Läs mer om RFSU:s arbete för sexuella och mänskliga rättigheter

Frågor och svar om unga och
”hårt sex”-debatten

 

 

Vi följer debatten om porr och “hårt sex”. Det är viktiga frågor som lyfts. Vi ser också en del frågor kring vad RFSU
gör och står för. Här är svar på några av dem.

Viftar RFSU bort ett allvarligt problem?

Nej, absolut inte. Vi tycker att det är positivt att unga tjejers röster och sexualitet ges stort utrymme. Ungas sexualitet är ju vår hjärtefråga. Vi är ute dagligen och pratar porr med unga för att stärka deras kritiska blick. Vi pratar om att sex inte ska göra ont och hur viktigt det är med kommunikation och att respektera varandras gränser. I skolor, på festivaler och på fritidsgårdar. Vi stöttar lärare och personal på ungdomsmottagningar. På vår klinik möter vi också tusentals kvinnor årligen med tankar och frågor om sin sexuella hälsa. Allt vi gör, gör vi för att sex ska vara ömsesidigt och lustfyllt. Vi tycker att det är enormt viktigt att unga tjejer söker stöd om sex gör ont eller känns för hårdhänt och välkomnar att frågan lyfts av stora medier. Men de senaste veckorna har mediebilden av en hel generations sexuella hälsa blivit reducerad till övergrepp, skador och porrkonsumtion. En väldigt snäv bild som vi inte känner igen. Media har inte gjort ett tillräckligt bra jobb när det gäller att bygga sin rapportering på fakta och forskning. Det här är en komplex fråga som det inte finns några enkla lösningar på och den förtjänar en nyanserad debatt. Ordföranden för Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar (FSUM) och flera andra barnmorskor har uttryckt att de inte heller känner igen den förenklade bilden av ungas sexualitet som har spridits (länk till intervju med Jessica Sunesson, ordförande för FSUM).

 

Tjänar RFSU pengar på att sälja sexleksaker och har därför ett egenintresse i att porren ska finnas?

Sedan RFSU grundades 1933 har vi sålt produkter för att finansiera vår verksamhet. RFSU:s ryggrad är vår skolinformatörsverksamhet, våra upplysningsinsatser och vårt politiska påverkansarbete och allt detta bygger på försäljningen av kondomer och lustprodukter. Det är ingen hemlighet; pengarna går rakt in i verksamheten. Porr har dock inget med denna försäljning att göra. Produkterna vi säljer är av hög kvalitet och för många är de inte bara leksaker utan viktiga hjälpmedel. Det har följt med några produktbilder in i vår webbshop som inte rimmar med vår normkritiska värdegrund. Vi väljer därför att plocka ner dessa bilder.

 

Vill RFSU att barn ska titta på porr?

Nej, vi tycker inte att barn ska titta på porr eller att porr ska vara ungas sexualundervisning. Men många barn och unga har egna smartphones och därmed tillgång till porr. Vuxenvärlden har därför ett viktigt ansvar att diskutera sex, kommunikation och gränser med unga.

Läs mer: Sex sätt att prata sex med unga

 

RFSU:s argument är grundade på fel forskning och statistiska slutsatser

Vi använder i första hand svenska och nordiska studier. Förståelsen för porr är ofta kopplad till kontexten i landet. Sverige har haft obligatorisk sexualundervisning sen 1955, det påverkar ungas förståelse av porr om man jämför med andra länder. Vi tittar helst på stora studier som täcker in stora grupper och åldersspann. Det är också viktigt att det är en balans mellan kön och att personer från olika samhällsklasser får komma till tals. Sticker resultatet av en studie ut jämfört med ett stort antal andra, finns anledning att ifrågasätta om resultatet är relevant. När det gäller porrkonsumtion och unga tycker vi att det är viktigt att se att inte alla unga killar konsumerar porr och att siffran över dem som gör det faktiskt sjunker.

 

Varför pratar ni så mycket om statistik kring ungas senaste sextillfälle, det säger väl inget om hur de upplever hela sitt sexliv?

Att be unga referera till det senaste sextillfället är ett trovärdigt sätt att skapa sig en samlad bild. Det är nämligen det tillfälle man minns bäst och tydligast. Det är ett vanligt tillvägagångssätt inom forskning och vid omfångsstudier, och här använt av Folkhälsomyndigheten. Forskning visar också att tjejer oavsett sexualitet och transpersoner oavsett kön, har mer erfarenhet av att vara utsatta än killar genom livet. Det är viktigt att se hela bilden. Det som är bra och det som är dåligt.

 

Rekommenderar RFSU unga tjejer att använda glidmedel om sex gör ont?

Vi uppmanar självklart inte unga tjejer att använda glidmedel för att kunna stå ut med sex de inte vill ha. Sex ska alltid bygga på ömsesidighet. Sex ska inte göra ont. Smärtan är en viktig signal från kroppen som ska tas på allvar. Glidmedel är ett sätt att förhöja njutning, inte att mildra smärta. Dock är sexologer och barnmorskor överens om att många skulle må bra av att använda det mer. Det är inte ett nederlag att “behöva” använda glidmedel, det är ett komplement som kan öka njutningen för många.

 

Styr RFSU över sexualundervisningen i skolorna?

Nej. Det är läroplanerna och Skolverket som sätter ramarna och skolornas rektorer som har ansvar för att de följs. Vi har jobbat med frågan om sexualundervisning sedan 1933 och har absolut mycket inflytande. Vi har ju bland annat tagit fram mycket material som används av många lärare. Vi har högt förtroende i norden och internationellt. Våra skolinformatörer besöker en helt del skolor årligen men majoriteten av undervisningen bedriver skolorna själva. Vårt huvudmål är att den egna undervisningen ska vara så bra som möjligt. Att våra informatörer inte ska behövas. Det kan vara bra att veta att just sexualundervisning är ett väldigt beforskat område och vi bygger vår pedagogik och vår undervisning på just forskning. Vår undervisning är helt enkelt inget hittepå utan evidensbaserad.