RFSU - Fighting for body rights since 1933 RFSU - Fighting for body rights since 1933

Behandling av personopplysninger

Det er viktig for oss at du føler deg trygg i vår behandling av dine personopplysninger. Når du handler hos oss godtar du vår personopplysningspolicy om hvordan vi samler inn, lagrer og bruker dine personopplysninger.

Angrerett/Returer

I følge norsk lov har kjøper 14 dager angrerett som ifølge angrerettsloven. Om du ønsker å benytte deg av dette må du kontakte vår kundeservice som hjelper deg: kundeservice@rfsu.com
Varen skal returneres innen 14 dager etter at du har tatt kontakt. Les mer lengre ned om hvordan du gjennomfører en retur. Vi sender også informasjon om hvordan du skal gå frem på fysisk vedlagt i pakken din.

For at angreretten skal gjelde må varen/varene ha ubrutt plombering og være i samme stand som du fikk dem, altså ubrukt og uåpnet i original emballasje. Kjøperen står for kostnaden av returfrakten. Etter varen har kommet tilbake og blitt godkjent skal tilbakebetalingen skje innen 14 dager og til samme betalingsmåte som var brukt ved kjøpet.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe til kundeservice. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Vi sender mer informasjon i pakken sammen med ordren din som forteller deg hvordan du går frem hvis du vil sende tilbake/reklamere. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten. For at angreretten skal gjelde, må varen(e) av hygieniske årsaker ha en ubrutt plombering og være i samme tilstand som du fikk dem, dvs. som nye. Kjøperen betaler returfrakt. Tilbakebetaling av varen skjer innen 14 dager og til samme betalingsmåte som ble brukt ved kjøpet etter at du har meddelt at du vil bruke angreretten din og varen er mottatt og godkjent.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Utover angrerettsloven på 14 dager, tilbyr vi åpent kjøp inntil 100 dager fra tidspunktet forbrukeren mottar varen.

Returer skal etter avtale sendes til :

RFSU Norge
PB 10 Sentrum
0101 Oslo

Husk å merke returen godt med avsender og ordrenummer. Se “Returer” for mer informasjon.

Her finner du angrerettsloven.
Her finner du skjema om angrerett.

Reklamasjon

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Reklamasjon gjelder ikke for varer som har passert utløpsdato eller er blitt brukt på feil eller upassende måte. Etter godkjent reklamasjon betales det betalte beløpet tilbake (inkludert frakt) hvis ikke noe annet er avtalt. Tilbakebetalingen gjøres til samme betalingsmåte som ble brukt ved kjøpet. Kontakt kundeservice dersom du ønsker å reklamere på en vare. Du vil motta en returetikett fra kundeservice. Varen skal sendes i løpet av en uke fra denne er mottatt og viktig at du returnerer ditt produkt slik det står beskrevet under.

Retur

Som kjøper har du 100 dager på deg til å sende tilbake en vare du angrer på. Hvis du vil sende tilbake en vare, går du frem som følger:

  1. Pakk inn varen slik at den er beskyttet under transport. Bruk gjerne samme emballasje som du fikk varene i.
  2. Oppgi returårsak på følgeseddelen og legg den i pakken. Husk også å merke med avsender og ordrenummer.
  3. Pass på at emballasjen er godt forseglet.
  4. Skriv returadressen, som står under, på pakken og skriv ditt navn som avsender.
  5. Send pakken via det lokale postkontoret ditt – du betaler selv returen. Vi anbefaler at du velger en sporbar frakttjeneste.
  6. Ta vare på fraktkvitteringen.

Returadresse:

RFSU Norge
PB 10 Sentrum
0101 Oslo

Tvist

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23 400 500  eller www.forbrukerradet.no.

E-post

kundeservice@rfsu.com