Les mer om RFSUs arbeid for seksuelle og menneskerettigheter

Abort

Kategori:Graviditet

Abortloven har eksistert siden 1976. Loven gir kvinner i Norge rett til selvbestemt abort før utgangen av uke 12. Men hvordan går egentlig en abort til? Og hva er forskjellen på medisinsk og kirurgisk abort? Hva er det som skiller en tidlig abort fra en sen abort?

En kvinne som ønsker å utføre en abort har rett til å få gjennomført dette før utgangen av graviditetsuke 12. Det kan man gjøre uten henvisning fra fastlege. Man kan selv ta kontakt med et sykehus som har gynekologisk avdeling. En vil heller ikke trenge å begrunne valget sitt. Før aborten gjennomføres kartlegger man hvor lenge man har vært gravid. Hvilken metode som brukes avgjøres på bakgrunn av hvor langt i svangerskapet man er. Svangerskapsukene telles fra første dag i siste menstruasjon. I praksis vil dette si to uker før en faktisk ble gravid.

I Norge koster det ingenting å ta abort.

MEDIKAMENTELL ABORT

Medikamentell abort er den vanligste abortmetoden. Nærmere 90% av aborter i Norge utføres medikamentelt. Denne varianten er den mest skånsomme mot kroppen og har mindre sannsynlighet for infeksjoner. Aborten starter ved at du får en tablett på gynekologisk poliklinikk. Denne tabletten gjør at livmoren ikke reagerer på progesteron, som igjen hindrer den videre utviklingen av graviditeten. Etter å ha tatt tabletten drar du hjem fra klinikken. Noen vil kjenne på bivirkninger som kvalme, blødninger og magesmerter. Etter to døgn drar du tilbake til sykehuset og fullfører aborten ved føre nye tabletter inn i skjeden. Virkestoffet i disse gjør at livmoren støter ut fosteret. Behandlingen tar 4-6 timer og de fleste kan dra hjem samme dag. Man kan også fullføre aborten hjemme dersom man er frisk og over 18 år, og dersom svangerskapet har vart mindre enn 9 uker. I dette tilfellet drar du rett hjem etter å ha fått tablettene innført i skjeden.

Det er vanlig med kraftige blødninger de neste 3 ukene, og du bør bruke bind og unngå å ha samleie i denne perioden. Etter fire uker skal en ta en ny graviditetstest for å være sikker på at svangerskapet er avsluttet.

KIRURGISK ABORT

Kirurgisk abort innebærer en mindre operasjon. Tre timer før operasjonen får man tabletter som forenkler operasjonen. Som regel får man narkose, men det forekommer også tilfeller der det gis lokalbedøvelse. Under operasjonen vil en lege gjøre en utskrapning gjennom livmorhalsen. Selve inngrepet er over på ca. 10 minutter, og du ligger til observasjon i mellom 1 og 2 timer før du kan dra hjem. Du bør unngå samleie de to første ukene etter aborten, eller så lenge du blør. Det er som regel få bivirkninger som følger, men man kan oppleve rikelig med blødning, kvalme og magesmerter. Dersom menstruasjonen ikke kommer tilbake etter 4-6 uker skal man kontakte lege for å sjekke at man ikke fortsatt er gravid.

ABORT ETTER 12. SVANGERSKAPSUKE

Hvis du ønsker abort etter utgangen av 12. svangerskapsuke, må du søke om å få utført aborten. Enten ved å henvende deg direkte til et sykehus med abortnemnd, eller via en lege eller gynekolog. En skriftlig begrunnelse til hvorfor du ønsker å avbryte svangerskapet skal sendes til abortnemnden ved valgt sykehus. Søknaden blir behandlet av to leger i abortnemnden og du vil bli innkalt til et møte der du skal fortelle mer om hvorfor du ønsker å avbryte svangerskapet. Dersom du får avslag på søknaden vil saken automatisk sendes videre til klagenemnden for abortsaker. Aborter etter utgangen av uke 12 utføres kun på sykehus. Du vil her få medikamenter som fremkaller rier frem til aborten er fullført. Etter aborten kan det være risiko for underlivsbetennelse. Så lenge du blør skal du derfor ikke bade i badekar, ikke bruke tampong og ikke ha samleie uten kondom.

DITT EGET VALG

Det er alltid den gravide som selv skal bestemme om en graviditet skal avbrytes eller ikke. Man kan oppleve at en partner forsøker å presse deg til en beslutning, men den som har gravid har alltid loven på sin side, og står fritt til å velge om en vil utføre aborten eller fortsette graviditeten. Du har rett til å ta selvbestemt abort innen utgangen av uke 12 i svangerskapet. Uansett om du velger å avbryte eller fullbyrde et svangerskap kan det være en vanskelig beslutning å ta, og avgjørelsen påvirker flere liv enn ditt eget. Det er også vanlig å kjenne på anger, tristhet og skyldfølelse i etterkant, selv om man i utgangspunktet er helt sikker på at det var riktig beslutning.

Om man trenger noen å snakke med går det an å kontakte Amathea som er en gratis veiledningstjeneste – 90 65 90 60.

SPONTANABORT

Spontanabort er når en abort skjer ufrivillig i løpet av de første 22 ukene i et svangerskap. Dette er ganske vanlig, og mange kvinner opplever det opptil flere ganger i løpet av livet. Det antas at rundt 20% av alle graviditeter ender med spontanabort. Det kan være forskjellige årsaker til at det skjer, men det er vanskelig å finne ut av individuelle grunner i etterkant av en spontanabort. Under en spontanabort er det normalt å kjenne på smerter som kan minne om menssmerter og blø, ofte over flere uker. Spontanaborter er ufarlig, og når menstruasjonen er tilbake i vanlig rytme er kroppen også det.

Sist oppdatert: 2022.08.04