Takaisin Orgasmi

Orgasmi

RFSU / Seksuaalikasvatus

Seksuaalinen mielihyvä tuottaa meille valtavasti nautintoa. Orgasmin hetkellä aivoissa erittyy valtavasti endorfiineja. Endorfiinien lisäksi aivoissa vapautuu myös oksitosiinia ja dopamiinia. Näiden hormonien ansiosta koemme valtavaa hyvää oloa.

Orgasmi tapahtuu siis aivoissa, vaikka erogeenisten alueiden stimulointia tarvitaan usein myös. Esimerkiksi sukuelinten alueella on valtavasti herkkiä hermoja, jotka reagoivat kosketukseen voimakkaasti. Esimerkiksi klitoris ja eturauhanen ovat tällaisia alueita ja ne välittävät tietoa aivoille kosketuksesta. Kun ihminen kiihottuu seksuaalisesti, aktivoituu aivoissa monia eri alueita.

Kyky ja taipumus saada orgasmi vaihtelevat suuresti yksilöstä toiseen. Osa seksiä toisen (toisten) kanssa seksiä harjoittavista saa orgasmin aina ja osa taas hyvin harvoin, jos koskaan, ainakin mikäli kyse on yhdynnästä. Erityisesti naiseksi itsensä kokevat ilmoittavat kokevansa vähemmän orgasmeja yhdynnöissä, mutta orgasmeja koetaan erityisesti masturboidessa. Arvioidaan, että noin joka neljäs naiseksi itsensä kokeva henkilö saa orgasmin vain klitoriksen stimuloinnilla. Naiseksi itsensä kokevat ovat myös suomalaisissa tutkimuksissa ilmoittaneet olevansa kiinnostuneempia kumppaniensa orgasmeista kuin omistaan. On hyvä pitää mielessä myös, etteivät miesoletetut aina koe orgasmia, vaikka siemensyöksyn saisivatkin.

Kun puhutaan seksistä ja orgasmeista, suomalaisessa keskustelukulttuurissa puhe polarisoituu herkästi naisten ja miesten välisten erojen korostamiseen. Yhä edelleen puhutaan paljon siitä, miten miesoletetut eivät välitä kumppaneidensa tarpeista tai huomioi sitä, miten tuottaa heille orgasmi. Keskusteluista unohtuu usein, että sukupuolesta huolimatta ihmiset voivat kokea paineita seksistä ja omasta haluttavuudestaan ja kyvykkyydestään. Paine suoriutua seksistä tai halun lopahtaminen kesken seksin voivat johtaa epäonnistumisen noidankehään, jossa koettu epäonnistuminen ruokkii seuraavaa. Lopulta tilanne voi olla sellainen, ettei edes uskalla ryhtyä kokeilemaan seksiä. Siksi tarvitsemme yhteiskunnallisten normatiivisten ajatusten purkamista sukupuoliin ja seksiin liittyen.

Orgasmitutkimukset ovat osoittaneet, miten monia erilaisia selittäviä tekijöitä löytyy. Orgasmin kokeminen tai kokemattomuus eivät ole sidottu sukupuoleen, mutta kulttuuritaustalla, esimerkiksi sillä, millainen seksuaalisuus on sallittua ja kenelle, on merkitystä. Mikäli seksuaalista nautintoa tai tietynlaista seksiä pidetään kulttuurissa ei-hyväksyttävänä saattaa se vaikuttaa yksilön kokemukseen omasta seksuaalisesta minäkuvasta ja seksikokemuksista tukahduttavasti.  Myös lapsuuden kokemukset näyttelevät tärkeää osaa orgasmien kokemisessa.

Tärkeimpinä vaikuttavina tekijöinä orgasmin kokemiseen tai kokemattomuuteen näyttää olevan kyky tai kyvyttömyys keskittyä käsillä olevaan hetkeen, jossa seksiä harjoitetaan. Muita syitä orgasmittomuuteen ovat esimerkiksi väsymys, alhainen seksuaalinen itsetunto, lääkitys, joka vaikuttaa orgasmin kokemista. Mikäli partneri keskittyy vain omaan haluunsa ja omiin tarpeisiinsa, voi kumppanin olla vaikea kokea orgasmia. Myös historiassa koetut seksuaalisuutta loukanneet kokemukset ja koettu väkivalta voivat vaikeuttaa orgasmin kokemista kuten myös aiemmat huonot ja epämieluisat kokemukset seksissä.

Orgasmin kokemista kumppanin/kumppaneiden kanssa seksissä seksuaalinen halu, hyvä seksuaalinen itsetunto, avoimuus, hyvä ja positiivinen kommunikointi kumppanin (kumppaneiden kanssa) seksiin liittyvissä asioissa sekä hyvät – kumppaneille yhteisesti sopivat seksitavat, syvä yhteys kumppanusten välillä sekä yhteinen rytmi seksissä. Orgasmin kokemisen kannalta tärkeää on myönteinen ja ihaileva kommunikaatio, joka osaltaan rohkaisee heittäytymään hetkeen, jossa voi kokea olevansa haluttu ja haluttava. Monia kiihottaa kumppanin seksuaalinen kiihottuminen, jonka voi nähdä ja kokea monin aistein. Tällaisissa hetkissä kumppanukset voivat kokea hyväksyntää ja turvaa, joka mahdollistaa hetkeen antautumisen ja omista rajoista hetkellisesti luopumisen.

Joskus seksi voi olla lyhyt ja toisinaan taas pidempi hetki, jossa kumppanukset kokevat eri- tai yhtäaikaisesti. Kummankin orgasmista pidetään huolta ja se tuotetaan kummallekin sopivalla tavalla. Usein orgasmin kokemista auttavat erilaiset kosketukset ympäri kehoa, seksuaaliset mielikuvat, suudelmat, suuseksi ja ja seksilelut. Ei kannata aliarvioida pitkin päivää annettujen seksuaalisten vihjausten sopivaan tunnelmaan virittävää vaikutusta.