Les mer om RFSUs arbeid for seksuelle og menneskerettigheter
Tilbake

RFSU UrinCUR Utipro Plus AF

Reseptfri behandling mot urinveisinfeksjon

Sett en stopper for plagsomme urinveisinfeksjoner! UrinCUR Utipro Plus AF er en helt ny og reseptfri behandling av urinveisinfeksjon. Den er unik fordi den behandler selve årsaken til urinveisinfeksjon. Tablettene tas ved de første symptomene og gir effekt allerede innen 48 timer i form av redusert svie og behov for å tisse ofte. Produktet kan også brukes forebyggende mot tilbakevendende urinveisinfeksjoner. UrinCUR Utipro Plus AF tas som en behandlende kur på 5 dager og har klinisk bevist effekt.

*Brukes ved ukomplisert nedre urinveisinfeksjon. Dersom symptomene vedvarer etter 5 dager bør lege kontaktes.

Vis mer
Vis mindre
 • Les mer

  UriCUR Utipro Plus AF er et nytt medisinteknisk produkt som behandler og forebygger urinveisinfeksjon.

  BEHANDLER

  • Rask lindring av symptom
  • Reduserer smerte når man tisser innen 48 timer
  • Reduserer behovet for å tisse ofte innen 48 timer
  • Behandlende kur innen 5 dager

  FOREBYGGER

  • Gir en effektiv beskyttelse mot tilbakevennende urinveisinfeksjoner
  • Langtidsvirkende effekt i 6 måneder
  • Reduserer behovet for antibiotika

  Produktet erstatter ikke antibiotika ettersom det ikke har bakteriehemmende egenskaper. Men UrinCur Utipro Plus AF kan med fordel brukes i kombinasjon med en antibiotikakur for å unngå tilbakevennende urinveisinfeksjoner.

  HVORDAN FUNGERER DET?

  Produktet brukes til å behandle og forebygge urinveisinfeksjoner frembrakt av E. coli og andre sykdomsfremmende bakterier som vanligvis forekommer ved urinveisinfeksjoner.

  Produktet, basert på xyloglukan (hemicellulose) og agar (gelè fra røde alger), virker mekanisk i tarmen og forhindrer sykdomsfremmende bakterier i å få kontakt med tarmens slimhinner, som er der bakteriene sprer seg og tar seg videre til urinveiene.

  UriCUR Utipro Plus AF tas oralt fra de første symptomene på urinveisinfeksjon for å redusere veksten av sykdomsfremmende bakterier som kan lede til infeksjoner. Hvis infeksjonen kommer tilbake, kan UriCUR Utipro Plus AF også tas forebyggende for å forhindre nye infeksjoner.

  OPPBEVARING

  Oppbevares ved romtemperatur, på et tørt sted og borte fra varmekilder. Må ikke fryses.
  Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
  Ikke bruk produktet hvis blisterpakningen er åpnet eller skadet. Ikke bruk produktet etter utløpsdatoen som er trykket på pakningen.

  KLINISK BEVIST EFFEKT

  Studier viser at UrinCUR Utipro Plus AF er effektiv, sikker og kan brukes, med gode resultater, både for pågående infeksjoner og for å forebygge tilbakefall.
  Salvatorelli et al. Urologia Internationalis. Publisert ; April 8, 2016.
  Garcia-Larrosa A. et al. Microbiology 2016, 5:1.

 • INNHOLD

  Xyloglukan, agar (gelè fra røde alger), propolis, Hibiscus sabdariffa, silisiumdioksid, magnesiumstearat (vegetabilsk opprinnelse) og maisstivelse.

 • FORNØYDE KUNDER

  «Produktet virket superbra! Allerede påfølgende morgen hadde jeg ingen problemer med å tisse» – Josefin, 20 år

  «Dette er det eneste som har hjulpet for meg. Etter 5 dager var urinveisinfeksjonen borte. Allerede dag to kunne jeg sove bedre, uten å trenge å stå opp for å tisse» – Solvejg, 67 år

 • SPØRSMÅL OG SVAR

  Når skal man ta UrinCUR Utipro plus AF?

  UrinCUR Utipro® Plus AF skal brukes ved ukomplisert nedre urinveisinfeksjon og tas ved de første symptomene på urinveisinfeksjon, som for eksempel svie når man tisser, hyppig tissetrang eller overaktiv blære. Symptomer som feber og/eller smerte i nedre del av rygg tyder på at infeksjonen har blitt verre og kan kreve behandling med antibiotika. Den må i disse tilfellene utredes av lege. Produktet erstatter ikke antibiotikabehandling, ettersom den mangler bakteriedrepende og bakteriehemmende egenskaper, men kan med fordel brukes etter en antibiotikakur.

  Når skal jeg bruke UrinCUR Utipro Plus AF?

  UrinCUR Utipro® Plus AF brukes som behandling av de første symptomene på ukomplisert nedre urinveisinfeksjon, eller for å forebygge tilbakefall. Behandling med produktet kan starte før antibiotika – Når man begynner å mistenke at man har en urinveisinfeksjon, og ved de første symptomene som svie eller hyppig behov for å tisse. Dersom symptomene vedvarer etter 5 dager bør lege kontaktes. UrinCUR Uripro Plus AF kan også brukes i kombinasjon med antibiotika – Ved en antibiotikakur kan produktet tas som et tilskudd til behandlingen for å forebygge framtidige infeksjoner.

  Hvordan fungerer UrinCUR Utipro Plus AF?

  Det unike med UrinCUR Utipro Plus AF er at den har en dobbel virkningsmekanisme, både i tarmen og i urinblæren. Det er det første og eneste produktet som tar tak i selve grunnårsaken til UVI, dvs. tarmbakteriene som forårsaker en infeksjon i urinrøret og urinblæren. Den inneholder Xyloglukan som danner en biofilm på tarmslimhinnen og forhindrer spredning av bakterier fra tarmen til urinrøret. Dette forebygger at en pågående infeksjon forverres og forebygger tilbakefall. I blæren demper UrinCUR Utipro Plus AF akutte symptomer med ingrediensene hibiskus og propolis som forsurer urinblærens miljø og reduserer bakterieoppblomstring.

  Hvordan doseres UrinCUR Utipro Plus AF?

  Behandling (nedre ukomplisert UVI): 2 kapsler per dag, i 5 dager, inntas hver tolvte time. Forebyggende: 1 kapsel per dag i 15 dager, fulgt av 15 dagers opphold. Dette gjentas i en periode på 2 måneder (To runder med kapselkur).

  Hvor lenge kan jeg bruke UrinCUR Utipro Plus AF?

  UrinCUR Utipro Plus AF er trygt å bruke ved gjentatte behandlinger. Klinisk erfaring fra pasienter i Europa, der produktet har vært i salg siden 2014, viser god effekt ved langtidsbehandling med UriCUR Utipro Plus AF for å forebygge tilbakefall urinveisinfeksjonen. Langtidsbehandlinger i opptil 9 måneder har vært gjennomført uten bivirkninger.

  Hvordan virker Xyloglukan i tarmen?

  Xyloglukan-gelatinkombinasjonen virker i tarmen gjennom å danne en mucoprotectorfilm over slimhinnen og forhindrer dermed at E. coli bakterien sprer seg videre til de vaginale delene.

  Hva er E.coli bakterier?

  E.coli er en kolibakterie som forekommer i tarmen der den utgjør en stor andel av den naturlige tarmfloraen. Dersom bakterien sprer seg fra tarmen til urinblæren kan den forårsake infeksjoner i urinveiene. Den bakenforliggende årsaken til at en E.coli-bakterie sprer seg er ytre faktorer som seksuell aktivitet.

  Kan E. coli-bakterier fra avføring forårsake urinveisinfeksjon?

  E.coli-bakterier fra avføring kan ikke forårsake en urinveisinfeksjon dersom man ikke i praksis fører avføringen mot urinblæren.

  Hvordan virker propolis og hibiskus i urinblæren?

  I urinblæren virker hibiskus og propolis gjennom å påvirke (forsure) pH verdien i urinblærens miljø og skape et ugunstig miljø for bakteriene.

  Hva består ingrediensen Xyloglukan av?

  Xyloglukan er en naturlig stivelse som utvinnes fra tamarindfrøet.

  Når bør man oppsøke lege?

  De første symptomene ved en urinveisinfeksjon er ofte svie når man tisser og behov for å tisse ofte. Dersom disse symptomene vedvarer etter 5 dager bør en lege kontaktes. Vær særlig oppmerksom på om symptomene forverres i form av feber og smerte i nedre del av ryggen. Dersom man er i tvil om det er urinveisinfeksjon må lege kontaktes for å stille diagnosen. En urinveisinfeksjon kan kreve behandling med antibiotika. Produktet erstatter ikke antibiotikabehandling, ettersom den mangler bakteriedrepende og bakteriehemmende egenskaper. UrinCUR Utipro Plus AF kan imidlertid tas sammen med antibiotika.

  Kan man ta antibiotika samtidig som man tar UrinCUR Utipro Plus AF?

  Dersom legen har foreskrevet antibiotika, kan man som tilskudd ta UriCUR Utipro Plus AF for å forebygge framtidige infeksjoner. Årsaken til urinveisinfeksjon er tarmbakterier som sprer seg til urinblæren. UriCUR Utipro Plus AF forhindrer spredningen av disse tarmbakteriene til urinblæren.

  Kan UrinCUR Utipro Plus AF behandle og forebygge urinveisinfeksjon selv når man har fått infeksjon av andre bakterier som har kommet direkte inn i urinrøret for eksempel ved bading?

  Dersom man får urinveisinfeksjon av andre bakterier, som kommer ”utenfra” og setter seg direkte på urinrøret / blæren, gir ingrediensene propolis og hibiskus effekt ved at bakteriemiljøet forsures i urinblæren.

  Hvordan doserer man ved akutt urinveisinfeksjon dersom man får det under en forebyggende kur?

  Dersom man under dosering for en forebyggende kur få en akutt urinveisinfeksjon, så skal man gå tilbake til doseringen for behandlende kur. Dessuten bør man være observant på om symptomer som feber og smerte i ryggen oppstår og i så fall oppsøke lege for videre utredning og eventuell antibiotikabehandling.

  Kan UrinCUR Utipro Plus AF gå ut i blodet?

  Xyloglukan har en mekanisk virkningsmekanisme og påvirker ikke de metabolske/fysiologiske prosessene i kroppen som innebærer at det ikke opptas i blodet. Ingrediensene propolis og hibiskus når, via blodet, nyrene og føres deretter videre til urinblæren. I urinblæren senker de pH-verdien. Det forsurede miljøet er ugunstig for bakterier.

  Kan UrinCUR UtiPro Plus AF tas i kombinasjon med legemidler?

  Ja, produktet kan tas i kombinasjon med antibiotika og også andre typer legemidler. Det finnes ingen kjente interaksjoner med legemidler.

  Skal kapslene tas før, under eller etter måltid?

  Effekten påvirkes ikke av matinntak. Å ta produktet sammen med et måltid kan gjøre det enklere å svelge kapselen og kan i tillegg lette opptaket av kapselens innhold.

  Dersom kapselen er for stor å svelge, kan jeg da dele den på midten?

  Det går bra å bryte kapselen på midten og tømme ut innholdet, som er et pulver. For å lettere kunne svelge pulveret anbefaler vi at man blander pulveret ut i yoghurt eller en drikke med tykk konsistens. Pulveret kan oppleves å ha en sterk lukt og smak.

  Kan man ta UrinCUR Utipro Plus AF selv om man er gravid?

  Det finnes ingen studier gjort på behandling med UrinCUR Utipro Plus AF av gravide og ammende. Imidlertid finnes det ingen kjente bivirkninger for gravide og ammende av å bruke produktet. Men behandling bør foregå i samråd med lege eller jordmor.

  Kan menn ta UrinCUR Utipro Plus AF?

  Produktet er utviklet for ukompliserte nedre urinveisinfeksjoner og blærekatarr, som er en vanlige infeksjoner hos kvinner. Menn har mye lengre urinrør enn kvinner, slik at ofte når menn får urinveisinfeksjon har den gått lengre og er derfor mer komplisert og trenger ofte legebehandling. Det er likevel ufarlig for menn å bruke produktet.

  Finnes det en aldersgrense for UrinCUR Utipro Plus AF?

  Produktet anbefales fra 12 år og oppover.

  Kan man bruke UrinCUR Utipro Plus AF som diabetiker?

  Ja, UrinCUR Utipro Plus AF kan uten problem anvendes av diabetikere.

  Kan UrinCUR Utipro Plus AF anvendes av de som har MS eller andre lignende kroniske sykdommer samt de med nedsatt nyrefunksjon?

  Det er ingen fare forbundet med å ta UriCUR Utipro Plus AF for de som har MS, dvs. multippel sklerose, eller andre kroniske sykdommer. Også de med nedsatt nyrefunksjon kan ta produktet. Produktet har ingen kjente kontraindikasjoner. Produktet fungerer hovedsakelig mekanisk i kroppen og påvirker ikke de fysiologiske prosessene.

  Kan man ta UrinCUR Utipro Plus AF hvis man er allergiker, laktose- eller glutenintolerant?

  Hvis du har intoleranse mot noen av produktets ingredienser: xyloglucan, agar, propolis eller hibiscus, bør du ikke ta UrinCUR Utipro Plus AF. Produktet inneholder ikke laktose, gluten eller animalsk gelatin.

  Er UrinCUR Utipro Plus AF vegansk?

  Nei, produktet er ikke vegansk da det inneholder propolis som er et produkt fra bier.

  Hva er opprinnelsen til kapselen i UrinCUR Utipro Plus AF?

  Produktet har en vegetabilsk kapsel laget av agar, som er en gelè (stivelse) fra røde alger.

  Inneholder UrinCUR Utipro Plus AF ingredienser basert på kumelk?

  Nei, produktet inneholder ikke noe basert på kumelk.

  Inneholder UrinCUR Utipro Plus AF fargestoff?

  Kapselen inneholder et fargestoff. Det går fint å bryte kapselen og kun bruke pulveret inne i kapselen.

  Inneholder UrinCUR Plus AF magnesium?

  UrinCUR Utipro Plus AF inneholder 125 µg magnesium.

  Vet man hvor lenge biofilmen ligger igjen i tarmen?

  Biofilmen finnes i tarmen i ca. 4 timer.

  Påvirker biofilmen tarmen på noe vis?

  Xyloglukan som er produktets hovedingrediens legger seg som en biofilm på tarmslimhinnen. Det er en «multorprotector»-film som ikke hindrer tarmens naturlige opptak.

  Forhindrer biofilmen opptaket av gode bakterier som for eksempel probiotikatilskudd eller tarmregulerende middel?

  Nei, xyloglukanet har samme egenskaper som tarmslimhinnen, dvs. at det lar næringsstoff og legemiddel absorberes i tarmene.

  Inneholder UrinCUR Utipro Plus AF sukker?

  UrinCUR Utipro Plus AF inneholder en svært liten mengde sukrose. Denne mengden er ubetydelig.

  Hva innebærer det at UrinCUR Utipro Plus AF har klassifiseringen medisinteknisk produkt?

  UrinCUR Utipro® Plus AF er klassifisert som medisinsk utstyr. Dette betyr at produktet er registrert og godkjent i EU og møter kravene til medisinsk utstyr. Studiene som er gjort på produktet er publisert, vurdert og godkjent av kvalifiserte personer i fagmiljøet. Forskjellen på medisinsk utstyr og legemidler er at medisinsk utstyr ikke bør ha sin virkning gjennom farmasøytiske, immunologiske eller metabolske mekanismer.

  Hvor kan jeg kjøpe UrinCUR Utipro Plus AF?

  UrinCUR Utipro Plus AF kan kjøpes i helsekostforretninger.