Läs mer om RFSU:s arbete för sexuella och mänskliga rättigheter

Kvalitetskontroll av våra kondomer

RFSU AB har ett eget ackrediterat laboratorium och ett certifierat kvalitetsledningssystem enligt ISO 13485 för kvalitetskontroll av våra kondomer. Det innebär att vi arbetar systematiskt med våra processer och ständiga förbättringar.

 

Vilka produkter tillverkar RFSU AB?

RFSU AB är bland annat tillverkare av medicintekniska produkter (kondomer) och in vitro-diagnostik (graviditetstester och ägglossningstester). Vi säkerställer kvalitet på våra produkter genom att följa de krav och regelverk som finns för våra produkter.

 

Certifiering

RFSU AB är certifierade enligt MDR 2017/745 (kondomer) och IVDD 98/79/EG (graviditetstester och ägglossningstester).