Vi tror på en bedre verden.

Siden 1933 har vi jobbet for en verden der alle er frie til å uttrykke sin seksualitet, elske hvem de vil, og bestemme over sin egen kropp.

Men vi vet at dette ikke kommer til å skje av seg selv.

Derfor jobber vår virksomhet for likestilling, mangfold, og de styrkede menneskerettighetene vi ønsker å se i samfunnet. I dag kalles det bærekraftsarbeid, men da vi ble grunnlagt på disse prinsippene i 1933 fantes det ikke noe eget ord for dette.
For RFSU innebærer dette ansvaret en ansvarlig og sunn forretningsutvikling for å sikre at våre eiere, Forbundet RFSU, fortsatt skal ha mulighet til å skape forandring. Så nødvendig som RFSU AS var i 1933, like aktuelle er vi i dag. Alt overskudd fra salg går tilbake til våre eiere Forbundet RFSU, som jobber med fokus på seksuelle og menneskelige rettigheter.

Jeg drømmer om den dagen, når alle barn som fødes er velkomne, når menn og kvinner er likestilte og seksualitet et uttrykk for intimitet, ømhet og nytelse. ELISE OTTESEN-JENSEN, GRUNNLEGGER RFSU 1933
socialt ansvar och hållbarhet rfsu

Vårt bærekraftsarbeid tar utgangspunkt i FNs globale bærekraftsmål basert på tre grunnpilarer. Disse målene er helhetlig integrert i hverandre og omfatter tre dimensjoner av bærekraftig utvikling; den økonomiske, sosiale og miljømessige.

For å jobbe profesjonelt og metodisk med våre miljømessige bærekraftsmål har vi valgt å samarbeide med bedriften Worldfavor. Worldfavor er et globalt selskap som hjelper sine kunder med å måle, følge opp og handle fortløpende i sitt bærekraftsarbeid. Vi jobber på linje med Global Reporting Initiative (GRI) for økt åpenhet og innsikt, der Greenhouse Gas Protocol er en global standard og del av GRI for å rapportere organisasjonens CO2-utslipp og miljøpåvirkning.

Vilje og kraft til endring

Du som kjøper våre sikre og høykvalitets produkter støtter altså samtidig våre eieres pågående arbeid for seksuelle og menneskelige rettigheter både her hjemme og globalt.

Dette er et arbeid som innebærer å informere og bygge kunnskap om retten til å bestemme over sin egen kropp, seksualitet og identitet. Dette inkluderer kunnskap og mulighet til å beskytte seg mot seksuelt overførbare sykdommer, uønsket graviditet eller svangerskapspermisjon, men også å muliggjøre kunnskapsbygging gjennom forskning, klinikker og feltarbeid. Gjennom nært samarbeid med det sivile samfunnet, stat og kommune, fokuserer vi arbeidet vårt der det er størst behov. Så når du kjøper kondomer, glidemiddel, graviditetstester, et sexleketøy, produkter til intimbarbering eller annet, bidrar det altså til RFSUs arbeid i Norden og i verden. Les gjerne mer om konkrete eksempler på hvordan RFSUs produkter gjør en forskjell!

Vår virksomhet drives med mål om å gi et så stort og bærekraftig bidrag som mulig til dette formålet. Derfor er RFSU AS ikke bare en bedrift som tilbyr markedet brukervennlige, inkluderende og sikre produkter, men også en kilde til informasjon og engasjement i kampen for seksuelle rettigheter.

Vi stiller krav til anstendige arbeidsvilkår, helse, sikkerhet, likestilling og økonomisk vekst i hele produksjonskjeden, gjennom kontinuerlig å jobbe med risikovurdering, gjennomsyn, oppfølging av våre etiske retningslinjer samt overholdelse av vedtatt regelverk.

socialt ansvar och hållbarhet rfsu

Bærekraft med positive og sirkulære produkter

Akkurat som seksuelle rettigheter er RFSUs kjerneoppgaver, gjelder det også miljøspørsmålet og derfor har RFSU AS lenge jobbet med å minimere miljøpåvirkningen i våre prosesser, produkter og forpakninger. På vår fabrikk i Hälsingland fortsetter innovasjonsarbeidet for å minske vårt klimaavtrykk, produkt for produkt, gjennom å velge mer bærekraftige materialer og ingredienser, design og forpakninger med mål om å forbedre den sirkulære økonomien.

Derfor gransker vi nøye de materialene våre produkter og forpakninger lages av, samt hvordan disse designes, produseres og brukes. Vi jobber for at ingen materialer skal gå til forbrenning, men i stedet bli værende i et sirkulært, materielt kretsløp.

Med regelmessig evaluering av vår prosess minsker vi kontinuerlig vårt klimaavtrykk gjennom f.eks. å velge forpakninger med lavere vekt, mindre volum og rett materiale for økt gjenvinningsgrad. Vår målsetting for transport er å senke våre CO2-utslipp i absolutte tall med 75% frem til 2030 og samtidig opprettholde forretningsvekst.

På denne måten sørger vi for at hver beslutning vi tar er for å støtte vårt arbeid med seksuelle og menneskelige rettigheter – for din, min og alles frihet.

FOR THE FREEDOM OF EVERY BODY

socialt ansvar och hållbarhet