Läs mer om RFSU:s arbete för sexuella och mänskliga rättigheter
klimakterie-test

Kan jag göra ett klimakterietest hemma?

Kategori:Klimakteriet

Det har blivit mer vanligt att kvinnor vill veta om de är i klimakteriet eller inte, och gärna via ett test som går att göra hemma. Men vad är det egentligen man mäter med ett klimakterietest – och varför räcker det inte med att göra det vid ett enda tillfälle? Vi reder ut allt du behöver veta om klimakterietester.

Klimakteriet är en hormonell process bestående av tre faser med flytande gränser. Det är därför inte helt enkelt att veta vilken fas man är i, förutom när det gått 12 månader sedan sista mensen, då anses man ha haft sin menopaus.

FSH-värde under klimakteriet

Inom vården går man främst på kvinnans symptom för att avgöra om hon är i klimakteriet. Men många kvinnor vill gärna ta ett blodprov för att få veta om de är i klimakteriet – vilket går att göra genom att mäta kvinnans nivåer av hormonet FSH. Blodprovet kan ge en indikation om du befinner sig i klimakteriet, men eftersom nivåerna av FSH kan variera rejält under förklimakteriet räcker det inte att göra bara ett test. Därför väljer många kvinnor att göra ett klimakterietest hemma via ett urinprov.

Vad är FSH?

FSH står för follikelstimulerande hormon och har en stor betydelse för människans fortplantningsförmåga. Hormonet produceras av hypofysen och behövs både hos män och kvinnor för bildning av könsceller. Hos män behövs hormonet för produktionen av spermier och hos kvinnor stimulerar hormonet tillväxten av folliklar, vilket är avgörande för äggproduktion och ägglossning.

Hos kvinnor som menstruerar fluktuerar FSH-nivåerna naturligt utifrån menstruationscykeln, och ökar normalt sett runt ägglossningen, det vill säga dag 14. Hos vuxna män är nivån istället mer eller mindre konstant, om det inte finns ett underliggande fysiologiskt problem.

Varför mäts FSH-värdet för att få en indikation på om man kommit in i klimakteriet?

När en kvinna kommer in i klimakteriet får hon lägre äggproduktion och lägre östrogennivåer. Men hypofysen försöker ”göra sitt jobb” och fortsätter att stimulera äggstockarna att få ägglossning genom att producera mer av hormonet FSH. När kvinnan har en normal menscykel sjunker FSH-nivåerna efter en ägglossning, men när ägglossningen uteblir får man istället ett förhöjt värde av FSH-hormonet.

Ett högt FSH-värde kan därmed vara en indikation på att kvinnan är i klimakteriet. Men eftersom FSH-värdet kan stiga och sjunka under olika perioder i en menscykel, kan ett test som bara tas vid ett tillfälle ge ett missvisande resultat. Det är först efter menopausen (12 månader sedan sista mensen) som kvinnan får ett konstant förhöjt FSH-värde. Det stabiliserar sig på en måttligt förhöjd nivå efter några år och kvarstår på den nivån livet ut. 

Så fungerar ett klimakterietest

Ett klimakterietest kan göras både som blodprov eller urinprov. Båda proven mäter kvinnans nivåer av hormonet FSH och ett högt FSH-värde kan vara en indikation på att kvinnan är i klimakteriet. Klimakterietestets resultat kan ge en indikation om du befinner dig i klimakteriet, men eftersom FSH-nivåerna kan variera rejält under förklimakteriet räcker det inte att göra testet bara en gång.

Kan ett självtest för klimakteriet visa ett säkert resultat?

Det självtest för klimakteriet som görs via ett urinprov ger ett säkert resultat vid själva testtillfället.

– Dock ger det bara en ögonblicksbild av kvinnans FSH-nivåer just i det aktuella dagsläget, säger Nina Sommerfeld, specialist i obstetrik och gynekolog.

FSH-nivåerna varierar under hela klimakteriet, och en stegring sker fram till menopaus. De sista åren innan mensen slutar kan därför FSH-nivåerna variera kraftigt.

– Vi rekommenderar därför att ta självtestet för klimakteriet minst två gånger och att göra RFSU:s självskattningstest i samband med klimakterietestet, eftersom kvinnans symptom också bör tas med i helhetsbilden, säger Nina.

Här kan du göra RFSU:s självskattningstest för att se om du är i klimakteriet:

Är du under 40 år?

Hur och när ska man ta klimakterietestet?

– Det beror på om man menstruerar eller inte, om man har något hormonellt preventivmedel eller om man använder något hormonellt läkemedel, säger Nina Sommerfeld. Innan du gör ett klimakterietest bör du därför tänka på följande:

  • Kvinnor som fortfarande har mens bör göra minst två separata tester, i två olika eller efterföljande menscykler och vid ungefär samma tidpunkt (dag 3–5 efter påbörjad mens). På så vis går det att få en bild om FSH-nivåerna är förhöjda under en längre tid.
  • Kvinnor som inte har något hormonellt preventivmedel och inte menstruerat på ett par månader, och därmed inte vet om de har haft sin menopaus ännu, rekommenderas göra klimakterietestet två gånger med sex–åtta veckors mellanrum för att fånga upp variationer.
  • Kvinnor med oregelbunden mens bör testa sig flera gånger och under en längre tid, med fördel tre–fyra månader i rad, för att få ett tydligt resultat.
  • Ett tips är att göra RFSU:s självskattningstest i samband med att du gör klimakterietestet, för att få en bra helhetsbild av resultatet och av dina symptom.

 

Läs också: ”Hur vet man att man är i klimakteriet?”

Tänk på! Har du besvärande symptom som du misstänker är klimakterierelaterade och har tagit ett klimakterietest – men är ändå osäker på om du befinner sig i klimakteriet? Sök vård så att en gynekolog, barnmorska eller allmänläkare kan utesluta andra orsaker och ge definitiv diagnos.

 

 

Finns det faktorer som kan ge ett missvisande resultat vid ett klimakterietest?

Ja, det finns några faktorer som kan påverka FSH-nivåerna:

  • Kvinnor som är diagnostiserade med polycystiskt ovarialsyndrom, POCS, har i och med syndromet oftast oregelbunden mens och låga FSH-värden, och därför kan ett klimakterietest bli missvisande.
  • Om du exempelvis har ett hormonellt preventivmedel (p-piller eller hormonspiral) kan FSH-nivåerna bli påverkade och testet kan då bli missvisande. Därför rekommenderar vi kvinnor med hormonellt preventivmedel att ej använda testet utan i stället göra RFSU:s självskattningstest som ett första steg.
  • Om du har mycket besvär som du misstänker är klimakterierelaterade, och använder ett hormonellt preventivmedel eller är diagnostiserad med POCS, vänd dig till en gynekolog, barnmorska eller allmänläkare för en definitiv diagnos.

 

 

 

Senast uppdaterad: 2024.01.11