Läs mer om RFSU:s arbete för sexuella och mänskliga rättigheter

Använder du kondom ses du som en bättre sexpartner

Kategori:Sex & lust

Vill du framstå som självsäker, erfaren och ansvarstagande så är kondomen det preventivmedel du ska föreslå. I en undersökning gjord av YouGov på uppdrag av RFSU, där över tusen svenskar svarat på frågor om sina sexvanor, visar resultatet att svenskarna blir allt bättre på att skydda sig och att allt fler väljer kondom.

Pelle Ullholm, sexualupplysare på RFSU, menar att ökningen bland annat kan vara ett resultat av att sex och samtycke tagit mer plats i det offentliga rummet.

– Idag har vi ett öppnare samtal kring sex och gränser men också om önskningar. Vi ser att fler som vill använda kondom också gör det, glappet mellan ambition och handling minskar. Det indikerar att unga är tryggare. Kondomen är ett sätt att signalera omtanke och respekt, inte bara ett sätt att skydda sig, säger Pelle Ullholm.

Vi ser att fler som vill använda kondom också gör det, glappet mellan ambition och handling minskar. Det indikerar att unga är tryggare. Pelle Ullholm, Sexualupplysare på RFSU.

Var tredje svensk väljer kondom som preventivmedel

Allra störst ökning märks bland unga mellan 21 och 35 år, där kondomanvändningen gått upp med 11 procent under de senaste tre åren. Denna åldersgrupp har tidigare under flera år visat sjunkande siffror och nu tycks den trenden ha vänt. Idag tar totalt 54 procent fram kondomen när de ligger med någon ny – och för var tredje är kondomen det skydd man oftast använder.

En brytpunkt är nådd

– Det har varit en målbild för oss att allt fler unga är medvetna och faktiskt använder kondomen. Vi närmar oss den punkten där unga som har sex med en ny partner kommer att se på kondom som det förväntade. Om vi som jobbar med de här frågorna fortsätter att ha ett inkluderade, varierat och sexpositivt sätt att prata om sex och prevention kommer vi nå det målet – vilket bland annat var ett av syftena med vårt initiativ Dear Condom, säger Pelle Ullholm.

Sanny Dahlbeck, som förra året medverkade i RFSU:s initiativ Dear Condom som på ett ärligt sätt lyfte olika tabun kring kondomen, är också positiv till ökningen:

tjej kille filt kramas i graset

“Att använda kondom borde vara naturligt, men tidigare kände även jag igen mig i att det är svårt att prata om det när man väl ska komma till skott. Därför känns det så otroligt kul att fler faktiskt använder kondom, särskilt bland unga!

Jag tror definitivt att det där nakna och ärliga i Dear Condom har varit en dörröppnare för många. Jag är så stolt och glad över att få vara en del av den resan.”

Bild: Unga svarar på frågan – använde du kondom senaste gången du hade sex med en ny partner  eller första gången du hade sex med din nuvarande partner?

Kondom ökar chansen att ”få till det”

Att glömma bort kondomen i stundens hetta är inte ovanligt – vilket var sjätte svensk bekräftar att man upplevt – men faktum är att den som tar initiativ till kondom kan ha mer att vinna än att skydda sig. Undersökningen visar nämligen att den som föreslår kondom ofta uppfattas som mer självsäkra, erfarna och omtänksamma sexpartners, särskilt bland unga mellan 21 och 35 år. En majoritet.

Allra störst ökning märks bland unga mellan 21 och 35 år, där kondomanvändningen gått upp med 11 procent under de senaste tre åren. Denna åldersgrupp har tidigare under flera år visat sjunkande siffror och nu tycks den trenden ha vänt. Totalt tar idag 54 procent fram kondomen när de ligger med någon ny – och för var tredje är kondomen det skydd man oftast använder.

– Sex är en intim situation, vilket gör att man kan känna sig sårbar inför vad den andre tycker om att man tar fram kondomen. Men sanningen är att de flesta uppfattar dig som en bättre sexpartner – och våra kvalitativa studier bland unga visar till och med att den som har med sig en kondom har större chans att få till det än de som inte har det, säger Pelle Ullholm.

 


 


Fakta – Kondomanvändningen ökar i Sverige

  • Varannan svensk (48%) använder idag kondom när man ligger med ny partner. Det är en ökning med hela 10 % sedan 2016*.
  • En av fyra svenskar väljer kondom (24%), som är det vanligaste preventivmedlet.
  • Bland unga mellan 21 och 35 år tar mer än hälften (54%) fram kondomen med en ny partner.
  • Den som föreslår kondom uppfattas ofta som självsäker och erfaren (48%) samt ansvarsfull (70%) av unga mellan 21 och 35 år
  • Med den ökande kondomanvändningen minskar också antalet fall av könssjukdomar. I Sverige har antalet klamydiafall minskat med nästan 6% från 2017 till 2018 och är nu det lägsta på tio år.**

*Källa: RFSU:s återkommande undersökning Kådiskollen, som 2016 publicerades den 24 maj
**Källa: Folkhälsomyndighetens statistik över klamydiainfektion

Senast uppdaterad: 2021.11.24