Läs mer om RFSU:s arbete för sexuella och mänskliga rättigheter

I nedan personuppgiftspolicy finner du information om RFSU AB´s personuppgiftsbehandling.


INTRODUKTION

RFSU AB (556039-2986) tar din integritet och dataskydd på högsta allvar. Vi vill därför genom denna integritetsskyddspolicy informera dig om vår personuppgiftsbehandling. Organisationen  följer all tillämplig lagstiftning och all personuppgiftsbehandling sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR (EU) 2016/679 och annan kompletterande lagstiftning. Du kan läsa mer om förordningen på hemsidan för integritetsskyddsmyndigheten i ditt land.

Personuppgiftsansvarig är RFSU AB (556039-2986), Hennan Tallvägen 8, 82775 Ramsjö, och du kontaktar oss gällande integritets- och dataskydd via kundtjanst@rfsu.com


Integritetsskyddspolicy

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

 

Vad är personuppgifter och behandling?

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, via ett namn, ett personnummer, platsdata, en IP-adress eller en eller flera faktorer som är specifika för fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

 

Varför samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter endast när vi har en rättslig grund för det. För varje specifik behandling av personuppgifter där vi samlar in personuppgifter från dig informerar vi dig om behandlingen av personuppgifter är lagstadgat eller krävs för att ingå ett avtal och om det är en skyldighet att lämna personuppgifterna eller inte samt möjliga konsekvenser om du väljer att inte göra det.

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att behandla alla uppgifter inom EU, men kan i vissa fall komma att överföra personuppgifter till mottagare i länder utanför EU/EES-området och som inte har samma skyddsnivå för personuppgifter som inom EU. För att säkerställa att personuppgifterna är tillräckligt skyddade kommer vi att vidta nödvändiga åtgärder, t.ex. genom att ingå EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller se till att det finns andra lämpliga skyddsåtgärder på plats.

 

Hur länge sparas dina uppgifter?

Dina personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt och följer tydliga gallringsrutiner. Uppgifter behandlas på olika tidsperioder för att ge möjlighet att uppfylla våra rättsliga förpliktelser eller erbjuda så bra tjänst som möjligt. Information kring lagringstid ges vid påbörjande utav behandlingen och har du frågor kring behandlingstid är du välkommen att kontakta oss på kundtjanst@rfsu.com så berättar vi mer.

 


OM COOKIES

Cookies är nödvändiga för att du ska kunna använda RFSU.com och dess funktioner, samt deras andra hemsidor:

www. rfsu.com

www.rfsu.com/no

www.rfsu.com/fi

www.tuntokondomit.fi

www.carmexnordic.com

www.dearcondom.org

www.soundsoflust.com

www.rfsusexthsense.com

 

En cookie är en liten textfil som lagras på användarens dator och kan användas till att rent tekniskt upprätthålla en länk mellan användarens webbläsare och servern eller att lagra information som när en användare senast besökte webbsidan.

Cookien innehåller ingen personlig information eller virus och den kan inte heller förstöra annan information på din dator.

Det framgår i cookiebannern på alla våra hemsidor vilka kakor som finns och vilka du accepterar.

 

Olika typer av kakor

Det finns två typer av cookies; tillfälliga och beständiga cookies, som vi använder oss av.

Temporära cookies raderas efter sessionen, det vill säga när du stänger din webbläsare.

Beständiga cookies används bl.a. för att komma ihåg din webbläsare mellan besök på webbplatsen. Dessa används för att du ska slippa fylla i alla uppgifter på nytt varje gång du besöker webbplatsen, för att analysera och förbättra innehållet samt för att utvärdera och förbättra vår marknadsföring. Beständiga cookies raderas inte när du stänger ner webbläsaren.

Vi använder cookies för att samla statistik om användandet av vår webbplats samt för att utvärdera och förbättra vår digitala marknadsföring, exempelvis genom att bättre styra annonser mot relevanta målgrupper eller att inte visa samma annons för samma person för många gånger. I vissa fall är dessa s.k. tredjepartscookies som rapporterar data till samarbetspartners till oss. Du kan själv ändra dina val för cookies genom att klicka på länken cookies.

 

Om du inte gillar kakor

Om du vill kan du stänga av cookie-funktionen i din webbläsare. Det gör du genom att gå in i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Det kan dock innebära att du inte kan använda våra hemsidor nu eller i framtiden.

 

Så använder vi kakor

All cookieinformation som används på våra hemsidor sparas helt anonymt.

 

Nödvändiga

RFSU.se och våra andra hemsidor använder cookies för att spara sessionsbunden information, kontrollera om webbläsaren har viss funktionalitet (exempelvis javascript) aktiverat, möjliggöra ifyllnad av formulär i flera steg, genomföra enkäter på webbplatsen samt för att samla in information om trafik från vår digitala marknadsföring för vår interna utvärdering av denna.

 

Marknadsföring

Google Analytics

Används för att samla in data om hur hemsidorna används och ge oss information om hur vi kan förbättra webbplatsen. Exempelvis vilka sidor som besöks, hur länge ett besök på en sida varar och hur många som besöker webbplatsen under en viss period. Inga personuppgifter skickas in och vi har valt att anonymisera trafiken, vilket betyder att inga IP-adresser sparas i sin fullständiga form.



VÅRT ANSVAR OCH DINA RÄTTIGHETER

Säkerhet för dina personuppgifter

För att skydda integriteten för dina personuppgifter vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhetsteknik. Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till de anställda som behöver veta den för att utföra sitt arbete. Dessutom utbildar vi våra anställda om vikten av sekretess och upprätthåller integriteten och säkerheten för din information. Vi förbinder oss att vidta lämpliga disciplinära åtgärder för att upprätthålla våra anställdas integritetsansvar.

 

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter förknippade med hur vi behandlar dina personuppgifter, nämligen:

  • Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag) – du har rätt att begära att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, t.ex. genom att begära ett s.k. registerutdrag.
  • Rätt till rättelse – om du anser att en personuppgift om dig är felaktig eller ofullständig, har du rätt att begära rättelse av eller komplettera dina personuppgifter.
  • Rätt att motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål – du kan närsomhelst avregistrera dig från utskick genom att anmäla detta till oss, t.ex. genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket.
  • Rätt att motsätta dig behandling som stödjer sig på våra berättigade intresse – du har i vissa fall rätt att motsätta dig vår personuppgiftsbehandling, och vi kommer då inte att fortsätta med behandlingen om vi inte har skäl som överväger ditt integritetsintresse.
  • Begränsning av behandlingen – du kan begära begränsning om du t.ex. anser att personuppgifterna är felaktiga eller om du anser att personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet de behandlas.
  • Rätt till radering – du kan i vissa fall begära att personuppgifterna raderas, t.ex. om de inte längre är nödvändiga för ändamålet de behandlas för eller om du anser att behandlingen är oförenlig med tillämplig dataskyddslagstiftning.
  • Rätt till dataportabilitet – du har även i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet) för överföring till annan personuppgiftsansvarig.
  • Rätt att återkalla ditt samtycke – du kan närsomhelst återkalla ett samtycke och vi kommer då att sluta behandla personuppgifterna för det syftet.

 


Har du klagomål?

Europeiska Unionens dataskyddsförordning och andra länders personuppgiftslagar ger särskilda rättigheter för registrerade. En bra förklaring av dessa återfinns på hemsidan för ditt lands Integritetsmyndighet. Om du anser att vi på något har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du vända dig till integritetsskyddsmundigheten i ditt land.

 

Ändringar i denna policy

RFSU förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.