RFSU - Fighting for body rights since 1933 RFSU - Fighting for body rights since 1933

SLIK BIDRAR DITT KJØP TIL Å GI FLERE RETT TIL SIN EGEN KROPP

RFSU er ikke bare aktivt i Skandinavia, men vi jobber også for menneskers rettigheter i andre deler av verden. RFSU er aktivt i 20 lav- og mellominntektsland, og støtter 40 organisasjoner som jobber med alt fra abortrett til seksualitetsundervisning og LHBTIQ-personers rettigheter. Ved å handle av oss bidrar du til vårt arbeid for å gi flere mennesker mulighet og rettigheten til å bestemme over egen kropp og seksualitet. Takk!

Viljen til å forbedre menneskers liv utgjør fundamentet

Helt siden Elise Ottesen-Jensen grunnla RFSU i 1933 har virksomhetens drivkraft vært å skape forutsetninger for å forandre og forbedre menneskers liv. Elises visjon om alle menneskers likhet og frihet er like aktuell i dag, når menneskers rettigheter rundt egen kropp fremdeles angripes mange steder i verden.

Jeg drømmer om den dagen når alle barn som fødes er velkomne, når menn og kvinner er likestilte og seksualitet er et uttrykk for intimitet, ømhet og nytelse. Elise Ottesen-Jensen, grunnlegger av RFSU i 1933

Body rights handler om friheten til å være, velge og nyte

  • Friheten til å være – Retten til å uttrykke seg selv og egen seksualitet, og å kunne ta selvstendige beslutninger over sitt eget liv. Den enes frihet får aldri gå utover en annens frihet.
  • Friheten til å velge – Retten til å velge om, og med hvem man vil dele seksualiteten sin med. Den enes valg skal aldri utleves gjennom tvang mot en annen.
  • Friheten til å nyte – Den enes nytelse skal aldri gå ut over en annen persons rett til å velge og nyte.

Kjøpet ditt gjør en forskjell

Det komplette overskuddet fra salget går til RFSUs ideelle arbeid for Body Rights med opinionsbygging og seksualopplysning for menneskerettigheter og seksuelle rettigheter, både i Norge og internasjonalt. Når du kjøper produkter fra RFSU, gjør du også mye mer. Takk for at du kjøper produktene til RFSU.