Läs mer om RFSU:s arbete för sexuella och mänskliga rättigheter
Tillbaka
Storpack

RFSU Testa Ofta

När du vill testa ofta - stor förpackning

Ett prisvärt graviditetstest för dig som vill testa ofta eller under en längre period. Ett enkelt test för att ta reda på om du är gravid. Enkel teststicka som du doppar i en behållare med urin. Du får ett resultat på bara några minuter. Är av samma typ som barnmorskor och gynekologer använder.

Testa ofta - snabbt och enkelt

Graviditetstest för dig som snabbt vill ta reda på om du är gravid. Enkel teststicka som du doppar i en behållare med urin. Du får ett resultat på bara några minuter. Är av samma typ som barnmorskor och gynekologer använder.

 • Innehåller 8-25 st tester per förpackning
 • Tydligt resultat med ett eller två streck
 • Mer än 99% säkert resultat från den dag du skulle haft din menstruation
Visa mer
Visa mindre
 • Läs mer
  • Testet mäter hormonet hCG (human Chorionic Gonadotropin) i urinen, som utsöndras när ett ägg befruktas.
  • Mer än 99% säkert resultat från den dag du skulle haft din menstruation.
  • Testets känslighet är 25 mlU/ml av hormonet hCG (human Chorionic Gonadotropin) i urinen.
  • Tydligt resultat med ett eller två streck
  • Rekommenderas att testas med morgonurin för säkrast resultat. Samla urin i en behållare och doppa testet i urin.
  • För engångsbruk – testet kan endast användas en gång

  Läs mer om graviditet på vår sida gravid ja eller nej >>

  MÄTA HCG-HORMON

  Ett graviditetstest, vare sig man tar det hemma själv eller hos barnmorskan/läkare mäter hormonet hCG. När ett ägg befruktas utsöndras hormonet hCG i urinen och fortsätter att öka under graviditetens första del. Genom att spåra hCG i urinen kan man avgöra om en kvinna är gravid eller inte. hCG börjar normalt produceras av det befruktade ägget efter att det har fäst i livmoderväggen, vanligen ca. 6-10 dagar efter befruktningen. Nivån ökar sedan normalt mycket snabbt, och man räknar med en fördubbling ungefär var tredje dag under graviditetens första tredjedel. De flesta kvinnor har vid tiden för den väntade menstruationen hunnit producera så mycket hCG att de kan se ett positivt resultat; det vill säga att de har uppnått en hCG-nivå på 25mIU/ml, eller mer.

  Men eftersom vi alla är olika, kan det förekomma individuella variationer. Vissa kvinnor kan därför se ett positivt resultat några dagar innan den förväntade menstruationen, medan andra måste vänta ytterligare en tid. Om testet visar att man är gravid kan man lita på att svaret är riktigt eftersom testen är mycket känsliga. Testet informerar bara om att det finns hCG i urinen. Det säger inget om hur graviditeten mår, var den sitter eller hur gammal den är.

 • Så här gör du testet

  Du kan testa när som helst under dygnet från och med den dag som du förväntar din menstruation, men säkrast är att mäta morgonurinen, då hCG-koncentrationen är som högst.

  Om testet visar ett svagt positivt resultat rekommenderas att testa igen efter ett par dagar. När du har läst instruktionerna och är redo att utföra testet tar du ut graviditetstestet ur innerförpackningen. Använd teststickan med en gång.

  Håll i det röda handtaget, ­INTE den vita ytan då det kan ge felaktiga resultat.

  Samla urin i en ren och torr behållare.

  Ett par centimeter från botten räcker.

  Håll i det röda handtaget, RÖR INTE den vita ytan då det kan ge felaktiga resultat.

  Testa – doppa ner uppsugningsdelen

  med nedåtriktade pilar i urinen. Doppa inte djupare än till max-linjen. Ta upp stickan efter 15 sekunder och lägg den plant på en ren och torr yta.

  Vänta i 1-5 minuter

  Vänta i 1-5 minuter innan du läser av resultatet och låt teststickan ligga helt still. När teststickan börjar reagera färgas hela resultatområdet ljust rosa.

  Läs inte av några resultat efter 5 minuter då detta kan ge missvisande resultat.

  Ett eller två rosa färgband visas mot ljus bakgrund i resultatområdet bredvid den färgade delen, den ena linjen för kontroll och andra linjen för testresultat.

  Positivt resultat – Gravid

  Två tydliga rosa/röda streck visas i resultatområdet. Om du ser två tydliga rosa/röda linjer betyder det att du högst sannolikt är gravid. Färgnyansen och färgstyrkan på testlinjen (T) kan variera eftersom olika stadier av graviditet har olika koncentrationer av hCG-hormon. Färgnyansen påverkar inte resultatet men endast rosa/röd färg ger giltigt resultat, får du annan färg vänta två dagar och gör ett nytt test.

  Om du testar tidigt eller är osäker är det bra att testa på nytt 2 dagar senare, helst med den första morgonurinen.

  Om du är gravid, kontakta läkare, barnmorska eller gynekolog för rådgivning.

  Negativt resultat – Inte gravid

  Om endast ett rosa kontrollstreck visas i resultatområdet är du inte gravid. Om du ändå inte får din menstruation, gör ett nytt test efter 2 dagar, helst med den första morgonurinen.

  Får du samma resultat och inte fått din menstruation kontakta läkare, barnmorska eller gynekolog.

  Ogiltigt resultat

  Om inget rosa/rött kontrollstreck (C) är synligt, inga streck alls visas eller om strecken har annan färg än rosa/röda/lila har testet inte fungerat som det ska.

  Det kan bero på att uppsugningsdelen inte har sugit upp tillräckligt mycket urin eller att du inte har utfört testet på rätt sätt. Gör ett nytt test och följ noga anvisningarna.

  Om problemet kvarstår kontakta ­RFSU.

  Ibland kan testlinjen (T) vara synlig i en grå/vit nyans. Testet är positivt först när testlinjen (T) syns tydligt i en röd, lila eller rosa färgnyans.

 • Bruksanvisning
 • Frågor & Svar

  Jag har testat era graviditetstester och får ett svagt streck vad betyder det?

  Det kan tyda på att du testar tidigt och hCG nivån inte har hunnit stiga tillräckligt i kroppen ännu för att testet ska kunna mäta resultatet. Två rödfärgade streck även om färgen är svag tyder på graviditet men för att vara på säkra sidan rekommenderar vi att testa igen om en dag eller två, ju närmare din menstruationsdag desto starkare blir hcg i urinen och därmed bör det bli ett starkare streck. Om testlinjen har en annan färg än röd/rosa eller ser mer ut som en grå markering är det antagligen fel på testet.

  Är graviditetstestet veganskt?

  Nej, de är inte klassade som ”Vegan” produkter. Reagensen som används för att mäta testets tillförlitlighet kommer från antikroppar tagna från möss.

  Jag gjorde ett graviditetstest och fick ett rödfärgat streck precis vid plasten, vad betyder det?

  Ett rött svagt streck under/vid plastremsan är färgrester som samlats och kan se ut som ett streck. Ett streck som påvisar en graviditet ska sitta närmare kontrollstrecket och ovanför plasten i testområdet. Ju närmare förväntad menstruationsdag desto säkrare testresultat.

  Jag har använt ert graviditetstest och såg ett svagt streck på morgonen, senare på kvällen hade testet torkat och strecket såg starkare ut. Kan jag lita på att det är positivt?

  Strecket kan bli starkare i färgen när det torkar och hunnit fästa sig i materialet, är det ett streck så ska det vara positivt. Ett positivt streck brukar oftast stanna kvar när testet torkat. Färgnyansen på linjerna kan variera mellan ljust rött till mörkt rött – detta påverkar inte resultatet. Två streck oavsett hur svagt det är tyder på graviditet. Men för att vara på säkra sidan kan det bra att testa igen om en dag eller två, ju närmare din menstruationsdag desto starkare blir hcg i urinen och därmed bör det bli ett starkare streck.

  Påverkas resultatet av hur mycket vätska jag dricker?

  Mycket stort vätskeintag kan späda ut urinen, varvid den mängd hCG som finns i urinen kanske inte kan upptäckas. Du bör därför inte ändra ditt vanliga vätskeintag. Du kan öka hCG-koncentrationen i urinen genom att dricka mindre och inte kissa på ca 2 timmar innan provet görs. Säkrast är att mäta morgonurinen.

  Kan mediciner och sjukdomar påverka resultatet?

  P-piller, smärtstillande medel, antibiotika eller hormonbehandlingar som ej innehåller hCG bör ej påverka testresultatet. Vissa läkemedel som innehåller hCG kan ge missvisande resultat. Detsamma gäller för vissa ovanliga sjukdomar och om din urin innehåller stora mängder bakterier. Kontakta din barnmorska eller gynekolog om du får oväntade eller inkonsekventa resultat.

  Om det inte syns någon linje?

  Om ingen linje visas, gör ett nytt test och följ noga användaranvisningen. Det kan bero på att du inte har utfört testet på rätt sätt.

  Vilka färger har de linjer som visas?

  Färgnyansen kan variera mellan ljust rött till mörkt rött, beroende på vilken koncentration av hCG det är i urinen. Färgnyansen påverkar inte resultatet men endast röd färg ger giltigt resultat. Får du annan färg än röd, vänta ett par dagar och ta ett nytt test.

  Hur länge finns resultatet kvar innan det bleknar bort eller ändras?

  Ett positivt svar kommer oftast finnas kvar oförändrat, men bakgrunden kan dock mörkna. Läs inte av några resultat efter 5 minuter då detta kan ge missvisande resultat.