Läs mer om RFSU:s arbete för sexuella och mänskliga rättigheter

A FUTURE FOR EVERY BODY SINCE 1933

RFSU:s övergripande syfte sedan 1933 är att arbeta för en värld där alla är fria att bestämma över sin egen kropp och sexualitet. Med varje produkt såld genom RFSU AB finansierar vi våra ägares arbete för jämlikhet och mångfald samt sexuella och mänskliga rättigheter runt om i världen.

Men man kan inte arbeta för mänskliga rättigheter utan ett integrerat förhållningssätt till hållbarhet. Därför ser vi RFSU AB:s mål om att minimera vårt klimatavtryck och parallellt med vårt sociala arbete även arbeta för en mer hållbar planet som avgörande för att till fullo leva upp till vårt uppdrag. Här kan du läsa mer om RFSU.

Våra fokusområden

Utifrån FN:s Agenda 2030 har vi prioriterat sju fokusområden för RFSU AB:s långsiktiga hållbarhetsarbete; sju områden som är de mest relevanta för vår affärsmodell, utifrån vilka vi har utvecklat specifika mål som kommer tjäna som ledstjärnor för allt vårt framtida arbete.

Utan att någonsin tappa fokus på vårt huvuduppdrag, inkluderande mångfald och tillgänglighet, kommer vi även arbeta metodiskt för att förbättra vår värdekedja och interna påverkan utifrån ett klimatperspektiv. Från produktutveckling, förpackningsdesign och inköp till transport och resande. Här har vi sammanställt RFSU:s hållbarhetsarbete under 2023.

Läs mer om FN:s Agenda 2030.

rfsu-un-goals rfsu-un-goals

VÅRA MÅL

MÅNGFALD

rfsu-sustainability-work rfsu-sustainability-work rfsu-sustainability-goal

Inget utrymme för diskriminering

Vi arbetar emot diskriminering inom SRHR* genom guidelines, utbildning och årliga medarbetarundersökningar.
Källa

TILLGÄNGLIGHET

rfsu-sustainability-work rfsu-sustainability-work rfsu-sustainability-goal

Säkra produkter som är tillgängliga för alla

RFSU arbetar för att tillhandahålla och distribuera säkra produkter för alla – oavsett kön, sexuell läggning, funktionsförmåga, storlek, preferens eller geografisk plats.

INKÖP & SOURCING

rfsu-sustainability-work rfsu-sustainability-work RFSU-sustainability-goal

En helt ansvarsfull och socialt hållbar leverantörskedja

RFSU AB bevakar de sociala riskerna hos våra huvudleverantörer genom revisioner på plats enligt ISO 26000* samt vår egen uppförandekod och policy för skydd av barn.
Källa

CO2-UTSLÄPP

rfsu-sustainability-work rfsu-sustainability-work rfsu-sustainability-goal

Inte stanna vid noll utsläpp i Scope 1*, utan nå full klimatneutralitet inom Scope 2*

Vår svenska produktion drivs enbart av förnybar energi och genom våra nyinstallerade solenergipaneler kommer vi även att kontinuerligt minska våra Scope 2-utsläpp.
Källa

TRANSPORT & RESANDE

rfsu-sustainability-work rfsu-sustainability-work rfsu-sustainability-goal

Begränsa allt fossilbaserade resande och bromsa alla transportutsläpp

Utöver att implementera en ny resepolicy och reselogg så har vi minskat våra transportutsläpp med 10 % samt formulerat en plan för att nå -75 % till 2030.

PRODUKTUTVECKLING & FÖRPACKNING

rfsu-sustainability-work rfsu-sustainability-work rfsu-sustainability-goal

Vända på alla stenar för att minska våra Scope 3-utsläpp*

Vi har kartlagt vår totala materialkonsumtion och tagit fram 76 initiativ för att kontinuerligt göra våra produkter och förpackningar mer hållbara.
Källa

EXEMPEL PÅ AKTUELLA INITIATIV