Läs mer om RFSU:s arbete för sexuella och mänskliga rättigheter
Tillbaka

RFSU UrinCUR Utipro Plus AF

Receptfri behandling mot urinvägsinfektion

Gör slut med efterhängsna urinvägsinfektioner!

UrinCUR Utipro Plus AF är en helt ny och receptfri behandling mot urinvägsinfektion. Den är unik då den behandlar själva grundorsaken till urinvägsinfektion. Tabletterna tas vid första symptom och ger effekt redan inom 48 timmar med minskad sveda och behov av att kissa ofta. Produkten kan även användas i förebyggande syfte mot återkommande urinvägsinfektioner.

UrinCUR Utipro Plus AF tas som en behandlande kur på 5 dagar och har kliniskt bevisad effekt.

*Används vid nedre okomplicerad urinvägsinfektion. Om symptomen kvarstår efter 5 dagar bör läkare kontaktas.

Visa mer
Visa mindre
 • Läs mer

  UrinCUR Utipro Plus AF är en ny medicinteknisk produkt som behandlar och förebygger urinvägsinfektion på ett unikt sätt då den verkar både i tarmen och i blåsan.

  Behandlar

  • Snabb lindring vid symptom
  • Minskar smärta vid urinering inom 48 timmar
  • Minskar behovet av att kissa ofta inom 48 timmar
  • Behandlande kur inom 5 dagar

  Förebygger

  • Ger ett effektivt skydd mot återkommande urinvägsinfektioner
  • Långtidsverkande effekt
  • Minskar behovet av antibiotika

  Produkten ersätter inte antibiotika då den inte har bakteriehämmande egenskaper. Men UriCUR Utipro Plus AF kan med fördel användas som ett komplement till antibiotika för att undvika återkommande urinvägsinfektioner.

  Hur fungerar UrinCUR Utipro Plus AF?

  Det är den första och enda produkten som tar fasta på själva grundorsaken till UVI, dvs tarmbakterier som orsakat en infektion i urinröret och urinblåsan. Den innehåller Xyloglukan som bildar en biofilm på tarmslemhinnan och hindrar spridningen av bakterier från tarmen till urinröret. Vilket förebygger att en pågående infektion förvärras och förebygger återfall.

  I blåsan dämpar UrinCUR Utipro Plus AF akuta symptom genom ingredienserna hibiskus och propolis som försurar urinblåsans miljö och minskar bakterietillväxten.

  Klinisk bevisad effekt

  Publicerade studier visar att UrinCUR Utipro Plus AF är effektiv, säker och kan användas, med goda resultat vid så väl pågående infektioner som för att förebygga återfall 1,2.

  1. Salvatorelli et al. Urologia Internationalis. Published ; April 8, 2016.
  2. Garcia-Larrosa A. et al. Microbiology 2016, 5:1.
 • Innehåll

  Xyloglukan, agar (gelosa från rödalger), propolis, Hibiscus sabdariffa, silikondioxid, magnesiumstearat (vegetabiliskt ursprung) och majsstärkelse.

 • Nöjda användare

  ”Produkten fungerade superbra! Redan morgonen efter hade jag inga problem med att kissa” – Josefin, 20 år

  ”Det är det enda som har hjälpt mig. Efter 5 dagar så var urinvägsinfektionen borta. Redan dag två kunde jag sova bättre utan att behöva gå upp och kissa” – Solvejg, 67 år

 • Frågor & Svar

  När ska man ta UrinCUR Utipro Plus AF?

  UrinCUR Utipro® Plus AF ska användas vid nedre okomplicerad urinvägsinfektion och tas vid de första symptomen på urinvägsinfektion som exempelvis sveda när man kissar och täta trängningar och har överaktiv blåsa. Förvärrade symptom i form av feber och/eller flanksmärta (ont i nedre delen av ryggen) visar att infektionen blivit allvarligare och kan kräva behandling med antibiotika samt bör utredas av läkare. Produkten ersätter inte antibiotikabehandling, eftersom den saknar bakteriedödande och bakteriehämmande egenskaper.

  Hur används UrinCUR Utipro Plus?

  UrinCUR Utipro® Plus AF används för behandling av de första symptomen vid en nedre okomplicerad urinvägsinfektion eller för att förebygga återfall. Behandling med produkten kan börja:

  Innan antibiotika sätts in – När man börjar misstänka att man har en urinvägsinfektion och får de första symptomen så som ex sveda och träningar. Om symptomen kvarstår efter 5 dagar bör läkare kontaktas.

  I kombination med antibiotika – Vid en antibiotikakur kan produkten tas som ett komplement till behandlingen för att förebygga framtida infektioner.

  Hur fungerar UrinCUR Utipro Plus AF?

  Det unika med UrinCUR Utipro Plus AF är att den har dubbel verkningsmekanism, både i tarmen och i urinblåsan.

  Det är den första och enda produkten som tar fasta på själva grundorsaken till UVI, dvs tarmbakterier som orsakat en infektion i urinröret och urinblåsan. Den innehåller Xyloglukan som bildar en biofilm på tarmslemhinnan och hindrar spridningen av bakterier från tarmen till urinröret. Vilket förebygger att en pågående infektion förvärras och förebygger återfall.

  I blåsan dämpar UrinCUR Utipro Plus AF akuta symptom genom ingredienserna hibiskus och propolis som försurar urinblåsans miljö och minskar bakterietillväxten.

  Hur doserar man UrinCUR Utipro Plus AF?

  Behandling (nedre okomplicerad UVI)
  2 kapslar per dag, i 5 dagar, intages var 12:e timma.

  Förebyggande
  1 kapsel per dag under 15 dagar, följt av 15 dagars uppehåll. Detta upprepas under en period på 2 månader.

  Hur länge kan jag använda UrinCUR Utipro Plus AF?

  UrinCUR Utipro Plus AF är säker för att användas vid upprepade behandlingar. Klinisk erfarenhet från patienter i Europa, där produkten funnits sedan 2014, visar på god effekt vid långtidsbehandling med UriCUR Utipro Plus AF för att förebygga återfall av urinvägsinfektion. Långtidsbehandlingar i upp till 9 månader har gjorts utan kända biverkningar.

  Hur verkar Xyloglukan i tarmen?

  Xyloglukan-gelatinkombinationen verkar i colon genom att skapa en mucoprotectorfilm över slemhinnan och därmed förhindrar att E. coli bakterien sprider sig vidare till de vaginala delarna.

  Vad är E.coli bakterier?

  E.coli är en kolibakterie som förekommer i tarmen där den utgör en stor andel av den naturliga tarmfloran. Om bakterien vandrar från tarmen till urinblåsan kan den ge upphov till infektioner i urinvägarna. Bakomliggande orsaken till att en E.coli-bakterie börjar vandra är yttre faktorer så som sexuell aktivitet.

  Kan E. coli-bakterier från avföringen orsaka urinvägsinfektion?

  E.coli-bakterier från avföringen kan inte orsaka en urinvägsinfektion om man inte rent praktiskt för avföringen mot urinblåsan.

  Hur verkar propolis och hibiskus i urinblåsan?

  I urinblåsan verkar hibiskus och propolis genom att påverka (försurar) pH värdet i urinblåsans miljö och skapar en ogynnsam miljö för bakterierna.

  Vad består ingrediensen Xyloglukan av?

  Xyloglukan är en naturlig stärkelse som utvinns från tamarindfröet.

  När bör man uppsöka läkare?

  De första symptomen vid en urinvägsinfektion är ofta sveda när man kissar och träningar dvs att man måste kissa ofta.  Om dessa symptom kvarstår efter 5 dagar bör en läkare kontaktas. Var särskilt aktsam på om symptomen förvärras i form av feber och/eller ont i nedre delen av ryggen.

  Om man är minsta osäker på om det är urinvägsinfektion man har, bör också läkare kontaktas och diagnos ställas av läkaren. En urinvägsinfektion kan kräva behandling med antibiotika. Produkten ersätter inte antibiotikabehandling, eftersom den saknar bakteriedödande och bakteriehämmande egenskaper. UrinCUR Utipro Plus AF kan dock tas tillsammans med antibiotika.

  Kan man ta antibiotika samtidigt som man tar UrinCUR Utipro Plus AF?

  Om läkaren har förskrivet antibiotika så kan man som komplement ta UriCUR Utipro Plus AF för att förebygga framtida infektioner. Orsaken till urinvägsinfektioner är tarmbakterier som sprider sig till urinblåsan. UriCUR Utipro Plus AF hindrar spridningen av dessa tarmbakterier till urinblåsan.

  Kan UrinCUR Utipro Plus AF behandla och förbygga urinvägsinfektion även när man fått infektion pga andra bakterier som kommit direkt till urinröret tex vid bad?

  Om man får urinvägsinfektion av andra bakterier, som kommer ”utifrån” och sätter sig direkt på urinröret / blåsan så är det ingredienserna propolis och hibiskus som ger en effekt genom att bakteriemiljön försuras i urinblåsan.

  Hur doserar man vid en akut urinvägsinfektion om man får det under en förebyggande kur?

  Skulle man under dosering enligt förebyggande kur få en akut urinvägsinfektion, så ska man gå tillbaka till doseringen för behandlande kur.  Dessutom bör man vara observant på om symptom som feber och ont i ryggen uppstår och då uppsöka läkare för vidare utredning och eventuell antibiotikabehandling.

  Kan UrinCUR Utipro Plus AF gå ut i blodet?

  Xyloglukan har en mekanisk verkningsmekanism och påverkar inte de metaboliska/fysiologiska processerna i kroppen och som innebär att det inte är något upptag i blodet.

  Ingredienserna propolis och hibiskus når, via blodet, njurarna och förs sedan vidare till urinblåsan. I urinblåsan sänker de pH-värdet. Den försurade miljön är ogynnsam för bakterier.

  Kan UrinCUR UtiPro Plus AF tas i kombination med läkemedel?

  Ja, produkten kan tas i kombination med antibiotika och även andra typer av läkemedel. Det finns inga kända interaktioner med läkemedel.

  Ska kapslarna tas före, under eller efter måltid?

  Effekten påverkas inte av måltidsintag. Att ta produkten i samband med måltid kan göra det lättare att svälja kapseln och kan även underlätta upptaget av innehållet i kapseln.

  Om kapseln är för stor att svälja kan jag bryta den i mitten då?

  Det går bra att bryta kapseln i mitten och tömma ut innehållet, som är ett pulver. För att lättare kunna svälja pulvret rekommenderar vi att man blandar ut pulvret i fil eller yoghurt eller i en dryck med tjockare konsistens. Pulvret kan upplevas ha en stark lukt och smak.

  Kan man ta UrinCUR Utipro Plus AF fastän man är gravid?

  Det finns inga studier gjorda på behandling med UrinCUR Utipro Plus AF av gravida och ammande. Dock finns det inga kända biverkningar för gravida och ammande att använda produkten. Men behandling bör föregås av att en läkare/barnmorska rådfrågas.

  Kan män ta UrinCUR Utipro Plus AF?

  Produkten är avsedd för nedre okomplicerad urinvägsinfektion, blåskatarr, vilket är en vanlig infektion hos kvinnor. Män har mycket längre urinrör än kvinnor så ofta när män får urinvägsinfektion är den mer långt gången dvs komplicerad och behöver behandlas av läkare. Dock är det ofarligt för män att använda produkten.

  Finns det någon åldersgräns för UrinCUR Utipro Plus AF?

  Produkten rekommenderas från 12 år och uppåt.

  Kan man använda UrinCUR Utipro Plus AF som diabetiker?

  Ja, UrinCUR Utipro Plus AF kan användas utan problem av diabetiker.

  Kan UrinCUR Utipro Plus AF användas av de som har MS eller andra likande kroniska sjukdomar samt de med nedsatt njurfunktion?

  Det är ingen fara med att ta UriCUR Utipro Plus AF om man har MS dvs multipel skleros eller om man har andra kroniska sjukdomar. Även de med nedsatt njurfunktion kan ta produkten. Produkten har inga kända kontraindikationer. Produkten fungerar främst mekaniskt i kroppen och påverkar inte de fysiologiska processerna.

  Kan man ta UrinCUR Utipro Plus AF om man är allergiker, laktos eller gluten intolerant?

  Är man överkänslig mot någon av produktens ingredienser: xyloglukan, agar, propolis, hibiskus ska man inte ta UrinCUR Utipro Plus AF. Produkten innehåller inte laktos, gluten eller animalisk gelatin.

  Vilket ursprung har kapseln i UrinCUR Utipro Plus AF?

  Produkten har en vegetabilisk kapsel gjord av agar som är gelosa (stärkelse) från röda alger.

  Är UrinCUR Utipro Plus AF vegansk?

  Nej produkten är inte vegansk då den innehåller propolis som är en produkt från bin.

  Har UrinCUR Utipro Plus AF ingredienser baserade på komjölk?

  Nej, produkten innehåller inget ursprung från komjölk.

  Innehåller UrinCUR Utipro Plus AF något färgämne?

  Kapseln innehåller ett färgämne. Det går bra att bryta kapseln och enbart använda själva pulvret som ligger i kapseln.

  Innehåller UrinCUR Plus AF något magnesium?

  UrinCUR Utipro Plus AF innehåller 125 µg magnesium.

  Vet man hur länge biofilmen ligger kvar i tarmen?

  Biofilmen finns i tarmen under ca 4 timmar.

  Påverkar biofilmen tarmen på något sätt?

  Xyloglukan som är produktens huvudingrediens lägger sig som en biofilm på tarmslemhinnan. Det är en multorprotector film som inte hindrar tarmens naturliga upptag.,

  Hindrar biofilmen upptaget av goda bakterier tex om man tar probiotika tillskott eller tarmreglerande medel?

  Nej, dessa xyloglukanet har samma egenskaper som tarmslemhinnan d.v.s. de tillåter näringsämnen och läkemedel att absorberas i tarmarna.

  Innehåller UrinCUR Utipro Plus AF socker?

  UrinCUR Utipro Plus AF innehåller en mycket låg mängd sackaros. Denna mängd är försumbar.

  Vad innebär det att UrinCUR Utipro Plus AF har klassningen medicinteknisk produkt?

  UrinCUR Utipro® Plus AF är klassad som en medicinteknisk produkt. Detta innebär att produkten är registrerad och godkänd i EU och uppfyller de krav som ställs för medicintekniska produkter. Studierna på produkten har en hög vetenskaplig evidens och är publicerade, granskade och godkända av personer mycket kunniga inom området. Skillnaden mellan medicinteknik och läkemedel är att medicintekniska produkter inte ska uppnå sin huvudsakliga avsedda verkan med hjälp av farmakologiska, immunologiska eller metaboliska medel.

  Var kan jag köpa UrinCUR Utipro Plus AF?

  UrinCUR Utipro Plus AF finns på samtliga apotekskedjor och de flesta e-handels apotek.