Lue lisää RFSU:n työstä seksuaali- ja ihmisoikeuksien parissa
Takaisin Seksuaalikasvatus

Seksuaalinen suuntautuminen​

RFSU / Seksuaalikasvatus

Seksuaalinen suuntautuminen on ominaisuus, joka kertoo siitä, kehen ihminen esimerkiksi ihastuu, rakastuu, tuntee emotionaalista tai eroottista vetovoimaa. Seksuaalinen suuntautuminen ja toisaalta seksuaalinen käyttäytyminen voivat olla samansuuntaisia tai erisuuntaisia. Ihminen voi kokea olevansa esimerkiksi homo-, hetero-, tai biseksuaali, vaikka harrastaisi seksiä sukupuoleltaan mitä tahansa olevan ihmisen kanssa tai rakastuisi kehen tahansa. Joku voi siis määritellä olevansa heteroseksuaali, vaikka harrastaisi seksiä samaa sukupuolta olevan kanssa ja rakastuisi eri sukupuolta olevaan henkilöön. Kukaan toinen ei voi määrittää kenenkään toisen seksuaalista suuntautumista. Sen tekee tai jättää tekemättä jokainen ihminen itse.

Heteroseksuaalinen henkilö kokee eroottista, seksuaalista, emotionaalisia ja sosiaalista vetoa vastakkaiseen sukupuoleen. Biseksuaalilla on kyky kokea eroottista, seksuaalista, emotionaalista ja sosiaalista vetoa kumpaan sukupuoleen tahansa. Homoseksuaali ihminen kokee romanttisia, eroottisia ja seksuaalisia tunteita samaa sukupuolta kohtaan. Arkikielessä homolla tarkoitetaan usein miehiä ja naisista käytetään yleensä nimitystä lesbo. Homoseksuaalisuutta on yritetty vuosien saatossa selittää geeniperimän, äidin sikiöajan hormonierityksen tai varhaislapsuuden tunnesuhteiden avulla. Tämä tulkinta on kuitenkin loukkaava, sillä se antaa kuvan siitä että kyseessä olisi poikkeavuus.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuulumista ei pidä ajatella poikkeavuutena vaan tasavertaisena perustana onnelliselle elämälle. Seksuaalisella suuntautumisella (kohdistuvatko tunteet samaa vai eri sukupuolta kohtaan) ei ole vaikutusta tunne-elämän tarpeisiin. Kaikilla on kyse halusta olla haluttu ja rakastettu, omasta tarpeesta toteuttaa omaa haluaan ja rakkauttaan, halu kokea turvallisuutta toisen ihmisen lähellä ja mahdollisuudesta rakentaa tulevaisuutta toisen ihmisen kanssa.

Seksuaalinen suuntautuminen voi elämän kuluessa myös muuttua tai saada uudenlaisia muotoja. Hetero-, homo- ja biseksuaali-määritelmät lähtevät liikkeelle kaksinapaisesta (nainen-mies) sukupuoliajatuksesta, johon kaikki ihmiset eivät voi tai halua samaistua. Seksuaalisen suuntautumisen käsite laajenee kaiken aikaa määreillä, jotka kuvaavat, miten eri tavoin seksuaalisesti voi suuntautua. Myös sukupuolen suhteen ajatuksemme ovat laajenemassa. Monissa eri kulttuureissa sukupuolia on aina tunnustettu olevan enemmän kuin kaksi.

Seksuaalinen suuntautuminen nuoruudessa

Nuoruudessa saattaa kokea hyvinkin hämmentäviä tunteita omista ajatuksistaan, jotka liittyvät omaan seksuaaliseen suuntautumiseen. Homoeroottiset ajatukset eivät aina kerro sitä, että oma seksuaalinen suuntautuminen olisi homoseksuaalisuus vaan ne voivat liittyä kehitysvaiheeseen, jossa jokainen meistä pohtii omaa seksuaalisuuttaan.

Hyvän ystävyysverkoston merkitys korostuu homo- ja lesbonuorille, sillä kaikista on tärkeää saada jakaa muiden kanssa ihastumiseen ja seksuaalisuuteen liittyviä tunteita. Tilanne on erityisen tärkeä, mikäli nuori ei saa sukulaisverkostosta tukea asiaan. Ulostulolla (coming out) tarkoitetaan sitä, että lapset kertovat vanhemmilleen omasta seksuaalisesta suuntautumisestaan tai vanhemmat kertovat asiasta perheen ulkopuolisille. Mikäli lapsen ja vanhemman suhde on myönteinen, saattaa se ennustaa myös myönteistä vastaanottoa ulostulolle. Nykyään aihe voi olla jo varsin neutraali joillekkin vanhemmille. Asia voi olla myös kriisin paikka koko perheelle. Vanhemmat käyvät asiasta usein suruprosessin, ja erityisesti uskonnollisten vanhempien saattaa olla vaikea hyväksyä lapsen seksuaalinen suuntautuminen. Vanhemmat saattavat myös kokea pettymystä toivottujen lastenlapsien mahdollisesta puuttumisesta tulevaisuudessa. Oman lapsen seksuaalinen suuntautuminen voi tulla monelle vanhemmalle myös yllätyksenä. Oma lapsi voi tuntua jopa vieraalle. Vanhemmat voivat myös kokea pelkoa ulkopuolisten hyväksynnästä lastansa kohtaan tai pelkoa lapsen onnellisuudesta.

Seksuaali-identiteetti

Yksilöllinen käsitys itsestä seksuaalisena olentona eli millainen olen seksuaalisesti. Minäkuva muotoutuu ja muovautuu läpi elämän. Minäkuva muodostuu siitä, mitä ajattelee itsestään seksuaalisena olentona ja toisaalta miten suhtautuu muuhun maailmaan. Oma identiteetti, kuka ja mikä minä olen, on keskeinen tekijä ihmisen psyykkisessä ja sosiaalisessa olemassaolossa. Identiteettiimme voidaan jakaa sosiaaliseen ja henkilökohtaiseen identiteettiin. Identiteettimme on myös pitkälle kulttuurisidonnaista.