Läs mer om RFSU:s arbete för sexuella och mänskliga rättigheter

Ta reda på om du kan befinna dig i klimakteriet

Genom att göra RFSU:s självskattningstest för klimakteriet, får du en indikation om du är i klimakteriet eller inte. Testet ska också ses som en vägledning som ger dig mer insikt om klimakteriet och dess symtombild.

Testet består av 21 frågor och resultatet indikerar om du befinner dig i förstadiet till klimakteriet, är mitt i klimakteriet eller om du genomgått klimakteriet. Testet är utvecklat tillsammans med läkare. De tre faserna av klimakteriet, och vid vilken ålder de infinner sig, kan du lära dig mer om här.

Läs även: Symptom för klimakteriet att hålla koll på

Självskattningstestets resultat hjälper dig även att bedöma när det är lämpligt med egenvård och när du behöver söka läkarvård. Resultatet guidar dig sedan vidare till matchande egenvårdsprodukter för klimakteriet.

Är du under 40 år?

Alla dina svar är privata och vi samlar inte in några personuppgifter.

Fakta om RFSU:
Att skapa förutsättningar för att förändra och förbättra människors liv har varit RFSU:s målsättning ända sedan starten 1933. Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill RFSU slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan, i Sverige såväl som internationellt.

När du köper produkter från RFSU gör du så mycket mer. Allt överskott från försäljningen går till RFSUs arbete för For The Freedom Of Every Body – mänskliga och sexuella rättigheter – i hela världen.