Läs mer om RFSU:s arbete för sexuella och mänskliga rättigheter

RFSU:s rapport visar oroande brister i kunskap om klimakteriet

RFSU släppte den 18/10 2023 en rapport som visar oroande brister i både kunskap och vård för kvinnor i klimakteriet i Sverige. Mer än hälften av de tillfrågade uppger att de har fått sin information om klimakteriet från vänner och familj, medan endast en av tio har hämtat sin kunskap från vårdcentralen och en fjärdedel från sin gynekolog. Undersökningen omfattar 3000 kvinnor i åldern 45-65 år i Norden.

– Det finns mängder av chattforum på nätet som är fulla av kvinnor som diagnostiserar varandra med alla möjliga symptom samtidigt som endast en fjärdedel pratar med sin gynekolog. Det är oroande. Det är bra att man söker stöd och tröst hos vänner, familj och andra kvinnor men vården borde vara den viktigaste och största kunskapskällan, säger Åsa Enervik, barnmorska och expert på RFSU.

Ladda ner klimakteriekollen här.


Fortfarande tyst om klimakteriet i samhället

Även om undersökningen visar att kvinnorna pratar med sina vänner och familj, så pratar endast en av fem svenska kvinnor med någon om klimakteriet (21 procent). Sverige ligger högst i Norden, följt av Norge (20 procent), Danmark (16 procent), Finland (13 procent).

 

Låg kunskap om symptom

Undersökningen pekar även på låg kunskap om symptom i klimakteriet. I princip alla (90 procent) känner till värmevallningar, samtidigt som de upplever flera andra symptom som de inte kopplar till klimakteriet. Till exempel svarade drygt fyra av fem (77 procent) att de upplever trötthet och minskad fysisk ork, men färre än två av fem (37 procent) hade kunskap om att det är ett möjligt symptom.

Rapporten visar även att endast två av fem (39 procent) kvinnor som genomgått klimakteriet anser att de hade goda kunskaper om det innan det började. För att belysa vikten av kunskapsdelning och samtal kring klimakteriet startar nu RFSU ett långsiktigt initiativ i ämnet.

– Det är avgörande att kvinnor får korrekt information från pålitliga källor för att bäst kunna hantera klimakteriets många varierande aspekter. Vi ser ett tydligt behov att hjälpa kvinnor att förstå och identifiera sina egna behov tidigt och har därför utvecklat ett vägledande självskattningstest samt en helt ny produktserie för klimakteriebesvär. Vi har även släppt en omfattande digital utbildning för apotekspersonal, vilket kommer förbättra rådgivningen om klimakteriet när kvinnorna söker hjälp på apoteken, säger Anette Otterström, Nordic Brand Manager på RFSU AB.

 


Undersökningens resultat i korthet (gäller Sverige om inte annat
uppges):

  • Kvinnliga vänner är den enskilt största kontaktytan (63%) när det kommer till att prata om klimakteriet, följt av partner (29%). Endast knappt en fjärdedel (24%) pratar med sin gynekolog.
  • En av fem svenska kvinnor i klimakteriet pratar inte med någon om klimakteriet (21%). Sverige ligger högst i Norden, följt av Norge (20%), Danmark (16%), Finland (13%).
  • Endast två av fem (39%) kvinnor som genomgått klimakteriet anser att de hade goda kunskaper om det innan det började.
  • Över hälften (56%) svarar att de fått sin kunskap kring klimakteriet från vänner och familj, endast en fjärdedel (26%) har fått sin kunskap från sin gynekolog. Drygt en av fem (22%) har fått sin kunskap från kollegor och knappt en av tio (9%) svarar vårdcentralen.
  • Låg kunskap kring symptom. Nästan alla (90%) känner till värmevallningar, men bland andra vanliga symptom är kunskapen bristfällig. Drygt fyra av fem (77%) rapporterar att de upplever trötthet och minskad fysisk ork, men mindre än två av fem (37%) var medvetna om att detta är ett möjligt symptom. Över två tredjedelar (69%) torrare
    hud, men bara drygt en fjärdedel (28%) vet att det kan vara en del av klimakteriet. Över hälften (56%) känner oro och ångest som en del av sin klimakterieupplevelse, men endast en fjärdedel (26%) visste att det är ett symptom.
  • 60% är positiva till egenvårdsprodukter och vill köpa dem på apoteken men bara 4% upplever att de fått vägledning på apoteken.

Om undersökningen:
Undersökningen är statistiskt säkerställd och genomförd av IPSOS på uppdrag av RFSU. Den bygger på 3000 intervjuer med kvinnor i åldern 45-65 år i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Datainsamlingen genomfördes i februari 2022.


Press-kontakter:
Matilda Ström, Pressansvarig RFSU
matilda.strom@rfsu.se
+46 76 160 33 07

RFSU AB:
Anette Otterström, Nordic Brand Manager RFSU AB
anette.otterstrom@rfsu.com
+46 70 739 87 00

 

Ta del RFSU:s material:

Press-kit

Klimakteriekollen.

Självskattningstest.


Fakta om RFSU:
Att skapa förutsättningar för att förändra och förbättra människors liv har varit RFSU:s målsättning ända sedan starten 1933. Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill RFSU slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan, i Sverige såväl som internationellt.

När du köper produkter från RFSU gör du så mycket mer. Allt överskott från försäljningen går till RFSUs arbete för For The Freedom Of Every Body – mänskliga och sexuella rättigheter – i hela världen.