Les mer om RFSUs arbeid for seksuelle og menneskerettigheter
kondomkampanje-rfsu

Kondom – mye mer enn beskyttelse

Kategori:Sex & lyst

I 2023 økte kondombruken i Norden, sammen med en sterk endring i holdninger og atferd blant unge. En stor satsing på ærlig og modig kommunikasjon er en del av suksessoppskriften bak kondomets nye status.

Hvert år måler RFSU kondombruk i den nordiske undersøkelsen Kondomkollen. RFSU måler også holdninger til kondomet og ikke minst hvor stort det såkalte kondomgapet er. Men hva betyr egentlig kondomgapet?

– Man kan være positiv til å bruke kondom under sex, men når det kommer til stykket, er det likevel ikke sikkert at den kommer på – av ulike årsaker. Derfor måler vi gapet mellom intensjonen om å bruke kondom og den faktiske bruken. Gapet kalles kondomgapet og det er viktig å redusere, sier Pelle Ullholm, som har jobbet med seksualundervisning som seksualpedagog ved RFSU siden 2002.

kondom-kamapanje-rfsu

Og kondomgapet har dermed krympet de siste årene. I 2023 viste statistikken at både positive holdninger til kondombruk og faktisk bruk hadde økt i hele Norden, med marginale forskjeller i de ulike landene. Resultatene viste at kondomgapet hadde gått ned med så mye som seks prosent mellom 2019 og 2023.

Finnene er flinkest til å bruke kondom, tett fulgt av svenskene og danskene, mens nordmennene ligger litt bak.

HVORFOR ØKER KONDOMBRUKEN I NORDEN?

Det som har gjort at både den positive holdningen til kondomet og selve bruken av det har økt, skyldes flere ulike faktorer, ifølge Pelle Ullholm, som har fulgt utviklingen tett som seksualpedagog ved RFSU.

– På den ene siden har de som er unge i dag vokst opp i et miljø der ungdomslivet blir tatt mer på alvor av voksne, på den andre siden er åpenhet om sex mer tillatt, samtalen om samspill og samtykke har fått en tydeligere plass og LHBTQI+-perspektivene er mye klarere, sier Pelle og fortsetter:

– I dag assosieres kondomet med seksuell kommunikasjon på en helt annen måte enn før.

kondom-kampanje-rfsu

KONDOMET ER ET SYMBOL PÅ ENDREDE VERDIER

Kondombruk kan også sees på som et mål på nye sosiale verdier.

– Samtykke og samhandling er for eksempel problemstillinger som har vært mer aktuelle de siste årene, og i Sverige fikk vi en samtykkelov i 2018. Generasjon Z har vokst opp med disse spørsmålene, og det har selvfølgelig påvirket verdiene deres, sier Pelle.

I RFSUs årlige kondomsjekk er det tydelig at kondomet har blitt et signal om at den som har skønt det er en omsorgsfull, hyggelig og ansvarlig person.

Pelle mener at kondomet også kan fungere som en måte å sjekke at begge virkelig vil ha sex. Men også som et tegn på at du bryr deg om din egen helse, som bare oppleves som positiv av motparten, ifølge Kondomkollen.

rfsu-kondomundersokning-norge

KONDOMKOMMUNIKASJON SOM BIDRAR TIL ENDRING

En annen medvirkende årsak til at unges holdninger har endret seg, er at RFSU har satset stort på kommunikasjon om kondomer og om likekjønn de siste årene.

Her trekker Pelle frem samarbeidet mellom RFSU-foreningen  og RFSU AB, som produserer og markedsfører kondomene, som en suksessfaktor. Der har fokus på innsikt om målgruppen vært et viktig grunnlag for kommunikasjon, sammen med forskning og data fra spørreundersøkelser.

– Vi jobber med kontinuerlige målinger av barrierene som finnes rundt kondombruk og bruker innsikten til å forsterke det positive i kommunikasjonen vår, sier Anette Otterström, Nordic Communication &; Brand Manager i RFSU AB, og fortsetter:

– På denne måten kan vi styrke unge mennesker til å tenke og ta de riktige beslutningene. I dag har vi klart å komme til et punkt der det oppleves som positivt å spørre eller foreslå kondom.

Vi tror på ærlig, åpen og inkluderende kommunikasjon, som er tett på målgruppens erfaringer og verdier. Det er slik man når fram til noen. Pelle Ullholm, Seksualpedagog ved RFSU.

KOMMUNIKASJON SOM ET KRAFTIG VERKTØY

RFSUs klitoriskampanje er et eksempel på kommunikasjon som kan bidra til mer likestilt kjønn.

En annen er den prisbelønte kondomkampanjen Dear Condom , hvor målet var å gi og forsterke kondomet med nye verdier. I stedet for at kondomet tidligere først og fremst ble sett på som en beskyttelse mot seksuelle sykdommer og ufrivillige svangerskap, ble kondomet nå en muliggjører for god, het og deilig sex sammen. Men kampanjen fremhevet også utfordringene som unge mennesker kan føle om sex.

Play

JUST GIVE A F*CK

I løpet av sommeren, når mange unge møter nye partnere, er det igjen på tide å minne folk om kondomets viktige og allsidige rolle med et sterkt budskap som skiller seg ut. 28. juni 2024 lanserte RFSU derfor en ny kondomkampanje i hele Norden som hyller de som står opp for seg selv og andre gjennom budskapet: Just Give A F*ck.

Play

I denne kondomkampanjen har RFSU AB valgt å overvinne den harde sensuren som oppstår i sosiale medier. Kampanjen gir et mer sexy bilde av kondombruk – uten å vise selve sexen. I stedet frontes kampanjen av ansikter som sammen driver en lystfull kamp for en lysere fremtid.

Vi ønsker å lade kondomet med all den verdien det faktisk representerer. Ved å bruke kondom kan unge mennesker ikke bare beskytte seg selv og sine partnere, de kan også bidra til forbedring av seksuelle og menneskerettigheter i verden, da overskuddet fra våre produkter går til RFSUs langsiktige arbeid. Det er en fin, enkel handling med stor effekt, sier Anette Otterström, Nordic Communication &; Brand Manager i RFSU AB.

kondom-kampanje-rfsu

Kommunikasjon kan være et effektivt verktøy for å skape endring – hvis det gjøres på riktig måte. Å våge å være modig i kommunikasjonen kan være et effektivt verktøy.

– Vårt langsiktige samarbeid med det kreative byrået Valtech Radon gjør det mulig for oss å fortsette å være modige, sier Anette.

Anette Otterström deler tre lærdommer for å dytte forbrukerne i riktig retning.

TRE MÅTER Å SKAPE KOMMUNIKASJON FORANDRER

    1. Bli kjent med målgruppen din – finn ut hvilke drivere og barrierer som finnes. Hva føler de, hvordan tenker og oppfører de seg?
    2. Kommunikasjonen må være relevant, autentisk og, i vårt tilfelle, modig. Når det gjelder kondomet, vet vi at mange har et elsk-hat forhold til det, noe vi har valgt å være helt åpne om. Å tørre å være tydelig på fordeler og ulemper gir høy troverdighet, men er ganske sjelden i markedsføring.
    3. Vær utholdende og langsiktig – endring tar tid. Følg opp og sett delmål, synliggjør store og små fremskritt også i kommunikasjonen med målgruppen. Få flere til å ta det riktige valget ved å løfte andre, for eksempel ved å samarbeide med influencere som deler sine tanker og erfaringer med kondomet på en troverdig måte.
Kondomet skal være tilgjengelig der det trengs, og i et bredt sortiment. Anette Otterström, Nordisk Kommunikasjons- og merkevaresjef i RFSU AB.
Kondomkampanje-rfsu

TILGJENGELIGHET ER VIKTIG

– Siden vi eier kondomkategorien i Norden, har vi et stort ansvar når det gjelder tilgjengelighet og forsyning. Kondomet skal være tilgjengelig der det trengs, og i et bredt spekter, sier Anette.

RFSU AB har derfor også satset på å synliggjøre kondomer i sammenhenger der ungdom er aktive. Blant annet ble det delt ut gratis kondomer på musikkfestivalene Way Out West i Sverige, Roskilde Festival i Danmark, Sideways i Finland og Idyll i Norge i 2023. RFSU AB var også på plass for å snakke med ungdommene om sex og samtykke.

Suksessen med kondomets triumfmarsj i 2023 kan dermed oppsummeres med en blanding av ærlig og modig kommunikasjon, som tar utgangspunkt i målgruppens egen virkelighet. Kombinert med et tilgjengelig, bredt og kvalitetsmessig produktsortiment.

RFSUs seksualpedagog Pelle Ullholm håper at utviklingen av kondomet vil fortsette positivt, inntil et såkalt «vippepunkt» er nådd, der kondomet har blitt normen. Og at kondomsamtalen i stedet vil handle om hvorvidt du i det hele tatt skal slutte å bruke kondom i et forhold, eller om det er prevensjonsmetoden du velger å bruke.

– Riktig kondombruk, er på mange måter den beste metoden som finnes, sier Pelle.

Sist oppdatert: 2024.07.05