Läs mer om RFSU:s arbete för sexuella och mänskliga rättigheter
Klimakterie-test

Självskattningstest för om du kan befinna dig i klimakteriet

Kategori:Guider, Klimakteriet

Få en indikation om du är i klimakteriet eller inte, genom att göra RFSU:s självskattningstest!

Självskattningstest för klimakteriet

Vill du få en indikation på om du kan befinna dig i klimakteriet eller inte? Genom att besvara RFSU:s självskattningstest kan du ta redo på om du kan befinna dig i förstadiet till klimakteriet, är mitt i klimakteriet eller om du genomgått klimakteriet. Testet ger dig även mer insikt om klimakteriet och dess symtombild. Testet är utvecklat tillsammans med läkare.

 

Så går det till

Självskattningstestet för klimakteriet består av 21 frågor, med ja och nej som svarsalternativ.  Förutom att testet indikerar om du kan befinna dig i klimakteriet, hjälper även resultatet dig att bedöma när det är lämpligt med egenvård och när du istället behöver söka läkarvård. Resultatet i självskattningstestet guidar dig sedan vidare till matchande egenvårdsprodukter för klimakteriet.

Är du under 40 år?

Alla dina svar är privata och vi samlar inte in några personuppgifter.

Fakta om RFSU:
Att skapa förutsättningar för att förändra och förbättra människors liv har varit RFSU:s målsättning ända sedan starten 1933. Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill RFSU slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan, i Sverige såväl som internationellt.

När du köper produkter från RFSU gör du så mycket mer. Allt överskott från försäljningen går till RFSUs arbete för For The Freedom Of Every Body – mänskliga och sexuella rättigheter – i hela världen.

Senast uppdaterad: 2023.11.09