Lue lisää RFSU:n työstä seksuaali- ja ihmisoikeuksien parissa
Takaisin Seksuaalikasvatus

16-22-vuotiaat

RFSU / Seksuaalikasvatus

KENELLE AINEISTO ON?
RFSU:n seksuaalikasvatusmateriaali SEX, BODY & RIGHTS on tehty yläkoululaisten ja toisen asteen opettajille, kolmannella asteella työskentelevien tueksi ja erilaisissa paikoissa ohjaavien ihmisten tueksi seksuaalisuuteen liittyvien asioiden käsittelemiseksi.

Materiaali on tarkoitettu erityisesti henkilöille, joilla ei ole kokemusta seksuaalikasvatuksesta. Materiaali tukee yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitoksissa tehtävää seksuaaliterveyden edistämistyötä.

Materiaali tarjoaa tietoa ja mahdollistaa prosessoivaa oppimista sekä omakohtaista pohdintaa. Materiaali koostuu valmiista tuokioehdotuksista, joita ohjaaja voi toteuttaa sellaisenaan tai muokattuna tilanteeseen sopivaksi.

Materiaali on suunnattu erityisesti peruskoulunsa päättäneiden nuorten ja nuorten aikuisten parissa työskenteleville.

Materiaali on sähköinen ja sen voi ottaa maksutta käyttöönsä kuka tahansa. Materiaalia päivitetään ja muovataan tarpeita vastaavaksi säännöllisesti.

MITÄ MATERIAALI SISÄLTÄÄ?
SEX, BODY & RIGHTS -materiaali on jaettu kahteen aineistoon iän mukaan: 13-16 vuotiaat ja 16-22 vuotiaat. Kumpikin materiaali sisältää

– oppaan ohjaajalle
– tuokioiden diat
– tehtäviä tunnin aikana tehtäväksi ja/tai kotiläksyksi

OHJAAJAN OPAS

SEX, BODY & RIGHTS -materiaali 16-22-vuotiaille on koottu tämän oppaan kansiin.  Opas sisältää ohjeet tuokioiden toteutukseen.

Ohjaajan opas antaa syventävää tietoa tuokioiden aiheista, ryhmä- ja kotitehtävistä ja seksuaalikasvatuksessa huomioitavista keskustelu- ja empatiataidoista sekä yleisistä eettisistä ohjeista. Opas kannustaa ennen ohjaustyöhön ryhtymistä pysähtymään teeman äärelle ohjaamiseen valmistautuen, harjoitukset huolella läpikäyden ja lisätietoa aiheesta hakien.

Tuokioihin liittyvät diat ja ryhmä- ja kotitehtävien liitetiedostot löydät tuokioiden alta erikseen ladattavina tiedostoina.

SEX, BODY & RIGHTS - Ohjaajan opas 16-22-vuotiaat (pdf)

TUOKIO 1 – SEKSUAALISUUS

Tuokion tarkoituksena on saada kasvajat pysähtymään seksuaalisuuden ja siihen liittyvien asioiden äärelle pohtien, millaisia ajatuksia ja mielikuvia erilaisiin sanoihin liittyy sekä määritellä keskeiset termit. Tunnin myötä pohditaan myös omaa itseä ja omaa suhdetta elämään, itseen ja erilaisiin seksuaalisuuteen liittyviin teemoihin. Tuokiossa luodaan yhteiset säännöt, jotta seksuaalikasvatustuokioista muodostuisi kaikille osallistujille turvallinen ja luottamuksellinen ympäristö pohtia omaa itseään ja seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä.

TUOKIO 1 DIAT (pdf)
TUOKIO 1, Liite 1 - Kuvakortit (.zip)
TUOKIO 1, Liite 2 - Seksuaalisuuskysely (pdf)
TUOKIO 1, Liite 3 - Neljän sanan assosiaatio harjoitus (pdf)
TUOKIO 1, Liite 4 - Kotitehtävä (pdf)

TUOKIO 2 – SUKUPUOLI, SEKSUAALISUUS, MONINAISUUS

Tuokion tarkoituksena on tarkastella sukupuolia ja määritellä käsitteitä sukupuoleen liittyen. Tärkeää osaa tuokiossa näyttelee omakohtainen pohdinta ja pysähtyminen oman minän, minäkuvan ja identiteetin äärelle. Tuokio nostaa esille streotyyppisiä ja normatiivisia ajatuksia sekä haastaa osallistujia pohtimaan niiden merkitystä ja vaikutusta arjessa sekä yksilötasolla. Tuokio tarjoaa mahdollisuuden harjoitella keskustelua ja mahdollistaa empatian lisääntymistä.

TUOKIO 2 DIAT (pdf)
TUOKIO 2, Liite 1 - Ominaisuuskortit (pdf)
TUOKIO 2, Liite 2 - Arvostava haastattelu (pdf)
TUOKIO 2, Liite 3 - Kotitehtävä (pdf)

TUOKIO 3 – SEKSUAALINEN VÄKIVALTA

Tuokio 3 pysähtyy pohtimaan seksuaalista väkivaltaa sekä myyttien ja stereotypioiden että sukupuolien näkökulmasta. Tavoitteena on haastaa osallistujia purkamaan olettamia, joita seksuaaliseen väkivaltaan usein liittyy sekä tarjota tietoa seksuaalisen väkivallan haavoittavuudesta ja siitä miten ennalta ehkäistä väkivaltaa omalla toiminnallaan.

Tuokion 4 yhdessä osiossa puretaan kotitehtävien avulla sitä, mitä seksuaalinen väkivalta saa aikaan ja miten toimia, jos työssään, muuten elämässään tai joku läheinen kuulee jonkun kohdanneen seksuaalista väkivaltaa. Tuokio 4 tarttuu myös aiheeseen seksuaalioikeuksien ja maskuliinisuuden näkökulmasta.

TUOKIO 3, DIAT 1/2 (pdf)
TUOKIO 3, DIAT 2/2 (pdf)
TUOKIO 3, Liite 1 - Seksuaalisen väkivallan stereotyyppinen kuva (pdf)
TUOKIO 3, Liite 2 - Seksin ja väkivallan erot (pdf) TUOKIO 3, Liite 3 - Kotitehtävä (pdf)

TUOKIO 4 – SEKSUAALINEN VÄKIVALTA, SUKUPUOLI JA SEKSUAALIOIKEUDET

Tuokiossa pysähdytään tarkastelemaan sukupuolta ja sen merkitystä arjessa seksuaalioikeuksien ja vielä uudemman kerran seksuaalisen väkivallan kautta aiemman tuokion kotitehtäviin pysähtyen. Tuokio nostaa esille myös maskuliinisuuteen ja stereotyyppisiin sukupuoliolettamiin liittyviä haasteita.

Huom! Tuokiossa ei ole dioja.

TUOKIO 4, Liite 1 - Kuuma tuoli sukupuolesta (pdf)
TUOKIO 4, - Liite 2 Seksuaalioikeudet rooliharjoituksena (pdf)
TUOKIO 4, Liite 3 - Kotitehtävä

TUOKIO 5 – HYVÄ SEKSI

Käsittelyssä ovat sellaiset kysymykset kuin mitä on seksi, mitä on hyvä seksi, miksi kommunikaatio on tärkeä osa seksiä ja mitä tarkoittaa suostumus.

Tuokiossa pohditaan seksiä ja puretaan auki stereotyyppisiä ajatuksia aiheeseen liittyvistä teemoista. Hyvän seksin ja seksuaalisen hyvinvoinnin pohjana on luottamus. Tuokio ryhtyy rakentamaan ajatusta siitä, mitä on hyvä seksi ja millainen seksi tukee seksuaalista hyvinvointia sekä millainen puolestaan voisi jopa heikentää hyvinvointia tai jopa tuottaa pahoinvointia.

Tuokiossa tehdään harjoituksia ja keskustellaan paljon. Asioita tarkastellaan pysähtymättä tekniikoihin tai ehkäisyvälineisiin. Näiden aiheiden vuoro on myöhemmin. Tuokion tarkoituksena on edistää kumppanusten välistä keskustelua seksistä, omista toiveista ja tarpeista sekä vahvistaa kykyä kertoa ja vastaanottaa kumppanin viestit ei-haluamisestaan kunnioituksen ja luottamuksen eleinä.

TUOKIO 5 DIAT Huippuseksi (pdf)
TUOKIO 5, Liite 1 - Onnellinen seksikerta (pdf)
TUOKIO 5, Liite 2 - Kotitehtävä (pdf)
TUOKIO 5, Liite 3 - Kahdeksan askelta hyvään seksiin (pdf)

TUOKIO 6 – SEKSIN ERI MUOTOJA JA EHKÄISYSTÄ

Tavoitteena on lisätä osallistujien ajatuksia siitä, mitä seksi voisi olla ja mitä kaikkea siihen kuuluu. Kun pohditaan ja nostetaan esille erilaisia tapoja ajatella seksiä, voi osallistujan oma maailma laajeta sekä hyväksyntä toisia ihmisiä ja heidän tapojaan kohtaan kasvaa. Tämän lisäksi ennen kaikkea tarkoituksena on edistää omakohtaista pohdintaa ja omien haluamisten ja ei-haluamisten määrittelyä.

Tuokio pyrkii vaikuttamaan suotuisasti asenteisiin kondomia kohtaan ja nostaa esille, että ehkäisyä voidaan tarvita monenlaisessa seksissä eikä vain penis-emätin-yhdynnässä. Ehkäisyllä on myös maailmanlaajuinen merkitys ihmisten seksuaaliterveydelle. Tästä syystä asiaa tarkastellaan lyhyesti myös näin. Seksitaudit nostetaan esille erikseen. Tavoitteena on, että tuokion jälkeen osallistujat tietäisivät milloin ja minne hakeutua avun piiriin.

TUOKIO 6 DIAT (pdf)
TUOKIO 6, Liite 1 - Sanaselityksiä (pdf)
TUOKIO 6, Liite 2 - Seksisana-alias (pdf)
TUOKIO 6, Liite 3 - Kotitehtävä (pdf)
Kondomin käyttöohje ja suuseksisuojan valmistaminen (pdf)

TUOKIO 7 – MASTURBOINTI, SEKSIKUVASTOT & SEKSUAALINEN HYVINVOINTI

Seksuaalisuus ja siihen liittyvät asiat kiinnostavat ihmisiä eri tavoin. Myöskään seksi ei kaikista tunnu kiinnostavalta, tärkeältä tai merkitykselliseltä. Tuokio käsittelee seksin eri muotoja, mutta nostaa esille myös seksiin liittyvää historiaa sekä näkökulmia, että ihminen voi voida hyvin, vaikkei seksuaalisuus tai seksi kiinnostaisi lainkaan. Toisaalta seksuaalinen hyvinvointi voi olla heikoilla kantimilla, mikäli esimerkiksi seksi tuottaa kipua tai siihen suostuu vastentahtoisesti.

Porno ja media ovat tuokiossa käsittelyssä myös. Aiheita tarkastellaan erilaisista näkökulmista, jotta osallistujat saisivat mahdollisuuden miettiä ja ajatella, millaisia mielipiteitä tai ajatuksia he itse aiheista luovat. Tarkoituksena on luoda välittävää kulttuuria ja kerrata seksuaaliterveyden näkökulmasta tärkeitä asioita seksiin liittyen.

TUOKIO 7 DIAT (pdf)
TUOKIO 7, Liite 1 - Linkkejä (pdf)
TUOKIO 7, Liite 2 - Jälkiehkäisy (pdf)
TUOKIO 7, Liite 3 - Seksiä mediassa (pdf)
TUOKIO 7, Liite 4 - Kotitehtävä (pdf)

TUOKIO 8 – NÄKÖKULMIA SEKSUAALITERVEYTEEN

Tuokio jakautuu kahteen osioon. Ensimmäisessä osiossa tarkastellaan pornoa moninaisista näkökulmista ja siihen liittyviä normatiivisia ja stereotyyppisia ajatuksia tarkastellen ja purkaen. Samassa tuokiossa käsitellään asioita, jotka altistavat seksuaaliselle pahoinvoinnille tai toimivat seksuaalisen hyvinvoinnin esteinä.

Toisessa tuokiossa käsitellään gynekologista tutkimusta ja urologista tutkimusta, opetellaan lantionpohjan lihasten vahvistamista, rintojen ja kivesten omatoimista tutkimista.

osallistujat tietäisivät milloin ja minne hakeutua avun piiriin.

TUOKIO 8 DIAT (pdf)
TUOKIO 8, Liite 1 - Kysymykset
TUOKIO 8, Liite 2 - Lantionpohjan lihakset

TUOKIO 9 – PARISUHDEMUOTOJA, SUHTEIDEN VAIHEITA

Tuokiossa käsitellään parisuhteita, niiden hoitamista sekä sitä, miten erosta selviää ja millaisia näkökulmia suhteissa olemiseen voi olla olemassa. Tarkoituksena on lisätä ymmärrystä erilaisista parisuhdemuodoista, kasvattaa suvaitsevaisuutta sekä tarjota valmiuksia osallistujille sekä henkilökohtaiseen elämään. Ajatuksena on myös antaa välineitä käsitellä mahdollisesta ammatillisesta näkökulmasta erilaisia tuntemuksia, joita suhteet nostattavat pintaan. Tuokio esittelee myös erilaisia oma-apuohjelmia, joita käyttää tai joilla ohjata oma läheinen / asiakas saamaan tukea tai apua tarvittaessa.

TUOKIO 9 DIAT (pdf)
Tuokio 9, Liite 1 - Seurustelun ABC (pdf)
Tuokio 9, Liite 2 - Kotitehtävä (pdf)

TUOKIO 10 – PARISUHTEELLISTA, PERHEELLISTÄ

Ensimmäisessä tuokiossa käsitellään parisuhteita ja niissä ilmeneviä erilaisia tilanteita. Toisessa tuokiossa tarkastellaan perheitä ja sitä, millaisia ajatuksia osallistujilla on perheistä, perhemuodoista sekä vanhemmuudesta. Tarkoituksena on lisätä osallistujien tietoutta aiheisiin liittyen sekä kannustaa heitä pohtimaan aiheita omakohtaisesti ja omaa lähipiiriä tarkastellen ja erilaisuuden hyväksyen. Tehtävät valmistavat osallistujia käsittelemään lapsen tuloa mahdolliseen omaan perheeseen seuraavan tapaamisen yhteydessä.

Kotitehtävä puolestaan haastaa pohtimaan omaa seksuaalista kasvua ja kehitystä kysymysten avulla. Kotitehtävä nostaa esille perheen vaikutusta seksuaaliselle hyvinvoinnin kokemiselle sekä valmistaa käsittelemään viimeisen tapaamiskerran teemaa seksuaalisesta hyvinvoinnista.

TUOKIO 10 DIAT (pdf)
TUOKIO 10, Liite 1 - Suhteiden haasteita (pdf)
Tuokio 10, liite 2 - Kotitehtävä (pdf)

TUOKIO 11 – LAPSI TULEE TALOON

Tuokiossa tarkastellaan perheitä, raskautta toivottuna ja ei-toivottuna asiana, lapsettomuutta sekä vanhemmuuden haasteita. Tarkoituksena on lisätä osallistujien tietoutta aiheisiin liittyen sekä kannustaa heitä pohtimaan aiheita omakohtaisesti ja omaa lähipiiriä tarkastellen, erilaisuuden hyväksyen.

TUOKIO 11 DIAT (pdf)
TUOKIO 11, liite 1 - Kotitehtävä (pdf)

TUOKIO 12 – SEKSUAALINEN HYVINVOINTI, ITSETUNTEMUS

Tuokiossa käsitellään itsetuntoa ja pohditaan itseä. Tuokio palaa seksuaaliseen hyvinvointiin ja sitä vahvistaviin asioihin. Harjoitellaan positiivisen palautteen antamista muille sekä perustellun palautteen antamista kirjallisesti.

TUOKIO 12 DIAT 1/2 (pdf)
TUOKIO 12 DIAT 2/2 (pdf)
TUOKIO 12, Liite 1 - Hyvinvointiamneesi
TUOKIO 12, liite 2 - Kotitehtävä

LÄHETÄ PALAUTETTA

Mikäli haluat keskustella, kommentoida tai ehdottaa muutoksia materiaaliin,
lähetä sähköpostia: susanna.ruuhilahti@rfsu.fi

Palaute

13-16 VUOTIAAT

“Alkuesittely on kattava, informatiivinen, selkeä ja yksinkertainen. Tämä on tärkeää, jos tuokiota pitää kasvattaja, jolla ei ole seksologian koulutusta. Ohjaajalle on hyvin kuvattu mitä laadukas seksuaalikasvatus pitää sisällään ja mitä tulee ottaa huomioon (eettiset ohjeet, seksuaalisuus positiivisena asiana ja voimavarana). Havainnollistavia, herättäviä ja kiinnostavia tehtäviä. Diat riittävän napakoita. Kannustaa lähdekriittisyyteen ja mediakriittisyyteen.

Yhteenveto: Hyvä kokonaisuus, avuksi seksuaalikasvatuksessa, kun on valmis paketti. Jos ei ole seksologian koulutusta, opettajan tulee käydä materiaali ehkä vielä tarkemmin läpi ja pohtia omaa suhdettaan seksuaalisuuteen, jotta ei tule turhaa sensuroimista. Asiat on esitetty tässä hyvin moniulotteisesti, positiivisesti, voimaannuttavasti ja kasvua tukevasti. “

– JENNI, seksuaalikasvattaja, YAMK sairaanhoitaja

 • Maksaako SEX, BODY & RIGHTS -materiaalin käyttö jotain?

  SEX, BODY & RIGHTS -materiaali on täysin ilmainen.

 • Miten SEX, BODY & RIGHTS eroaa muista seksuaalikasvatusmateriaaleista?

  Nuorille aikuisille suunnattua seksuaalikasvatusmateriaalia ei juurikaan ole, vaikka tarvetta seksuaalikysymyksistä keskusteluun heillä onkin. Materiaalin teemat ovat nuorten ja nuorten aikuisten toivomia.

  Materiaali tarjoaa tietoa, osallistaa ja haastaa pohtimaan asioita monesta eri näkökulmasta. Tietoa ja ajatuksia tuovat tilanteisiin myös siis osallistujat.

  Materiaali on sähköinen ja sen voi ottaa maksutta käyttöönsä kuka tahansa. Materiaalia päivitetään ja muovataan tarpeita vastaavaksi säännöllisesti.

 • Haluaisin jakaa terveystiedon tunneillani kondomeja. Mistä voimme tilata niitä koululleni?

  Jaamme kokonaista vuosiluokkaa vastaavan määrän kondomeja ilmaista opetusmateriaalia jakavan SubjectAidin kautta.

 • Opetan yläasteikäisiä, 13-16-vuotiaita nuoria. Voinko opettaa heille tuokioita 16-22 vuotiaiden materiaalista?

  Materiaali on suunnattu erityisesti niille, jotka työskentelevät peruskoulunsa päättäneiden nuorten ja nuorten aikuisten parissa. Sitä voikin osaltaan hyödyntää myös tutkintoon johtavissa opinnoissa ammattillisen kasvun ja ammattitaidon lisääjänä seksuaalikysymyksissä.

  Materiaalia voi soveltaa nuorempienkin kanssa työskennellessä oman harkinnan mukaan. Tärkeää on miettiä yhdessä kasvatettavien nuorten kanssa, millaiset asiat heitä kiinnostavat ja millaiset asiat ovat ajankohtaisia. Tämän lisäksi on kasvattajana pohdittava, millaiset harjoitukset tai kasvatustavat soveltuvat juuri kyseiselle ryhmälle. Myös ryhmän sisäinen ja sen jäsenten välinen turvallisuuden aste vaikuttaa siihen, millaisia harjoituksia voidaan materiaalista eri ikäisten kanssa hyödyntää.

 • Kuinka usein materiaalia päivitetään?

  Tarkistamme materiaalin ajantasaisuuden vuosittain ja päivitämme sitä tarpeen mukaan. Mikäli huomaat materiaalissa puutteita tai mieleesi tulee päivitysehdotus, voit lähettää meille palautetta osoitteeseen rfsu@rfsu.fi.

 • Luokallani on seksuaalivähemmistö- ja maahanmuuttajataustaisia nuoria. Ottaako materiaali huomioon heidät?

  SEX, BODY & RIGHTS tarjoaa tietoa, osallistaa ja haastaa pohtimaan asioita erilaisista näkökulmista. Sen tavoitteena on edistää jokaisen ihmisen mahdollisuutta kokea itsensä ja oma seksuaalisuutensa hyvänä ja arvokkaana asiana. Materiaali pyrkii synnyttämään pohdintaa ja keskustelua aiheista. Näin tietoa ja ajatuksia tilanteisiin tuottavat myös osallistujat. Tämä mahdollistaa erilaisten ajatusten ja mielipiteiden esille tuloa.

  Kuuntelemalla muita ihmisiä voimme ymmärtää, miten moninainen maailmamme onkaan. Materiaali pyrkii tuomaan esille seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta ja jokaisen ihmisen ainutkertaisuutta, sekä tuntisisällöissä että materiaalin ilmeessä. Moninaisuus ja ihmisen ainutkertaisuus ovat läsnä myös suositelluissa linkeissä. Materiaalia voi soveltaa myös selkokieliseen opetukseen soveltuvin osin.

 • RFSU on tunnettu Suomessa kondomeistaan. Miksi tarjoatte seksuaalikasvatusmateriaalia?

  RFSU on paljon muutakin kuin kondomeja. RFSU AB tytäryhtiöineen (Suomen RFSU Oy Suomessa), jonka omistaa RFSU-järjestö (Riksförbundet för sexuell upplysning), myy mm. kondomeja, liukuvoiteita, kotitestejä, intiimituotteita ja seksileluja. Tuotteiden myynnistä saatava voitto mahdollistaa ihmisten elämän parantamiseen tähtäävän työn. RFSU:n toiminnan lähtökohtana on sosiaalinen vastuu – liiketoiminta tuli mukaan vasta sitten, kun aatteelliselle työlle tarvittiin rahoitusta.

  Suomessa teemme seksuaalivalistustyötä mm. jakamalla vuosittain vuosiluokkaa vastaavan määrän kondomeja ja tuottamalla ilmaista seksuaalikasvatusmateriaalia.

  RFSU on asiantuntija seksuaalisuudessa, ja olemme uskaltaneet jo kauan sanoa sen, mitä kukaan toinen ei sano. Yksi tärkeimmistä tehtävistämme on levittää tietoa ja avointa suhtautumista seksuaalikysymyksiin.

  Lue lue lisää RFSU:sta RFSU:n työ ja missio: Fighting for Body Rights | RFSU.fi

 • Voinko käyttää materiaalia vaikka minulla ei ole seksologin tmv. koulutusta?

  SEX, BODY & RIGHTS on tarkoitettu erityisesti henkilöille, joilla ei ole kokemusta seksuaalikasvatuksesta. Materiaali tukee osaltaan yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitoksissa tehtävää seksuaaliterveyden edistämistyötä. Se kannustaa myös muita nuoria kohtaavia tahoja tekemään prosessimaista seksuaalikasvatusta, virallisten instituutioiden rinnalla.

   

  Materiaalista voivat myös seksologian alan ammattilaiset hakea inspiraatiota tai hyödyntää materiaalia sellaisenaan.

 • Voinko käyttää materiaalista tunneillani vain muutaman tuokion tai tehtävän?

  SEX, BODY & RIGHTS-materiaali tarjoaa tietoa ja mahdollistaa prosessoivaa oppimista sekä omakohtaista pohdintaa. Materiaali koostuu valmiista tuokioehdotuksista, joita ohjaaja voi toteuttaa sellaisenaan, muokata tilanteeseen sopivaksi tai hyödyntää materiaalia inspiraation lähteenä.