Fighting for body rights since 1933
RFSU - Fighting for body rights since 1933
Tilbake til Seksualopplysning
mor som holder et nyfødt barn

Nødhjelp til Ukraina

RFSU opplyser

Krigen i Ukraina har skapt et desperat behov etter seksuell- og reproduktiv helsehjelp. Derfor samler RFSU Förbundet nå inn penger til livreddende nødpakker sammen med vår paraplyorganisasjon International Planned Parenthood Pederation (IPPF).

I løpet av krigen utsettes kvinner, jenter og barn for grove seksuelle overgrep. Mangelen på helsetjenester, prevensjonsmidler, abortomsorgen og barselsomsorgen er enorm. I løpet av de neste tre månedene regnes det med at 80 000 skal føde barn i Ukraina. IPPF sikter sin innsats nå mot grupper som er spesielt utsatte: gravide, mennesker som er utsatt for kjønnsbasert vold, kvinner med spedbarn, HBTIQ-personer, ungdommer og etniske minoriteter (som romfolk). Både dem som er igjen i landet, og de som er på flukt.

Her er noen av tiltakene våre søsterorganisasjoner og partnere jobber med:

Nødhjelp til lokale klinikker

Organisasjonen Woman Health and Family Planning er tilstede i Ukraina og deler ut livreddende nødpakker til klinikker. Pakkene inneholder produkter for fødsels- og barselshjelp, hygieneartikler, men det er like viktig med omsorg, støtte og informasjon til dem som utsettes for voldtekt, og såkalte «rape kits».

Kvinnerettighetsorganisasjonen Polish Womens Strike hjelper med å distribuere pakker til de kvinnene og barna som har flyktet til Polen. Det gjelder da fremst hygieneartikler, pledd, klær og mat, klær til nyfødte og småbarn samt bleier. De sprer også informasjon om hvilke helsetjenester som finnes i landet.

Nødpakkene inneholder også prevensjonsmiddel samt testing og hjelp ved kjønnssykdommer.

Hjelp med å ta abort

Woman Health and Family Planning deler ut abortpillene misoprostol til klinikker i Ukraina.

Mange ukrainske flyktninger befinner seg i Polen, og der er det nærmest et totalforbud mot å ta abort. Organisasjonen Abort uten grenser støtter ufrivillige gravide med abortomsorg, rådgivning over telefon og reiser for å ta abort.

Materiale for tryggere barselomsorg

Det å måtte føde i et tilfluktsrom, på t-banen eller på flukt innebærer et stort traume. Det psykologiske presset under krig har stor innvirkning både på den gravide og på fosteret. IPPF har levert materiale til helsevesenet i samarbeid med International Medical Corps. Det rakk til 2.700 gravide, 900 fødsler og 225 keisersnitt. Nå trengs det mer.

Støtte til Ukrainas naboland

Vi samarbeider også med organisasjoner i Slovakia, Ungarn og Moldova der mange ukrainske flyktninger befinner seg. Blant dem finnes EMMA Association, et nettverk med jordmødre og doulaer i Ungarn som fokuserer i stor grad på romsamfunnet. Romfolk som flykter fra Ukraina til Ungarn er blant de mest utsatte flyktninggruppene.