Fighting for body rights since 1933
RFSU - Fighting for body rights since 1933 Kontakt: kundeservice@rfsu.com (man-fre: 8-16:30)
0
Vårens Nyheter
Søker...

Scheriproct Rektalsalve

Utsolgt

 • Diskré levering
 • 100 dagers åpent kjøp
 • Frakt: 59 kr

For behandling av hemoroider, kløe, irritasjon samt ytre sprekker ved endetarmen. Salven er betennelsesdempende, kløestillende og har smertelindrende effekt.
Kontakt lege om det ikke har skjedd noen forbedring etter 2-3 ukers behandling med Scheriproct.

Produktet er beregnet for voksne.

 • Les mer
  Kilde: Fass.se

  Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

  Scheriproct

  0,19 %/0,5 % rektalsalve respektive 1,3 mg/1 mg suppositorier. Prednisolonkaproat, cinkokainhydroklorid.

  Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemiddelet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

  Bruk alltid dette legemiddelet i tråd med beskrivelsen i dette pakningsvedlegget eller etter anvisning fra din lege, apotekpersonale eller sykepleier.

  • Ta vare på denne informasjonen, du kan behøve å lese den på nytt.
  • Henvend deg til apotekpersonalet dersom du trenger mer informasjon eller råd.
  • Dersom du får bivirkninger, snakk med lege, apotekpersonale eller sykepleier. Dette gjelder selv om eventuelle bivirkninger ikke nevnes i denne informasjonen. Se avsnitt 4.
  • Du må snakke med lege dersom du ikke er bedre eller om du er verre etter 2-3 ukers behandling med Scheriproct.

  I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
  1. Hva Scheriproct er og hva det brukes for
  2. Hva du trenger å vite før du bruker Scheriproct
  3. Hvordan du bruker Scheriproct
  4. Eventuelle bivirkninger
  5. Hvordan Scheriproct skal oppbevares
  6. Pakningens innhold og øvrige opplysninger

  1. Hva er Scheriproct og hva brukes det for

  Scheriproct rektalsalve og suppositorier (stikkpiller) inneholder to virkestoffer, prednisolon og cinkokain. Prednisolon har antiinflammatorisk, antiallergisk og kløstillende effekt. Cinkokain har en smertelindrende, lokalbedøvende effekt. Scheriproct brukes for behandling av hemoroider, tilhørende kløe og irritasjon samt sprekker (ytre analfissurer) ved endetarmen.

  2. Hva du må å vite før du bruker Scheriproct

  Bruk ikke Scheriproct

  • Dersom du er allergisk mot prednisolonkaproat eller cinkokainhydroklorid eller noe annet virkestoff i dette legemiddelet (oppgitt i avsnitt 6).

  Advarsler og forhåndsregler

  • Unngå å få Scheriproct i øynene. Hendene skal vaskes nøye etter bruk.
  • Snakk med lege dersom du mistenker at du har en infeksjon som er forårsaket av f.eks. bakterier eller sopp i endetarmsåpningen. Du kan trenge tilleggsbehandling.
  • Husk at hemoroider ofte oppstår på grunn av bakenforliggende forstoppelsesproblemer.
  • Følg nøye anbefalt dosering ettersom høyere dosering kan føre til flere bivirkninger.
  • Dersom huden rundt endetarmsåpningen blir irritert eller begynner å blø må du avbryte behandlingen og kontakte lege. Det kan være tegn på at du ikke tåler noen av de aktive ingrediensene i Scheriproct.
  • Du må kontakte lege dersom det ikke har skjedd noen forbedring etter 2-3 ukers behandling med Scheriproct.
  • Scheriproct skal ikke brukes i mer enn 4 uker for å redusere risikoen for at huden rundt endetarmen fortynnes
  • Dersom lateksinneholdende produkter, slik som kondomer, brukes i samme område som Scheriproct, kan ingrediensene i Scheriproct skade produktene som inneholder lateks. Dette kan gjøre at beskyttelsen mot graviditet og seksuelt overførbare sykdommer, slik som HIV-infeksjon, uteblir. Dersom du har ytterligere spørsmål, henvend deg til lege eller apotekspersonale.
  • Kontakt lege dersom du opplever uklart syn eller andre synsforstyrrelser.

  Barn og ungdom

  Bruk av Scheriproct anbefales ikke for barn under 18 år ettersom informasjon om sikkerhet og effekt mangler.

  Andre legemiddel og Scheriproct

  Fortell lege eller apotekspersonale om du tar eller nylig har tatt andre legemidler, selv om de er reseptfrie. Dette er særlig viktig dersom du bruker eller nylig har brukt bedøvende midler eller legemidler mot rytmeforstyrrelser i hjertet (såkalte antiarytmika). Noen legemiddel kan øke effekten av Scheriproct, og legen din kan ønske å overvåke deg nøye dersom du tar disse legemidlene (for eksempel enkelte legemiddel mot HIV: ritonavir, kobicistat).

  Graviditet og amming

  Dersom du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å få barn, konsulter lege eller apotekspersonale før du bruker dette legemiddel. Scheriproct skal ikke brukes under graviditet med mindre du blir fulgt opp nøye av lege. Scheriproct tas opp i morsmelken, men risiko for påvirkning på barnet er usannsynlig under amming. Rådfør deg likevel med lege ved hyppig bruk av Scheriproct under amming.

  Kjøreevne og bruk av maskiner

  Scheriproct har ingen kjent effekt på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

  Scheriproct rektalsalve inneholder ricinolje

  Dette legemiddelet inneholder ricinolje, som kan gi hudreaksjoner.

  3. Hvordan brukes Scheriproct

  Bruk alltid dette legemiddelet nøyaktig slik beskrevet i dette pakningsvedlegget eller i tråd med anvisninger fra lege, apotekspersonale eller sykepleier. Rådfør lege, apotekspersonale eller sykepleier dersom du er usikker. Dersom du opplever økt irritasjon eller blødning der du påfører Scheriproct må du avbryte behandlingen og kontakte din lege (se avsnitt 2. Hva du trenger å vite før du anvender Scheriproct). Dersom det trengs, rengjør analområdet forsiktig før du bruker Scheriproct. Følg deretter påfølgende anvisninger.

  Vanlig dose for voksneRektalsalve:Stryk på et tynt lag, vanligvis 2 ganger om dagen. For å få rask smertelindring kan opptil 4 påsmøringer gjøres den første dagen. Dersom du skal bruke salven inne i endetarmen: Ta først litt salve (omtrent på størrelse av en ert) og smør rundt endetarmsåpningen for å lette innføringen av applikatoren. Skru på medfølgende applikator ordentlig på tuben. Før deretter forsiktig inn applikatoren i endetarmen og trykk ut litt salve. Rengjør applikatoren utvendig med et papirhåndkle etter hver gangs bruk. Fjern rester av produktet i applikatoren med en bomullspinne og rengjør igjen med papir. Skyll applikatoren i varmt vann i ca. 1 minutt og tørk deretter av den utvendig med papir. Bruk ikke applikatoren om den er skadet.

  Suppositorier: Vanligvis innføres et suppositorium daglig i endetarmen. Ved sterk smerte kan 1 suppositorium innføres 2-3 ganger de første dagene. Suppositoriet føres inn med den rette enden først. Om suppositoriene har blitt myke p.g.a. varme kan de plasseres i kaldt vann før omslaget fjernes. Forbedring inntreffer vanligvis raskt, men behandlingen bør likevel ikke avbrytes. For å unngå at problemene kommer tilbake skal behandlingen fortsette i minst 1 uke selv om symptomene er helt borte. Du skal kontakte lege dersom det ikke har skjedd noen forbedring etter 2-3 ukers behandling med Scheriproct. Behandlingen skal ikke overskride 4 uker, dette for å redusere risikoen for lokale hudproblemer (se avsnitt 2. Hva du trenger å vite før du anvender Scheriproct).

  Dersom du anvender for stor mengde av Scheriproct

  Dersom du har brukt for stor mengde legemiddel eller om for eksempel et barn fått i seg legemiddelet ved en feiltakelse: kontakt alltid lege, sykehus eller Giftinformasjonssentralen (tel. 112) for å bedømme risiko og få råd.

  Dersom du har glemt å bruke Scheriproct

  Ta ikke dobbel dose for å kompensere for glemt dose.

  4. Eventuelle bivirkninger

  I likhet med alle legemiddel kan dette legemiddelet forårsake bivirkninger, men de inntreffer ikke nødvendigvis hos alle brukere. Sjeldne (færre enn 1 av 1000 pasienter):Allergiske reaksjoner, kontakteksem. Har blitt rapportert (forekommer hos et ukjent antall brukere): Uklart syn. Rapportering av bivirkninger. Dersom du får bivirkninger, snakk med lege, apotekspersonale eller sykepleier. Dette gjelder selv om bivirkningene ikke nevnes i denne informasjonen. Du kan også rapportere bivirkninger dirkete til Legemiddelverket, www.legemiddelverket.no. Gjennom å rapportere bivirkninger kan du bidra til å øke informasjonen rundt legemiddelets sikkerhet. Postadresse: Legemiddelverket, Postboks 240 Skøyen
  0213 Oslo.

  5. Hvordan Scheriproct skal oppbevares

  Forvares utenfor syns- og rekkevidde for barn. Scheriproct skal ikke brukes etter holdbarhetsdatoen som oppgis på pakningen. Rektalsalve: Oppbevares ved maks. 25°C. Suppositorier: Oppbevares i kjøleskap (2°C-8°C). Suppositorier kan oppbevares ved maksimalt 25°C i 2 måneder. Legemiddelet skal ikke kastes i avløpet eller i husholdningsavfall. Spør apotekpersonalet hvordan man kaster legemiddel som ikke kan brukes. Disse tiltakene er til for å beskytte miljøet.

  6. Pakningens innhold og øvrige opplysninger

  Innholdsdeklarasjon

  Rektalsalve:

  • De aktive substansene er prednisolonkaproat 1,9mg/g og cinkokainhydroklorid 5mg/g
  • Øvrige ingredienser er ricinolje (raffinert), hydrogenerad ricinolje, oktyldodekanol, makrogol-400-monoricinoleat, parfymeolje (Chypre).

  Suppositorier:

  • De aktive substansene er prednisolonkaproat 1,3mg og cinkokainhydroklorid 1mg per suppositorium.
  • Øvrig innhold er herdet fett.

  Legemiddelets utseende og pakningstørrelser

  Rektalsalve:gjennomsiktig og fargeløs til svakt gulaktig rektalsalve. Pakningsstørrelse: 30g salve i aluminiumstube, applikator medfølger. Suppositorier:Hvit- eller gulaktige suppositorier. Pakningstørrelse: Eske med 12 suppositorier i blister.

  Innehaver av godkjennelse for salg og produsent

  Bayer ABBox 606169 26 Solna Produsent:Bayer Healthcare Manufacturing S.r.l., Italien (rektalsalve, suppositorier) Dette pakningsvedlegget ble senest endret 2018-11-06

 • Anmeldelser 0

  Anmeld produktet:

  Fyll inn navn/alias.
  Fyll inn din e-post.
  Velg fra 1 til 5 stjerner.
  Skriv din anmeldelse.

  Om anmeldelsene:

  • For at anmeldelsen skal kunne publiseres bør du bruke samme e-postadresse som da du kjøpte produktet på rfsu.no.
  • Det navnet du skriver inn i navnefeltet er det som blir publisert. Du velger selv om du ønsker å oppgi hele navnet ditt, eller bare fornavn.
  • Din anmeldelse vil publiseres etter en gjennomgang hos moderator. Vi forbeholder oss retten til å slette anmeldelser som inneholder støtende språk og liknende.
  • Når du sender inn en anmeldelse gir du RFSU Norge AS rett til å publisere teksten på nettsiden samt bruke den i markedsføring i andre salgskanaler tilhørende RFSU.
RFSU bruker cookies (informasjonskapsler) på denne nettsiden. Ved å fortsette å surfe på nettstedet eller ved å trykke "godta" samtykker du til vår bruk av cookies. Les mer om cookies.