Fighting for body rights since 1933
RFSU - Fighting for body rights since 1933 Kontakt: kundeservice@rfsu.com (man-fre: 8-16:30)
Lagerrensning Opptil 70% rabatt
Søker...

Unge menn sliter med å sette grenser


Én av fire unge menn sliter med å sette fysiske grenser. Det viser en ny undersøkelse på vegne av RFSU. Nå fronter Amalie Olsen, Norges største YouTuber, RFSUs kampanje DEARCONDOM II som setter søkelys på kommunikasjon i seksuelle relasjoner.

En ny spørreundersøkelse viser at én av fire norske menn i alderen 16 til 35 år sliter med å sette grenser i seksuelle relasjoner. En av fem unge kvinner oppgir det samme. Samtidig sier nesten halvparten av de spurte at de tror de hadde hatt det bedre med seg selv, om de var mer komfortable med å snakke om sex.

– God seksuell helse handler ikke bare om å unngå kjønnssykdommer. Det handler like mye om det som skjer i hodet så vel som i underlivet. God kommunikasjon er derfor en betingelse for god seksuell helse. Det handler om å sette ord på behov og tørre å sette grenser i sårbare øyeblikk, sier Pål Hansen, Markedsansvarlig i RFSU Norge.

Frontes av Norges største YouTuber

RFSUs siste kampanje har som mål å gjøre det enklere for unge å snakke om sårbarhet og følelser i seksuelle relasjoner. Kampanjen «DEARCONDOM II» er en interaktiv kortfilm der seeren kan bytte perspektiv mellom to hovedpersoners tanker, fra de møter hverandre på fest til de ligger sammen. Filmen under-streker at både gutter og jenter har usikkerheter knyttet til sex som kunne blitt mindre med mer dialog. Amalie Olsen er kampanjens ambassadør. 20-åringen er Norges største influencer på YouTube.

– Jeg håper jeg kan bidra til mer åpenhet om sex blant unge på min alder, sier Olsen, som har fått unge til å sende henne spørsmål om sex, kropp og følelser. Hun har laget en YouTube-video i forbindelse med kampanjen, hvor hun svarer på spørsmålene ut fra egne erfaringer.

– Å lage filmen var ganske befriende. Jeg håper min egen åpenhet og sårbarhet kan ufarliggjøre sex som tema for andre på min alder. Ingenting er bedre enn om dette gjør det enklere for de å snakke om sex, sine egne behov og grenser, sier Olsen.

SE HELE INITIATIVET

www.dearcondom.org

PRESSEKONTAKTER

RFSU
Pål Hansen, Brand Manager Norge
pal.hansen@rfsu.no
815 33 666

Fakta: Slik snakker unge om sex i Norge

• 1/5 har vansker med å kommunisere om egne grenser. Det er 10% vanligere hos menn (25%) enn hos kvinner (14%).
• 1/3 har fantasier som de ønsker å bli bedre på å kommunisere til en partner.
• Det er 3 ganger vanligere å være selvlært, eller skaffe seg kunnskap gjennom venner, enn det er å lære seg via eksterne kilder, eller gjennom for-
eldre/andre voksne (2,8%)
• Nesten 3 ganger så mange menn som kvinner har porno som primær kunnskapskilde (23% mot 8%).
• Nærmere 1/2 tror at de kunne hatt det bedre om de hadde blitt bedre på å kommunisere om sex. Andelen er høyere blant menn (49%) enn kvinner
(41%).
• 25% flere kvinner kommuniserer gjennom kroppsspråk, men når det kom-mer til ord er det ingen forskjeller mellom kjønnene.
• Menn oppfatter seg seg selv som bedre på å kommunisere om hva man selv liker (73%) heller enn hva deres partner liker (69%), mens hos kvinnene er det motsatt (61% hva de selv liker, 73% hva deres partner liker).
• 12% lettere for de yngste respondentene til å snakke med venner – som indikerer at vi beveger oss i riktig retning.

Om undersøkelsen:

Undersøkelsen er gjennomført av markedsundersøkelsesbyrået Bilendi på oppdrag av RFSU i januar 2020. Undersøkelsen ble gjennomført på nett, via et konsumentpanel. Respondentutvalget er bosatt i Norge, Sverige, Finland og Danmark og er mellom 16 og 35 år. Undersøkelsen er riksrepresentativ og representerer gjennomsnittet av befolkningen i den aktuelle målgruppen. Totalt deltok 2025 personer i undersøkelsen, hvorav 504 var fra Norge.

Følg kampanjen på www.dearcondom.org/no

Dearcondom II er RFSUs oppfølgingskampanje til Dear Condom som ble lansert i 2018. Josefine Pettersen, kjent fra ungdomsserien SKAM, var en av frontfigurene i den forrige kampanjen.