Fighting for body rights since 1933
RFSU - Fighting for body rights since 1933
Takaisin Seksuaalikasvatus

Fantasiat

RFSU / Seksuaalikasvatus

Mitä tarkoitetaan fantasioilla? Tarkoittaako se, jos jostain fantasioi, että haluisi toteuttaa sen oikeasti? Millaisista asioista ihmiset yleisimmin fantasioivat?

SEKSIFANTASIAT ovat mielen kuvia, jotka ovat luonteeltaan eroottisia ja ne voivat johtaa seksuaaliseen kiihottumiseen. Myös seksuaalinen kiihottuminen voi saada aikaan eroottisia kuvia mielessä, jotka lisäävät kiihottumisen määrää. Fantasiat ovat kuvitelmia ja ajatuksia, joita niiden kokija ei välttämättä halua millään tavoin kokea todellisessa arjessa, vaan ne tuottavat mielihyvää mielikuvatasolla, mielen leikkinä. Osalle fantasioiden toteuttaminen reaalimaailmassa tuottaa valtavaa nautintoa. Jonkun seksifantasia on muisto koetusta seksistä, jollekin taas mielikuvitus antaa mahdollisuuden luoda vaikka millaisia tarinoita eroottisella tvistillä. Seksifantasian ei tarvitse olla siis millään tapaa realistinen.  

Seksuaaliset fantasiat ovat yksityisiä ja riippumattomia kumppanista tai tämän läsnäolosta.  Ne voivat ne tuoda esille erilaisia yksilöllisiä seksuaalisia käsikirjoituksia ja erityisiä näkemyksiä sekä paljastaa syvimpiä seksuaalisia toiveita ja haaveita.  

Tärkeintä ei ole mitä fantasiassa tapahtuu, vaan miltä se tuntuu

Seksuaalifantasiat voivat stimuloida seksuaalista kiihottumista ja toisaalta myös kiihottuminen voi saada meidät fantasioimaan. Fantasia voi olla monimutkainen kokonaisuus tai hetken ajatus jostakin seksuaalisesta tilanteesta. Fantasia voi tulla mieleen spontaanisti tai sitä voi miettiä ja kuvitella tarkoituksellisesti. Seksuaalifantasia voi siis olla melkeinpä millainen tahansa mentaalinen kuva, joka tuottaa kuvittelijalleen seksuaalista kiihotusta ja kuvittelija kokee mielikuvan eroottiseksi. 

Olemme aikojen alusta kertoneet tarinoita. Myös fantasiaa voi ajatella eräänlaiseksi eroottiseksi tai seksuaaliseksi tarinaksi. Tarinat auttavat meitä oppimaan itsestämme, omista tavoistamme, muista, maailmasta ja kulttuuristamme avaten meille erilaisia näkökulmia. Tarinat mahdollistavat omien kokemusten suhteuttamista toisten kokemuksiin ja kertomuksiin. 

Seksuaalifantasiassa merkityksellistä ei ole vain se, mitä siinä tapahtuu vaan se, miten fantasian koetaan ja millaisia tuntemuksia se herättää. Kun mielikuvitus alkaa kehittää mieleen kuvia, aistimme fantasiaa myös näkyinä, hajuina, ääninä. 

Fantasioinnin hyödyt ja yleisimmät fantasiat

Aktiivinen fantasioiden hyödyntäminen tutkimusten mukaan liittyy yleensä suurempaan seksuaaliseen haluun, säännöllisiin orgasmeihin yhdynnöissä, voimakkaampaan kiihottumiseen ja suurempaan seksuaaliseen nautintoon.  

Suosituimpia fantasioita ovat tutkimusten mukaan ne, joissa käydään uudelleen läpi jokin koettu jännittävä seksikokemus, kuvitelma seksistä nykyisen kumppanin kanssa, kun hän ei ole paikalla tai seksin aikana seksin kuvittelu jonkun muun kuin paikalla olevan kumppanin kanssa. 

 

LÄHTEET: 

Ruuhilahti, Susanna. 2012. Onnellisia tarinoita seksistä. Teoksessa Bildjuschkin, Katriina, Ruuhilahti Susanna (toim.) HOT Huolehdi, ohjaa ja tue. Turun kaupunki, sosiaali- ja terveystoimen julkaisuja, 2012.  

Kontula, Osmo. 2012. Mielen seksuaalisuus. Matka kiihottumisen alkulähteille. Duodecim.