when you are ovulating and have the best chance of getting pregnant. Available in 14 and 25 packs.

If you are trying to get pregnant, it is important to have intercourse during the most fertile days of a menstrual cycle, as there are only a few days in a cycle a woman can get pregnant. The test shows your 2 most fertile days and tracks the increase in Luteinizing Hormone (LH) in your urine at levels above 25mlU/ml.

Take the test between 10am and 8pm when the amount of LH hormone in the urine can be read most accurately. You are most fertile on the day the LH surge is detected and the day after, if you have intercourse within these 48 hours you increase your chances of getting pregnant.

Visa mer
Visa mindre
 • Läs mer
  • Tydligt resultat med ett eller två streck
  • Kartlägger dina två mest fertila dagar under en menstruationscykel
  • Enkel teststicka som du doppar i en behållare med urin.

  MÄTNING AV LH-HORMON

  Det finns olika metoder för att ta reda på om man har ägglossning.

  Mätning av hormoner är mer tillförlitligt än de äldre metoderna, då man undersöker sitt sekret eller mäter temperaturen i kroppen. Man kan mäta hormon själv hemma genom ägglossningstester som hormonet LH. Hormonet börjar öka i mängd en till tre dagar före ägglossningen.

  Man kan säga att LH-ökningen är en signal till äggstocken att den ska släppa ifrån sig ägget. Hur pass snabbt LH-mängden i kroppen går tillbaka varierar lite från kvinna till kvinna. LH utsöndras ur kroppen med urinen.

  Med hjälp av en urinsticka kan man mäta LH-hormonet i urinen. Man bör utföra urintestet några dagar i följd, vid samma tidpunkt. Hur man gör står i instruktionerna som finns i förpackningen.

  På kvinnokliniker används tester som mäter mängden gulkroppshormon i blodet. Proven tas dag 21 och dag 23 i menscykeln och då ska värdena vara över en viss nivå för att visa att det har skett en ägglossning.

  Det går inte att se exakt när man haft ägglossning.

 • Så här funkar det

  Testet visar när du har dina två mest fertila dagar, om du har samlag under dessa dagar ökar du dina chanser att bli gravid.
  Normalt stiger nivån av det Luteiniserade Hormonet (LH) drastiskt före ägglossningen, vilket sker ungefär i mitten av varje menstruationscykel. Efter några timmar och upp till ett dygn från denna topp, lossnar ett ägg från äggstocken, s k ägglossning. I samband med LH-toppen är du som mest fruktsam de närmaste 2 dagarna. Har du samlag de närmaste 48 timmarna ökar dina chanser att bli gravid. Eftersom mannens spermier kan överleva under flera dagar kan du även bli gravid om du har samlag innan du har påvisat LH-stegringen.

  • Testets känslighet är 25mlU av ägglossningshormonet LH
  • Tydligt resultat med ett eller två streck
  • För engångsbruk – testet kan endast användas en gång
  • 99 % säkert resultat förutsatt att det utförs på rätt sätt
 • Så här gör du

  Du bör helst utföra testet vid ungefär samma tid alla dagar. Använd inte den första morgonurinen då LH-halten inte påvisas i urinen förrän senare under dagen. Lämpligast tid är mellan kl. 10.00-20.00 då mängden LH-hormon i urinen kan avläsas mest korrekt. Undvik att dricka stora mängder vätska 2 timmar innan du utför testet för att undvika utspädning av LH-hormonet i urinen.

  När du har läst instruktionerna och är redo att utföra testet tar du ut ägglossningstestet ur innerförpackningen. Använd teststickan med en gång.

  Håll i det gröna handtaget, RÖR INTE den vita ytan då det kan ge felaktiga resultat.

  Samla urin i en ren och torr behållare. Ett par centimeter från botten räcker.

  Håll i det gröna handtaget, RÖR INTE den vita ytan då det kan ge felaktiga resultat.

  Doppa ner uppsugningsdelen med nedåtriktade pilar i urinen. Doppa inte djupare än till max-linjen. Ta upp efter 15 sekunder och lägg den plant på en ren och torr yta.

  Vänta i 10 minuter innan du läser av resultatet och låt teststickan ligga helt still.

  När teststickan börjar reagera färgas hela resultatområdet ljust rosa.

  Läs inte av några resultat efter 15 minuter då detta kan ge missvisande resultat.

  Läs av resultatet

  Ett eller två rosa färgband visas mot ljus bakgrund i resultatområdet, den ena linjen för kontroll och andra linjen för testresultat Läs av resultatet så snart som möjligt efter 10 minuter, läs inte av några resultat efter 15 minuter då detta kan ge missvisande resultat.

  Positivt – LH-ökning

  Om två rosa färgade linjer framträder inom resultatområdet och testlinjens rosa färg är lika stark eller mörkare än kontrollinjen har LH-ökning registrerats. Du bör få ägglossning inom 24-36 timmar. Du är som mest fruktsam de närmaste 2 dagarna. Om du har samlag under de närmaste 48 timmarna ökar dina möjligheter att bli gravid. Du kan spara överblivna tester om du behöver testa igen.

  Negativt – Ingen LH-ökning

  Om endast en rosa färgad kontrollinje framträder eller om testlinjen framträder men är ljusare än kontrollinjen så finns ingen påvisad LH-stegring i urinen. Fortsätt testa kommande dagar. Om du inte kunde spåra någon LH-stegring i denna cykel kan det bero på följande;

  – Du kanske inte hade någon LH-topp i denna cykel. Det är normalt att ägglossningen hoppar över någon gång.

  – Du kan ha testat för tidigt eller för sent i cykeln.

  – Mängden LH i urinen kan ha varit för låg.

  Ogiltigt resultat

  Om inget rosa/rött kontrollstreck är synligt, inga streck alls visas eller om strecken har annan färg än rosa/röda/lila har testet inte fungerat som det ska. Det kan bero på att uppsugningsdelen inte har sugit upp tillräckligt mycket urin eller att du inte har utfört testet på rätt sätt. Gör ett nytt test och följ noga anvisningarna. Om problemet kvarstår kontakta RFSU.

 • Bruksanvisning
 • Frågor & Svar

  Jag vet inte hur lång min menstruationscykel är eller jag har oregelbunden mens. När ska jag börja testa?

  Om du inte känner till hur lång din menstruationscykel är, rekommenderas du att vänta en cykel och räkna ut hur lång den är innan du börjar använda RFSU Ägglossningstest. När du känner till hur lång din menstruationscykel är läser du igenom anvisningarna och tar reda på vilken dag du ska börja testa. Om längden på din menstruationscykel varierar mer än 3 dagar, väljer du den kortaste cykeln du har haft under de senaste 6 månaderna. Det är vanligt att du behöver testa flera gånger innan du kan påvisa LH-stegringen. Om du vill börja använda RFSU Ägglossningstest innan du tagit reda på längden på din menstruationscykel, kan du börja testa på det 11:e dygnet i cykeln. Det kan dock hända att du missar LH-stegringen eftersom du riskerar att börja testa för sent i cykeln, eller behöver några extra stickor för att kunna påvisa LH-stegring.

  Vilken tid på dagen ska jag utföra testet?

  Du bör helst utföra testet vid ungefär samma tid alla dagar. Använd inte den första morgonurinen då LH-halten inte påvisas i urinen förrän senare under dagen. Lämpligast tid är mellan kl. 10.00-20.00 då mängden LH-hormon i urinen kan avläsas mest korrekt. Undvik att dricka stora mängder vätska 2 timmar innan du utför testet för att undvika utspädning av LH-hormonet i urinen.

  Måste jag använda alla teststickor?

  Nej. Fortsätt testa tills du har påvisat LH-stegringen. Resterande teststickor kan du spara till nästa menstruationscykel, om du vill testa igen.

  Hur pålitligt är RFSU Ägglossningstest?

  RFSU Ägglossningstest är 99 % säkert när det gäller att påvisa den LH-stegring som sker vid ägglossningen. Testet är av samma typ som används av barnmorskor och gynekologer.

  Jag har använt många olika teststickor enligt anvisningar, men har inte lyckats påvisa någon LH-stegring. Vad gör jag?

  Antalet teststickor i en förpackning brukar i regel vara tillräckligt för de flesta kvinnor med regelbunden menstruation. Men om din menstruationscykel varierar mer än 3 dagar kan det hända att du behöver utföra ytterligare tester för att påvisa din LH-stegring. Fortsätt att testa med stickor från en ny förpackning för att påvisa din LH-stegring.

  Hur länge är resultatet giltigt?

  Du kan läsa av resultatet 10 minuter efter att du har utfört testet. Läs inte av några resultat efter 15 minuter då detta kan ge missvisande resultat.

  Jag har utfört RFSU Ägglossningstest, men det visas ingen s k kontrollinje. Vad gör jag?

  Det kan bero på att för mycket eller för lite urin har använts på teststickan. Testa med en ny sticka. Följ noga användaranvisningen. Om problemet kvarstår kontakta RFSU.

  Finns det faktorer som kan ge missvisande resultat?

  Läs alltid tillverkarens anvisningar innan du utför testet. Testresultaten påverkas i regel inte av smärtstillande medel, antibiotika och andra vanliga läkemedel. P-piller och p-plåster som innehåller hCG eller LH kan påverka testresultatet och bör inte användas i samband med detta test. Andra faktorer som kan påverka resultatet är om du tar fertilitetsfrämjande läkemedel som innehåller LH- eller hCG-hormon. Hör med din läkare. Om du exempelvis är gravid, nyligen varit gravid eller har uppnått klimakteriet kan resultatet bli missvisande.

  Jag har nyligen slutat med hormonella preventivmedel (t ex p-piller), kan det påverka resultatet?

  Din naturliga hormonproduktion påverkas av hormonella preventivmedel, och om du nyligen slutat med sådant kan dina menstruationscykler vara oregelbundna under en tid innan de stabiliserar sig. Det kan vara en god idé att vänta tills du haft två naturliga menstruationscykler, och räknat ut hur långa de är innan du börjar använda RFSU Ägglossningstest.

  Jag har testat era ägglossningstester i flera dagar (7 eller fler) i sträck och de visar starka streck hela tiden vad betyder det?

  Det är individuellt hur hög LH-hormonhalt man har i kroppen, hormonet finns hela tiden i kroppen och ska stegras inför ägglossning. De flesta har svagare LH-hormon som stegras inför ägglossning dvs strecket blir starkare och starkare ju närmare ägglossning man kommer, 2 dagar före ägglosning ungefär ska styrkan på strecket vara lika starkt/eller starkare än kontrollstrecket. Om det är otydligt och/eller man är osäker på sin menstruationscykel så testa ett par månader för att följa egna cykeln och se hur cykeln ska vara i stegring.

  Det kan vara så att du testar för tidigt i menstruationscykeln och inte kommit till ägglossningsperioden ännu. Du kan också prova att testa andra tidpunkter tex på eftermiddagen då LH-hormonet kan vara starkare. Det kan vara så att du har så starkt av hormonet i kroppen hela tiden så att våra ägglossningstester inte fungerar för dig.