Läs mer om RFSU:s arbete för sexuella och mänskliga rättigheter
socialt ansvar och hållbarhet rfsu

RFSU:S HISTORIA

DET STARTADE 1933

”Jag drömmer om den dag, då alla barn som föds är välkomna, alla män och kvinnor är jämlika och sexualiteten ett uttryck för innerlighet, ömhet och njutning.”

Orden kommer från Elise Ottesen–Jensen, som 1933 startade Riksförbundet för Sexuell Upplysning – RFSU. Rätten till abort och preventivmedel, sexualundervisning i skolorna och avkriminalisering av homosexuella var några av de frågor som ”Ottar” och hennes kollegor stred för.

För att få pengar till den kontroversiella verksamheten började man sälja kondomer – och så fungerar det än idag, 90 år senare. I början drev RFSU sin kamp för upplysning, rättvisa och förändring i stark motvind, men så småningom ledde arbetet till stora förändringar och till och med lagändringar.

Vår tidslinje

 

BLOMMOR & BIN BUTIKER

Från importförbud till 36 butiker

Det var det strängt förbjudet att importera kondomer till Sverige fram till år 1937 . Man fick inte ens tala om att sådana preventivmedel existerade eller informera om hur de användes. 1937 togs importförbudet mot kondomer bort och då öppnade RFSU AB sin allra första butik. Det var en sjukvårdsaffär där man bland annat sålde maggördlar, bråckband, uringlas, plåster, värmedynor, solkrämer, stödstrumpor, kamelhårsulstrar, hålfotsinlägg och givetvis kondomer, men mycket diskret under namnet ”kontrollerade varor”.

Vid slutet av 60-talet hade RFSU 36 sjukvårdsaffärer från Malmö i söder till Umeå i norr. Kunderna blev dock äldre och ungdomarna svek affärerna som oftast låg på tråkiga bakgator. Tanken på en ny typ av butik som radikalt skilde sig från en vanlig RFSU butik föddes. Den tilltänkta målgruppen var framförallt unga mellan 15-30 år av båda könen.

70-talet med egna kläddesigners

RFSU bildade butikskedjan Blommor och Bin år 1969 när Flower Power eran var som störst. Det skedde bland annat utifrån dessa sjukvårdsaffärer, som flyttades till mer välbesökta affärstråk. En 70-tals klassiker var född. Kamelullen ersattes med jeans och t-shirts och butikens atmosfär skulle skapa ett andningshål för unga människor som behövde någonstans att gå utan att känna köptvång. Dessutom fick man information genom litteratur och broschyrer.

RFSU hade egna kläddesigners som t ex Nina Wahlgren och Barbro Grytnäs Ersdotter. De diskreta kondomförpackningarna förnyades och blev färgsprakande, humoristiska och väl synliga. Blommor och Bin butikerna blev en enorm succé och som mest drev RFSU 38 butiker runt om i landet. Den allra första Blommor och Bin butiken låg vid Hötorget i Stockholm.

År 1984 såldes alla butiker men de hade gjort stora avtryck i folks medvetande. Än idag får RFSU samtal från konsumenter som frågar efter Blommor och Bin butikerna.

Butikerna bidrag starkt till större marknadsandel

År 1968 hade RFSU endast 8 procent av kondommarknaden och behövde därför stärka positionen som kondomleverantör. Butikerna bidrog starkt till att bygga upp vårt varumärke och tillsammans med flera lyckade och uppmärksammade kampanjer har vi fram till nu ökat vår marknadsandel till cirka 90 procent.

 

FÖRSÄLJNING VIA POSTORDER

RFSU bildades 1933 och väldigt snart därefter skapades en försäljningsorganisation, Sexualhygien u.p.a. Syftet var att skaffa de bästa möjliga preventivmedel till lägsta möjliga priser. Verksamheten gick med avsevärd vinst trots att priserna låg under den allmänna handelns, och överskottet användes till att finansiera RFSU:s övriga verksamhet.

Distansförsäljning  från 1938 till dagens nätbutik

Postorder har alltid varit en populär beställningsform, framförallt i landsorten. En blygsam postorder- och butiksförsäljning startades 1938. Kondomer och spermiedödande medel såldes under benämningen ”Hygieniska artiklar” med E. Olsson som diskret avsändare.

Men redan före 1938 sålde RFSU kondomer. Genom fackets representanter på arbetsplatser lyckades RFSUs grundare, Elise Ottesen-Jensen få kontakt med män som var villiga att sälja kondomer till sina arbetskamrater. Kommersen skedde från lådor som hängde på magen och företogs vanligen på avlöningsdagarna.

Sedan 1997 har RFSU:s postorderförsäljning utvecklats via internet. Idag sker direktförsäljningen främst via RFSU:s webbshop. Sortimentet har utvecklats och idag går det även beställa glidmedel, graviditetstester, intimvårdsprodukter, kosttillskott, sexleksaker  och mycket mer.

KONDOMAUTOMATER

Kondomautomaternas tidevarv

Först 1959 blev det tillåtet att sätta upp kondomautomater. Tidigare hade hygienbutiker och frisörer med särskilt tillstånd fått sälja kondomer. Kondomautomaterna fick därmed en mycket viktig roll i Sverige.

RFSU AB började att i liten skala sälja kondomer via automater i början på 60-talet och då främst  på militärförläggningar. År 1964 började RFSU bearbeta fastighetsägare för att få tillstånd att sätta upp automater på husväggar, gärna i närheten av tobaksaffärer.

Men det räckte inte med detta, det krävdes även tillstånd från kommunen, barnavårdsnämnden, fjärdingsmannen och slutligen även byggnadslov. De fick inte sättas upp i närheten av skola eller på en plats där det kunde väcka anstöt, och de fick inte sitta för lågt så att minderåriga kunde nå upp.

Kondomförsäljning utan polisens tillstånd

Fram till 1970 stod automaterna för en betydande del av distributionen. Det var dock stor skadegörelse på automaterna och den första juli 1970, när det blev fritt fram att sälja kondomer utan specialtillstånd från polisen, minskade handeln med automater betydligt. Idag finns kondomer att köpa i livsmedelsbutiker, bensinstationer, apotek, kiosker och  via e-handeln.

KAMPANJER FRÅN FÖRR

Ikväll får 107 svenskar gonorré – en  kultförklarad kampanj

Inte förrän 1970 togs restriktionen av kondomförsäljning bort. Då hade RFSU redan startat sin butikskedja Blommor och Bin, lanserat kondomen Profil som redan betraktades som en klassiker och skämtsamt kallades ”kondomernas Volvo”. RFSU genomförde också en hel del kampanjer på stortavlor över hela Stockholm, vilket chockerade en del på den tiden.

Under 70-talet ändrade marknadsföringen av kondomen sin karaktär. Tidigare hade man fått nöja sig med små enspaltare längst bak i tidningen där man gjorde diskret reklam för ”kontrollerade varor”. Nu blev annonserna större och mer rakt på sak. Undan för undan förvandlades de till helsides fyrfärgsannonser som inte bara talar om säkerheten i sexuallivet utan också om njutning och glädje.

 

Restriktioner för exponering

Helt problemfritt var det dock inte. I början på 70-talet censurerades en tecknad Profil-kondom i en helsidesannons i tidningen Expressen av redaktionen. De ansåg att en penisformad kondom i en annons minst sagt var anstötligt. Trettio år senare infördes den i Expressen med tillägget ”För trettio somrar sedan vägrade Expressen att föra in den”. Numera är kondom accepterad av alla.

Kondom även som skydd mot sjukdomar

RFSU var envisa i sin strävan att ta bort allt hysch-hysch kring kondomer. Saken hade också en annan sida, förutom barnbegränsningen. De sexuellt överförbara infektionerna, i synnerhet gonorré, ökade under 60-talet. Kondom var faktiskt – och är fortfarande –  det enda preventivmedel som skyddar både mot sexuellt överförda sjukdomar och oönskad graviditet. Det är också mannens enda preventivmedel.

”Tillverkning och kontroll av kondomer” och ”Vid livets början” var två RFSU-ljudfilmer med saklig information dels om preventivmedel, dels om fosterutvecklingen som producerades redan 1960. Dessutom gjordes ett flertal stillfilmer om ungdomars situation i det moderna samhället, befolkningsexplosionen, internationella samarbetet i världen samt om erotiken i filmen. Sedan tidigare fanns redan en stillfilm om pessarinprovning.

Var uppriktig nu – kan hon lita på dig?

Redan 1962 presenterade RFSU en ny annons som väckte debatt och orsakade mycket skriverier. Annonsen hade en ung flicka som blickfång och bakgrunden till annonskampanjen var de höga gonorrésiffrorna samt att fler yngre flickor blev gravida.

Barn? Javisst – men när vi själva vill!

En av RFSU:s första informationskampanjer som 1965 medverkade till en väsentlig mer positiv attityd till preventivmedel. RFSU ville med denna typ av annonsering understryka att barn är något positivt och inte en risk. I anslutning till annonskampanjen framställs en broschyr med namnet Trygga tillsammans som redogjorde för olika preventivmetoder.

Ikväll får 107 svenskar gonorré, var namnet på en kultförklarad kampanj som inleddes i början på 70-talet. Den fick ett fantastiskt gensvar. Som första land i världen lyckas Sverige minska smittspridningen. Under de två år som kampanjen pågick minskade gonorréfallen dramatiskt – och siffrorna höll i sig. De är fortfarande låga i Sverige men har tyvärr börjat stiga uppåt igen.

Sveriges känsligaste penis finns i Jakobsberg.

1968 kunde man se denna annons där RFSU som ett inlägg över Socialstyrelsens förslag till nya regler för införsel och handel med preventivmedel. RFSU ansåg att förslaget saknade bestämmelser om kontroll av preventivmedel. RFSU krävde bättre kontroll och bättre testmetoder av preventivmedel, främst då kondomer. RFSU hade redan 1946 startat egen testverksamhet av kondomer.

Klamydia – lömskare än gonorré

Så hette en kampanj som genomfördes 1984. Fram till nu hade klamydia varit en nästintill okänd sjukdom. Men i och med att kampanjen började fick både läkare och allmänheten upp ögonen för den. Tyvärr hade sjukdomen redan hunnit orsaka sterilitet hos många män och kvinnor. Klamydia är fortfarande den mest vanliga sexuellt överförda infektionen, framförallt bland ungdomar.