Läs mer om RFSU:s arbete för sexuella och mänskliga rättigheter
Tillbaka

RFSU Testa Tidigt

TESTA TIDIGT 6 DAGAR INNAN

Enkelt graviditetstest för dig som vill ta reda på om du är gravid så tidigt som möjligt. Det här är vårt känsligaste test och du kan börja göra testet redan 6 dagar innan utebliven menstruation, vilket är 5 dagar innan förväntad menstruation*. Testet mäter hormonet hCG i urinen, som utsöndras när ett ägg befruktas. När du testar tidigt eller är osäker på resultatet är det bra att testa på nytt 2 dagar senare, helst med den första morgonurinen.

 • Förpackningen innehåller 1st graviditetstest.
 • Snabbt resultat inom 1-5 minuter.
 • Tydligt resultat med ett eller två röda streck
 • Mer än 99% säkert resultat från den dag du skulle haft din menstruation
 • Testets känslighet är 10mlU/ml hCG.
 • Se nedan tabell som visar % av gravidresultat från labbtestning av tidiga graviditetsprover.
Visa mer
Visa mindre
 • Läs mer

  När du blir gravid börjar kroppen producera ett hormon som heter hCG (human Chorionic Gonadotropin). Testets känslighet är 10 mlU/ml av hormonet hCG i urinen. Halten av hCG stiger under den tidiga graviditeten. Graviditetstestet reagerar på detta hormon och du kan börja göra testet 6 dagar innan utebliven menstruation, vilket är 5 dagar innan förväntad menstruation*. Säkrast är att mäta morgonurinen då den har högst hCG-koncentration.

  • Kissa direkt på stickan eller och doppa testet i behållare med urin.
  • För engångsbruk – testet kan endast användas en gång

  Läs mer om graviditet på vår sida gravid ja eller nej >>

  MÄTA HCG-HORMON

  Ett graviditetstest, vare sig man tar det hemma själv eller hos barnmorskan/läkare mäter hormonet hCG. När ett ägg befruktas utsöndras hormonet hCG i urinen och fortsätter att öka under graviditetens första del. Genom att spåra hCG i urinen kan man avgöra om en kvinna är gravid eller inte. hCG börjar normalt produceras av det befruktade ägget efter att det har fäst i livmoderväggen, vanligen ca. 6-10 dagar efter befruktningen. Nivån ökar sedan normalt mycket snabbt, och man räknar med en fördubbling ungefär var tredje dag under graviditetens första tredjedel. De flesta kvinnor har vid tiden för den väntade menstruationen hunnit producera så mycket hCG att de kan se ett positivt resultat; det vill säga att de har uppnått en hCG-nivå på 25mIU/ml, eller mer.

  Men eftersom vi alla är olika, kan det förekomma individuella variationer. Vissa kvinnor kan därför se ett positivt resultat några dagar innan den förväntade menstruationen, medan andra måste vänta ytterligare en tid. Om testet visar att man är gravid kan man lita på att svaret är riktigt eftersom testen är mycket känsliga. Testet informerar bara om att det finns hCG i urinen. Det säger inget om hur graviditeten mår, var den sitter eller hur gammal den är.

 • Tabell gravidresultat

  * Svar 6 dagar innan utebliven menstruation, vilket är 5 dagar innan väntad menstruation. Se tabellen som visar % av gravid-resultat som upptäcktes tidigt vid labbtestning. Resultatet är mer än 99% säkert från väntad menstruationsdag.

 • Så här gör du testet

  Du kan testa när som helst under dygnet redan 6 dagar före förväntad mens, men säkrast är att mäta morgonurinen då hCG-koncentrationen är som högst.
  Om testet visar ett svagt positivt resultat rekommenderas att testa igen efter ett par dagar.
  När du har läst instruktionerna och är redo att utföra testet tar du ut graviditetstestet ur innerförpackningen och tar av den vita skyddshylsan.
  Använd teststickan med en gång.

  Testa direkt i urinstrålen.

  Håll teststickan med uppsugningsdelen riktad nedåt i urinstrålen i

  10 sekunder. Se till att det inte kommer urin på resultatfönstret.

  Eller samla ett urinprov i en ren, torr behållare. Doppa ner hela uppsugningsdelen i urinen i 20 sekunder.

  Sätt tillbaka skyddshylsan och lägg teststickan på en plan och torr yta med resultatfönstret uppåt.

  När teststickan börjar reagera färgas resultatfönstret ljust rosa.

  Vänta i 1-5 minuter innan du läser av resultatet och låt teststickan ligga helt still.

  Läs av resultatet

  Ett eller två rosa/röda linjer visas mot ljus bakgrund i resultatfönstret, den ena linjen för kontroll (C) och andra linjen för testresultat (T).

  Läs av resultatet så snart som möjligt inom 1-5 min, läs inte av några resultat efter 5 minuter då detta kan ge missvisande resultat.

  Positivt resultat – Gravid

  Två tydliga rosa/röda streck visas i resultatområdet. Om du ser två tydliga rosa/röda linjer betyder det att du högst sannolikt är gravid. Färgnyansen och färgstyrkan på testlinjen (T) kan variera eftersom olika stadier av graviditet har olika koncentrationer av hCG-hormon. Färgnyansen påverkar inte resultatet men endast rosa/röd färg ger giltigt resultat, får du annan färg vänta två dagar och gör ett nytt test.

  Om du testar tidigt eller är osäker är det bra att testa på nytt 2 dagar senare, helst med den första morgonurinen.

  Om du är gravid, kontakta läkare, barnmorska eller gynekolog för rådgivning.

  Negativt resultat – Inte gravid

  Endast ett rosa/rött kontrollstreck (C ) visas i resultatfönstret.

  Om du ändå inte får din menstruation, gör ett nytt test efter 2 dagar, helst med den första morgonurinen. Får du samma resultat och inte fått din menstruation kontakta läkare, barnmorska eller gynekolog.

  Ogiltigt resultat

  Om inget rosa/rött kontrollstreck (C ) är synligt, inga streck alls visas eller om strecken har annan färg än rosa/röda/lila har testet inte fungerat som det ska. Det kan bero på att uppsugningsdelen inte har sugit upp tillräckligt mycket urin eller att du inte har utfört testet på rätt sätt. Gör ett nytt test och följ noga anvisningarna. Om problemet kvarstår kontakta RFSU.

  Ibland kan testlinjen (T) vara synlig i en grå/vit nyans. Testet är positivt först när testlinjen (T) syns tydligt i en röd, lila eller rosa färgnyans.

 • Brugsanvisning
 • Frågor & Svar

  Jag har testat era graviditetstester och får ett mycket svagt streck vad betyder det?

  Det kan tyda på att du testar tidigt och hCG nivån inte har hunnit stiga tillräckligt i kroppen ännu för att testet ska kunna mäta resultatet. Två rödfärgade streck även om färgen är svag tyder på graviditet men för att vara på säkra sidan rekommenderar vi att testa igen om en dag eller två, ju närmare din menstruationsdag desto starkare blir hcg i urinen och därmed bör det bli ett starkare streck. Om testlinjen har en annan färg än röd/rosa eller ser mer ut som en grå markering är det antagligen fel på testet.

  Är graviditetstestet veganskt?

  Nej, de är inte klassade som ”Vegan” produkter. Reagensen som används för att mäta testets tillförlitlighet kommer från antikroppar tagna från möss.

  Jag har använt ert graviditetstest och såg ett svagt streck på morgonen, senare på kvällen hade testet torkat och strecket såg starkare ut. Kan jag lita på att det är positivt?

  Strecket kan bli starkare i färgen när det torkar och hunnit fästa sig i materialet, är det ett streck så ska det vara positivt. Ett positivt streck brukar oftast stanna kvar när testet torkat. Färgnyansen på linjerna kan variera mellan ljust rött till mörkt rött – detta påverkar inte resultatet. Två streck oavsett hur svagt det är tyder på graviditet. Men för att vara på säkra sidan kan det bra att testa igen om en dag eller två, ju närmare din menstruationsdag desto starkare blir hcg i urinen och därmed bör det bli ett starkare streck.

  Påverkas resultatet av hur mycket vätska jag dricker?

  Mycket stort vätskeintag kan späda ut urinen, varvid den mängd hCG som finns i urinen kanske inte kan upptäckas. Du bör därför inte ändra ditt vanliga vätskeintag. Du kan öka hCG-koncentrationen i urinen genom att dricka mindre och inte kissa på ca 2 timmar innan provet görs. Säkrast är att mäta morgonurinen.

  Kan mediciner och sjukdomar påverka resultatet?

  P-piller, smärtstillande medel, antibiotika eller hormonbehandlingar som ej innehåller hCG bör ej påverka testresultatet. Vissa läkemedel som innehåller hCG kan ge missvisande resultat. Detsamma gäller för vissa ovanliga sjukdomar och om din urin innehåller stora mängder bakterier. Kontakta din barnmorska eller gynekolog om du får oväntade eller inkonsekventa resultat.

  Om det inte syns någon linje?

  Om ingen linje visas, gör ett nytt test och följ noga användaranvisningen. Det kan bero på att du inte har utfört testet på rätt sätt.

  Vilka färger har de linjer som visas?

  Färgnyansen kan variera mellan ljust rött till mörkt rött, beroende på vilken koncentration av hCG det är i urinen. Färgnyansen påverkar inte resultatet men endast röd färg ger giltigt resultat. Får du annan färg än röd, vänta ett par dagar och ta ett nytt test.

  Hur länge finns resultatet kvar innan det bleknar bort eller ändras?

  Ett positivt svar kommer oftast finnas kvar oförändrat, men bakgrunden kan dock mörkna. Läs inte av några resultat efter 5 minuter då detta kan ge missvisande resultat.