Takaisin Seksuaalikasvatusta tarvitaan

Seksuaalikasvatusta tarvitaan

RFSU / Seksuaalikasvatus

Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen lasten ja nuorten kanssa on tärkeää. Koska lapsella on oikeus tietoon, tarvitaan puhetta mm. kehon osista, seksuaalisuudesta ja rajoista, vaikka aiheet tuntuisivatkin aikuisen mielestä hankalilta.

Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen lasten ja nuorten kanssa on tärkeää. Koska lapsella on oikeus tietoon, tarvitaan puhetta mm. kehon osista, seksuaalisuudesta ja rajoista, vaikka aiheet tuntuisivatkin aikuisen mielestä hankalilta.

Ikätasoinen ja jokaisen ihmisen yksilöllinen kohtaaminen tukee lapsen kasvua omaksi itsekseen ja myönteisesti maailmaan suhtautuvaksi henkilöksi. Monimuotoinen ja asioita erilaisista näkökulmista tarkasteleva puhe tarjoaa lapselle ja nuorelle valmiuksia käsitellä asioita ja pohtia tunteita, joita erilaiset asiat seksuaalisuuteen liittyen nostattavat. Vapaus pohtia, hämmästellä ja saada tietoa aikuisen ohjaavassa huomassa, luo turvaa. Mikäli vastauksia tai keskustelutilaisuuksia ei saa lähellä olevalta aikuiselta, etsitään tietoa herkästi internetistä tai muista lähteistä, jotka eivät välttämättä tarjoa oikeaa tai lapsen kasvua tukevaa sisältöä.

Vaikka osa aikuisista kyseenalaistaakin sen, tulisiko lasten tulisi saada tietoa esimerkiksi sukuelimistä, seksistä, pornosta ja seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta, on aiheista keskusteleminen olennaista. Asiat ovat todellisuutta lasten arjessa ja lapset etsivät tietoa monista aiheista jo paljon varhemmin kuin usein arvataan. Symantecin raportista (2016) käy ilmi, että jo seitsemänvuotiaiden hakutuloksista sana porno oli neljänneksi suosituin. 8-12 -vuotiaiden hakusanoista neljäntenä oli seksi. Tutkimusten mukaan jo alle 12 -vuotiaista moni on nähnyt pornoa. Lapset myös kohtaavat seksuaalisesti virittyneitä ehdotuksia ja kuvastoja, joilla ikätoverit tai tuntemattomat aikuiset heitä lähestyvät. Väitteet siitä, että tieto lisäisi seksuaalista aktiivisuutta nuorissa ei pidä paikkaansa. Tutkimukset osoittavat, että nykynuoret tekevät vastuullisempia valintoja seksuaalisuudessaan kuin aiemmat sukupolvet.

Vaikka seksuaaliteemojen välttelyn tai haittapuheeseen keskittyminen olisikin aikuisen maailmasta katsottuna lapsen tai nuoren suojelemista, kääntyy tämä hyvää tarkoittava ajatus herkästi päälaelleen. Esimerkiksi Sanna Spišákin mukaan (2020) nettiajan nuoret kokevat alaikäisten pornografian kulutusta ruotivan kasvattajien riskikeskeisen haittapuheen ongelmallisemmaksi kuin itse pornografiassa nähdyt sisällöt.

”Mikäli seksuaalikasvatus keskittyy siis ainoastaan haittoihin ja vaaroihin tai asioista vaietaan, sulkevat lapset suunsa eivätkä hae apua silloinkaan, kun he ovat nähneet tai kokeneet jotakin sellaista, mihin apua tarvittaisiin.”

Mikäli seksuaalikasvatus keskittyy siis ainoastaan haittoihin ja vaaroihin tai asioista vaietaan, sulkevat lapset suunsa eivätkä hae apua silloinkaan, kun he ovat nähneet tai kokeneet jotakin sellaista, mihin apua tarvittaisiin. Pelko siitä, että on tehnyt väärin, rikkonut sääntöjä ja pelko seuraamuksista tai omasta vääränlaisesta olemisesta saa aikaan syyllisyyttä ja häpeää. Jos lapsi tai nuori ei uskalla tai kehtaa ottaa puheeksi mieltä askarruttavia asioita, jäävät ne herkästi painamaan mieltä. Mikäli lapsi tai nuori joutuu kohtaamaan häpeää omasta seksuaalisuudestaan, sukupuolestaan tai toiminnastaan, on sillä haitallisia vaikutuksia seksuaaliseen hyvinvointiin.

Onnistunut seksuaalikasvatus tarjoaa lapsille ja nuorille välineitä oman näköisen seksuaalisuuden kasvuun ja lähtee liikkeelle lasten ja nuorten toiveista ja tarpeista.  Turvallisessa ja luottamuksellisessa ympäristössä lapset voivat purkaa tuntojaan, etsiä vastauksia kysymyksiinsä ja saada tietoa, joka edistää omaa hyvinvointia. Voidaksemme kasvattaa myös seksuaalisesti hyvinvoivia lapsia ja nuoria, on meidän aikuisten pohdittava omia asenteitamme, arvostuksiamme, ”totuuksiamme” sekä tapaamme, jolla muita ihmisiä kohtelemme.

 

Susanna

Suomen RFSU:n seksuaaliterveyden asiantuntija 

 

RFSU seksuaalikasvatusmateriaali SEX, BODY & RIGHTS on suunnattu yläkoulujen ja toisen asteen opettajille, kolmannella asteella työskentelevien ja erilaisissa paikoissa nuoria ohjaavien ihmisten tueksi seksuaalisuuteen liittyvien asioiden käsittelemiseksi. RFSU:n seksuaaliterveyden asiantuntijan kokoama opas pyrkii vastaamaan nuorten ja nuorten aikuisten toivomiin teemoihin, nostamaan esille seksuaalisuutta monimuotoisena ja tuomaan esille näkökulmia, joista useinkaan ei puhuta.