Les mer om RFSUs arbeid for seksuelle og menneskerettigheter

Bruker du kondom anses du som en bedre sexpartner

Kategori:Sex & lyst

Ønsker du å fremstå som selvsikker, erfaren og ansvarlig så bør du foreslå kondom som prevensjonsmiddel. I en undersøkelse utført av YouGov på oppdrag fra RFSU viser resultatet at nordmenn har lyst til å bli bedre på å bruke kondom. Over tusen nordmenn svarte på spørreundersøkelsen som handlet om skandinaveres sexvaner.

Ifølge Pelle Ullholm, seksualpedagog på RFSU, kan økningen blant annet være et resultat av at sex og samtykke har fått mer oppmerksomhet i det offentlige rom. – I dag har vi mer åpne samtaler rundt sex og grenser, men også om ønsker. Vi ser at flere som vil bruke kondom, også gjør det, og at gapet mellom ambisjon og handling minsker. Det indikerer at unge er tryggere. Kondomet er en måte å signalisere omtanke og respekt på, ikke bare en måte å beskytte seg på, sier Pelle Ullholm.

 

Vi ser at det stadig er fler som ønsker å bruke kondom også faktisk gjør det. Glippet mellom ambisjon og handling minsker. Dette indikerer at de unge stadig blir tryggere. Pelle Ullholm, Seksualopplyser på RFSU.

Hver tredje nordmann bruker kondom som prevensjonsmiddel

Den største økningen har vært blant unge mellom 21 og 35 år, der kondombruken har gått opp med 8 prosent de tre siste årene. Denne aldersgruppen har tidligere vist synkende tall over flere år, og nå ser det ut til at trenden har snudd. Totalt tar i dag 48 prosent frem kondomet når de ligger med en ny partner og hver fjerde ungdom mellom 16 og 24 år bruker kondom som fast prevensjonsmiddel.

Et vendepunkt er nådd

– Det har vært et mål for oss at flere unge er bevisste og faktisk bruker kondom. Vi nærmer oss det punktet der unge som har sex med en ny partner, begynner å se på kondomet som noe forventet. Hvis vi som jobber med disse spørsmålene, fortsetter å ha en inkluderende, variert og sexpositiv måte å snakke om sex og prevensjon på, kommer vi til få til dette – noe som blant annet var et av målene med vår kampanje Dear Condom, sier Pelle Ullholm. Sanny Dahlbeck, som i fjor var en del av RFSUs Dear Condom , er også positiv til økningen:

“Å bruke kondom burde være naturlig, men tidligere kjente jeg også på at det var vanskelig å prate om det når det kom til stykket. Derfor er det så utrolig kult at flere faktisk bruker kondom, særlig blant unge! Jeg tror definitivt at det nakne og ærlige i Dear Condom har vært en døråpner for mange. Jeg er så stolt og glad for å ha fått være en del av den reisen.”

Kondom øker sannsynligheten for å «få det til»

Det å glemme kondomet i øyeblikkets hete er ikke uvanlig – det kan hver sjette nordmann bekrefte å ha opplevd – men faktum er at den som tar initiativ til å bruke kondom kan ha mer å vinne enn bare beskyttelse. Undersøkelsen viser nemlig at den som foreslår å bruke kondom oftest oppfattes som mer selvsikre, erfarne og omtenksomme sexpartnere, særlig blant unge mellom 21 og 35 år.

Den største økningen merker vi blant unge mellom 21 og 35 år, der kondombruken har gått opp de siste tre årene. Denne aldersgruppen har i flere år tidligere vist synkende tall, men nå virker det som at trenden er i ferd med å snu. Totalt tar 48% opp kondomet når de ligger med en ny partner.

-Sex er en intim situasjon, som gjør at man kan føle seg sårbar og usikker overfor en ny partner når man tar frem kondomet. Sannheten er at de aller fleste oppfatter deg som en bedre sexpartner i en slik situasjon – og våre kvalitative studier blant unge viser at den som har med seg et kondom har større sannsynlighet for å «få det til» enn de som ikke har det, sier Pelle Ullholm.


 

Sist oppdatert: 2021.11.30