Läs mer om RFSU:s arbete för sexuella och mänskliga rättigheter

Här är sjukdomarna som kan påverka erektionen

Kategori:Intimhälsa, Potens

Diabetes, hjärt- kärlsjukdomar eller depression. Att ståndet sviker kan bero på alla möjliga saker. Men för att kunna behandla problemet på rätt sätt krävs det att man vet vad som ligger bakom.

Erektionsproblem är inte bara en diagnos i sig utan kan också bero på att man har någon annan sjukdom i grunden. Ett vanligt skäl till erektionsproblem är till exempel att man har någon typ av hjärt- kärlsjukdom eller nedsatt funktion i kärlen.

Nedsatt erektion kan bero på annan sjukdom

”Att ha problem med potensen kan vara en tidig varningssignal på att man har en pågående eller begynnande hjärt- kärlsjukdom. Ofta får man problem med erektionen ett par år innan övriga symptom ger sig till känna”, säger Stefan Arver, specialist i endokrinologi och överläkare vid Anova, centrum för andrologi, sexualmedicin och transmedicin vid Karolinska institutet

För att man ska kunna få erektion krävs att man kan öka blodflödet i penis upp till 100 gånger jämfört med i slakt tillstånd. Det ställer stora krav på blodkärlens funktion och gör att just erektionen blir en tydlig indikation på hur friska och välfungerande kärlen är.

”Har man förträngningar i de små blodkärlen i penis så kan blodet inte komma fram vilket gör att man inte får erektion. Det är samma typ av förträningar som kan leda till hjärtinfarkt om de sitter i hjärtat, och vi kan se att män som har erektionsproblem i 40-årsåldern löper större risk att få hjärtinfarkt före 50 års ålder”, säger Stefan Arver.

stefan arver overlakare portratt

Impotens kan tyda på högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdom

Att hjärt-kärlsjukdom kan ligga bakom erektionsproblemen är också ett skäl till att det är viktigt att söka hjälp i tid. När en patient kommer till Stefan Arver med erektionsproblem så börjar han alltid med att kontrollera blodtryck, blodsocker och blodfetter. Och för många av hans patienter blir resultaten en ögonöppnare.

"Ungefär en femtedel av dem jag träffar vet inte om att de har problem med höga blodfetter eller högt blodtryck utan det framkommer i samband med att de söker hjälp för sina erektionsproblem." Stefan Arver, specialist i endokrinologi och överläkare vid Anova.

Åldersdiabetes kan ligga bakom erektionsproblem

En annan sjukdom som kan leda till erektionsproblem är diabetes. Hos män med diabetes är det dubbelt så vanligt att ha problem med erektionen, och problemen börjar betydligt tidigare i livet än hos andra män.

”Diabetes typ 2 ökar risken för bland annat höga blodfetter och högt blodtryck och det påverkar potensen negativt. Diabetes leder också ofta till högt blodsocker och det kan på lång sikt skada nerver och blodkärl och försämra blodflödet och känseln.”

Om du vill läsa mer om hur diabetes kan påverka sexlivet kan du göra det hos diabetesförbundet.

Nervskador kan ge minskad erektion

Andra sjukdomar som kan leda till minskad potens är neurologiska sjukdomar som påverkar nervfunktionen, som till exempel ms och parkinson.

Även kirurgiska ingrepp kan skada nerverna och leda till att möjligeten att få erektion minskar eller helt försvinner.

”När man opererar patienter med prostatacancer eller gör kirurgiska ingrepp i blåsan och ändtarmen till exempel så riskerar man att skada de nerver som behövs för att man ska kunna få erektion. Även strålbehandling och skador i ryggmärgen kan göra att nervsignalerna inte fungerar som de ska”, säger Stefan Arver.

hander pa tacke detalj

Om du vill veta mer om hur cancerbehandling kan påverka erektionen så kan du göra det hos Cancerfonden.

Depression ökar risken för erektionsproblem

Även psykologiska faktorer som depression och ångest kan ha stor effekt på förmågan att få erektion. Till exempel så är risken för erektionsproblem 16 gånger högre risk för den som är deprimerad, och även viss medicin mot depression kan ha negativ effekt på erektionen.

”Att vara deprimerad och ha ångest har en kraftigt negativ effekt på erektionen och hela sexualiteten. Ofta handlar det om prestationsångest och att man har höga krav på sig själv.”

Men oavsett om potensproblemen beror på fysiska eller psykiska problem så finns det effektiv behandling.

”Det finns massor av sjukdomar som kan leda till erektionsproblem men de flesta kan med enkla metoder återfå sin förmåga att få erektion. Och även om man inte tycker att de är så viktigt att kunna ha samlag så kan det vara bra att undersöka saken. Det kan vara en varningsklocka för att det finns andra sjukdomar som kan behöva behandlas.”

Senast uppdaterad: 2023.10.04