Les mer om RFSUs arbeid for seksuelle og menneskerettigheter

I personvernerklæringen nedenfor finner du informasjon om RFSU ABs behandling av personopplysninger.


INTRODUKSJON

RFSU AB (556039-2986) tar ditt personvern og databeskyttelse svært alvorlig. Derfor vil vi gjennom denne personvernerklæringen informere deg om vår behandling av personopplysninger. Organisasjonen overholder all gjeldende lovgivning og all behandling av personopplysninger skjer i samsvar med EUs generelle databeskyttelsesforordning, GDPR (EU) 2016/679 og annen tilleggslovgivning. Du kan lese mer om forskriften på nettsiden til den svenske myndigheten for personvern i ditt land.

Behandlingsansvarlig er RFSU AB (556039-2986), Hennan Tallvägen 8, 82775 Ramsjö, og du kan kontakte oss angående personvern og databeskyttelse via kundtjanst@rfsu.com


Personvernpolicy

 

BRUK AV AV PERSONOPPLYSNINGER


Hva er personopplysninger og bruk?

Personopplysninger er informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person. En identifiserbar fysisk person er en som kan identifiseres, direkte eller indirekte, ved hjelp av navn, personnummer, stedsdata, en IP-adresse eller til en eller flere faktorer som er spesifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteten til den personen.

Bruk av personopplysninger er alt som skjer med personopplysningene. Hver handling med personopplysninger behandles, uavhengig av om den utføres med automatiserte midler eller ikke. Eksempler på bruk av personopplysning er innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, behandling, overføring og sletting.

 

Hvorfor samler vi inn personopplysningene dine?

Vi samler kun inn personopplysningene dine når vi har et rettslig grunnlag for å gjøre det. For hver spesifikk bruk av personopplysninger der vi samler inn personopplysninger fra deg, vil vi informere deg om bruken av personopplysninger er lovpålagt eller nødvendig for å inngå en kontrakt, og om det er en forpliktelse til å oppgi personopplysningene og de mulige konsekvensene hvis du velger å ikke gjøre det.

 

Hvor bruker vi personopplysningene dine?

Vi gjør det vi kan for å behandle alle personopplysninger innenfor EU, men kan i noen tilfeller overføre personopplysninger til mottakere i land utenfor EU/EØS og som ikke har samme beskyttelsesnivå for personopplysninger som innenfor EU. For å sikre at personopplysningene er tilstrekkelig beskyttet, vil vi ta de nødvendige tiltakene, f.eks. ved å inngå EU-kommisjonens standard kontraktsklausuler eller sikre at det er andre passende garantier på plass.

 

Hvor lenge lagres dataene dine?

Dine personopplysninger lagres ikke lenger enn nødvendig og følger klare sletteprosedyrer. Data behandles over ulike tidsperioder for å gi mulighet til å oppfylle våre juridiske forpliktelser eller tilby best mulig service. Informasjon om lagringstid gis ved behandlingsstart og hvis du har spørsmål om behandlingstiden, er du velkommen til å kontakte oss på kundtjanst@rfsu.com så forteller vi deg mer.


OM COOKIES

Cookies er avgjørende for at du skal kunne bruke RFSU.com og dens funksjoner, samt deres andre nettsteder:

www. rfsu.com

www.rfsu.com/no

www.rfsu.com/fi

www.tuntokondomit.fi

www.carmexnordic.com

www.dearcondom.org

www.soundsoflust.com

www.rfsusexthsense.com

En cookie er en liten tekstfil som lagres på brukerens datamaskin og kan brukes til å teknisk opprettholde en kobling mellom brukerens nettleser og server eller til å lagre informasjon, for eksempel når en bruker sist besøkte nettstedet.

Cookien inneholder ingen personlig informasjon eller virus, og den kan heller ikke ødelegge annen informasjon på datamaskinen din.

Cookie-banneret på alle våre nettsider viser hvilke cookies som er tilgjengelige og hvilke du godtar.

 

Ulike typer cookies

Det finnes to typer cookies som vi bruker; Midlertidige og vedvarende informasjonskapsler.

Øktinformasjons-cookies slettes etter økten, dvs. når du lukker nettleseren din.

Vedvarende informasjons-cookies brukes blant annet til å huske nettleseren din mellom besøk på nettstedet. Disse brukes slik at du ikke trenger å skrive inn all informasjon hver gang du besøker nettstedet, for å analysere og forbedre innholdet og for å evaluere og forbedre markedsføringen vår. Vedvarende informasjons-cookies slettes ikke når du lukker nettleseren.

 

Vi bruker informasjons-cookies for å samle statistikk om bruken av nettstedet vårt og for å evaluere og forbedre vår digitale markedsføring, for eksempel ved å målrette annonser bedre mot relevante målgrupper eller ved å ikke vise samme annonse til samme person for mange ganger. I noen tilfeller er dette såkalte tredjeparts informasjonskapsler som rapporterer data til våre partnere. Du kan endre valgene dine for informasjonskapsler ved å klikke på lenken for informasjonskapsler.

 

Hvis du ikke liker cookies

Hvis du ønsker det, kan du slå av informasjonskapselfunksjonen i nettleseren din. Du kan gjøre dette ved å gå inn i sikkerhetsinnstillingene i nettleseren din. Dette kan imidlertid bety at du kanskje ikke kan bruke nettstedene våre nå eller i fremtiden.

 

Hvordan vi bruker informasjons-cookies

All informasjon om informasjons-cookies som brukes på våre nettsider lagres anonymt.

 

Nødvendig

RFSU.no og våre andre nettsteder bruker informasjonskapsler til å lagre øktspesifikk informasjon, sjekke om nettleseren har visse funksjoner (f.eks. JavaScript) aktivert, aktivere flertrinns skjemautfylling, gjennomføre undersøkelser på nettstedet og samle inn informasjon om trafikk fra vår digitale markedsføring for vår interne evaluering av dette.

 

Markedsføring

 

Google Analytics

Brukes til å samle inn data om hvordan nettstedene brukes og gi oss informasjon om hvordan vi kan forbedre nettstedet. For eksempel hvilke sider som besøkes, hvor lenge et besøk på en side varer og hvor mange som besøker nettstedet i løpet av en viss periode. Ingen personopplysninger sendes, og vi har valgt å anonymisere trafikken, noe som betyr at ingen IP-adresser lagres i sin fulle form.VÅRT ANSVAR OG DINE RETTIGHETER

Sikkerheten til dine personopplysninger

For å beskytte personvernet til dine personopplysninger, bruker vi tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak. Vi oppdaterer og tester sikkerhetsteknologien vår kontinuerlig. Vi begrenser tilgangen til dine personopplysninger til de ansatte som trenger å kjenne til dem for å kunne utføre jobben sin. I tillegg utdanner vi våre ansatte om viktigheten av konfidensialitet og opprettholder integriteten og sikkerheten til informasjonen din. Vi er forpliktet til å ta passende disiplinære tiltak for å opprettholde personvernansvaret til våre ansatte.

 

Dine rettigheter

Du har visse rettigheter knyttet til hvordan vi behandler dine personopplysninger:

  • Rett til innsyn (såkalt registerutdrag) – du har rett til å be om informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, for eksempel ved å be om et såkalt registerutdrag.
  • Rett til korrigering – hvis du mener at personopplysninger om deg er feil eller ufullstendige, har du rett til å be om korrigering av eller supplere dine personopplysninger.
  • Rett til å avmelde deg utsendelser for direkte markedsføringsformål – du kan når som helst melde deg av utsendelser ved å varsle oss, f.eks. ved å klikke på en avmeldingslenke i utsendelsen.
  • Rett til å si imot bruk som er basert på vår legitime interesse – i noen tilfeller har du rett til å si imot vår behandling av personopplysninger, og vi vil da ikke fortsette med bruken med mindre vi har grunner som oppveier din personverninteresse.
  • Begrensning av bruk – du kan be om begrensning hvis du for eksempel mener at personopplysningene er feil, eller hvis du mener at personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet de behandles for.
  • Rett til sletting – du kan i visse tilfeller be om at personopplysningene slettes, f.eks. hvis de ikke lenger er nødvendige for formålet de behandles for, eller hvis du mener at bruken er uforenlig med gjeldende databeskyttelseslovgivning.
  • Rett til dataportabilitet – i noen tilfeller har du også rett til å motta personopplysningene om deg i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format (dataportabilitet) for overføring til en annen behandlingsansvarlig.
  • Rett til å trekke tilbake samtykket ditt – du kan når som helst trekke tilbake samtykket, og vi vil da slutte å behandle personopplysningene for det formålet.

Har du noen klager?

EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og andre lands databeskyttelseslover gir spesifikke rettigheter for registrerte. En god forklaring på disse finner du på nettstedet til ditt lands personvernmyndighet. Hvis du mener at vi har behandlet personopplysningene dine feil på noen måte, kan du kontakte personvernmyndigheten i ditt land.

 

Endringer i disse retningslinjene

RFSU forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre denne policyen når som helst, og du bør regelmessig besøke dette nettstedet for å få den nyeste versjonen.