Vi tror på en bättre värld

Sedan 1933 har vi strävat efter en värld där alla är fria att uttrycka sin sexualitet, älska vem de vill, och bestämma över sin egen kropp.

Men vi vet att det inte kommer ske av sig självt.

Därför strävar vår verksamhet efter den jämställdhet, mångfald, och de stärkta mänskliga rättigheterna vi vill se i samhället. Idag kallas det hållbarhetsarbete, men när vi grundades på dessa principer 1933 fanns det inget ord för det. För RFSU AB innebär det ansvaret en ansvarstagande och sund affärsutveckling för att säkra att våra ägare, Förbundet RFSU, ska fortsatt ges möjlighet att skapa förändring. Så lika nödvändigt som RFSU AB var 1933, lika aktuella är vi idag. Allt överskott från vår försäljning går tillbaka till våra ägare förbundet RFSU, vars arbete är fokuserat på sexuella och mänskliga rättigheter.

Jag drömmer om den dag, då alla barn som föds är välkomna, alla män och kvinnor är jämlika och sexualiteten ett uttryck för innerlighet, ömhet och njutning. ELISE OTTESEN-JENSEN, GRUNDARE RFSU 1933
socialt ansvar och hållbarhet rfsu

Vårt hållbarhetsarbete utgår ifrån FN’s globala hållbarhetsmål med bas från tre grundpelare.
Dessa mål är odelbart integrerade i varandra och omfattar tre dimensioner av hållbar utveckling; den ekonomiska, sociala och den miljömässiga.

För att arbeta professionellt och metodiskt med våra miljömässiga hållbarhetsmål har vi valt att samarbeta med företaget Worldfavor. Worldfavor är ett globalt företaget som hjälper sina kunder att mäta, följa upp och agera i sitt löpande hållbarhetsarbete. Vi arbetar i linje med Global Reporting Initiative (GRI) för ökad transparens och insikt där Greenhouse Gas Protocol är en global standard och del av GRI för att rapportera organisationens växtgasutsläpp och miljöpåverkan.

Viljan och kraften att förändra

Du som köper våra högkvalitativa och säkra produkter stöttar alltså samtidigt våra ägares fortsatta arbete för sexuella och mänskliga rättigheter både på hemmaplan och globalt.

Ett arbete som innebär att informera och bygga kunskap om rätten att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och identitet. Som kunskap och möjlighet att skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar, oönskade graviditeter eller mödravård. Men också att möjliggöra kunskapsbyggande via forskning, kliniker och fältarbete. Att genom nära samarbete med civila samhället, stat och kommun fokusera vårt arbete där det behövs som mest. Så när du köper kondomer, glidmedel, graviditetstester, en sexleksak eller övriga produkter för exempelvis intimrakning bidrar det alltså till RFSU:s arbete i Norden och i världen. Läs gärna mer om konkreta exempel på hur RFSU:s produkter gör skillnad!

Vår verksamhet drivs med målet att ge ett så stort och hållbart bidrag som möjligt till det syftet. Därför är RFSU AB inte bara ett företag som förser marknaden med användarvänliga, inkluderande, och säkra produkter, utan också som en källa för information och engagemang i kampen för sexuella rättigheter.

Vi ställer krav på anständiga arbetsvillkor, hälsa, säkerhet, jämställdhet och ekonomisk tillväxt i hela produktionskedjan, genom att kontinuerligt arbeta med riskvärderingar, audits, uppföljning av vår code of conduct samt efterlevnad av vedertagna regelverk.

socialt ansvar och hållbarhet rfsu

Hållbarhet med positiva och cirkulära produkter

Men precis som sexuella rättigheter är RFSU;s kärnfrågor så gäller det också miljöfrågan, och därför har RFSU AB länge arbetat med att minimera miljöpåverkan i våra processer, produkter och förpackningar. På vår fabrik i Hälsingland fortsätter vårt innovationsarbete för att minska vårt avtryck, produkt för produkt genom att välja mer hållbara material och ingredienser, design och förpackningar med målet att förbättra det cirkulära flödet.

Därför granskar vi noggrant de material som våra produkter och förpackningar är gjorda av samt hur dessa designas, tillverkas och används. Vi arbetar för att inga material ska gå till förbränning utan istället finnas kvar i ett cirkulärt materiellt kretslopp.

Med regelbundna utvärderingar av vår process minskar vi kontinuerligt vårt miljöavtryck genom att till exempel välja förpackningar med lägre vikt, mindre volym och rätt material för ökad återvinningsgrad. Vår målsättning gällande transporter är att sänka våra CO2e-usläpp i absoluta tal med 75% fram till 2030 och samtidigt bibehålla vår affärsmässiga tillväxt.

På så vis ser vi till att varje beslut vi tar är för att stötta vårt arbete för sexuella och mänskliga rättigheter – för din, min och allas frihet.

FOR THE FREEDOM OF EVERY BODY SINCE 1933

socialt ansvar och hållbarhet