Lue lisää RFSU:n työstä seksuaali- ja ihmisoikeuksien parissa
Takaisin Seksuaalikasvatus

Suhteiden eri muodot​

RFSU / Seksuaalikasvatus

On hyvin monenlaisia tapoja olla suhteessa. Kaikissa niistä tärkeintä kuitenkin on aina suostumus, kunnioitus ja kommunikaatio.

IHMISSUHDEJÄRJESTELYJÄ JA SUHDEMALLEJA mahtuu maailmaan vaikka ja kuinka monta erilaista. Eri ihmisille sopivat erilaiset suhdemuodot. Tärkeää on, että olipa suhdemuoto mikä tahansa, se perustuu osapuolten yhteisiin sopimuksiin, jokaisen todelliseen suostumukseen eikä suhdemuoto riko lakia. Suhdeiden muodostumiseen vaikuttavat yksilölliset toiveet ja tarpeet, mutta myös kulttuuriset säädökset ja yhteiskunnassa sallittuna pidetyt suhdemuodot vaikuttavat valintoihin. Vaikka länsimaisessa ajattelussa on pitkään esitetty heteroseksuaalisen suhteen, joka on monogaminen, olevan tavoiteltu suhdemuoto, ei se ole kaikille mahdollinen tai toivottu. Se, mikä on hyvä yhdelle, ei välttämättä toimi toiselle. Osa ihmisistä ei kaipaa pari- tai muitakaan suhteita. Ihmissuhteeseen ei välttämättä kuulu seksi lainkaan, vaikka suhde olisi hyvä ja positiivista oloa vahvistava.  

Hyvä ihmissuhde on sellainen, joka tarjoaa sen kaikille osapuolille mahdollisuuden kasvaa täyteen potentiaaliinsa ja olla toisen / toisten kanssa tasa-arvoinen. Suhde on vastavuoroinen ja sen kaikilla osapuolilla on selkeästi sovitut säännöt. Suhde perustuu keskinäiseen kunnioitukseen, avoimeen ja rehelliseen kommunikaatioon. Kumppanuksilla on yhtenevät arvot unohtamatta sitä, että jokainen on ainutkertainen yksilö. On tärkeää, että kumppanukset ymmärtävät ja hyväksyvät eroavaisuutensa, erilaisuutensa. Hyvässä suhteessa on intiimiyttä, luottamusta ja kaikilla osapuolilla mahdollisuus turvallisesti ilmaista haluamisensa ja ei-haluamisensa. Kaikkien tulee voida kokea itsensä arvostetuksi ja rakastetuksi. 

Parisuhde ei ole vain onnea ja auvoa. Pitkissä ihmissuhteissa vaaditaan myös neuvottelutaitoja, toisen mielialan ymmärtämistä, kompromisseja, anteeksiantoa ja halua kuulla ja kuunnella toisten ajatuksia, toiveita ja tarpeita. On uskallettava tutkia ja pohtia toisen ideoita, toiveita ja tarpeita. On muistettava olla empaattinen ja pyrittävä näkemään oma kumppani positiivisessa valossa ja haluten synnyttää ja luoda intiimiä yhteyttä kumppanusten vällille. 

SUHDEMUOTOJA

 

AVIOLIITTO Ikää oltava 18 vuotta. Kumpikaan ei saa olla julistettu holhottavaksi eikä naimisissa. Avioliitto on kielletty lähisukulaisten kesken. Ennen avioliittoa suoritetaan avioliiton esteiden tutkinta. Kirkollinen tai siviilivihkimys. Avioliitto päättyy avioeroon tai toisen puolison kuolemaan.  

 

AVOLIITTO  Voidaan määritellä monin eri tavoin – avioliittoon rinnastuva asuinliitto – ei avioliiton mukana tulevia velvoitteita tai oikeuksia – ero tapahtuu kumppanusten yhteisestä päätöksestä, ero astuu voimaan heti (poikkeus, jos asuttu yhdessä yli 5 vuotta tai yhteinen lapsi) 

 

REKISTERÖITY PARISUHDE Kahden samaa sukupuolta olevan avioliitto, solmittu ennen maaliskuuta 2017. Parisuhdetta ei voi enää rekisteröidä, vaan avioliittolaki tasa-arvoistui koskemaan myös samaa sukupuolta olevia pareja.  

 

KUMPPANUUSSUHDE Kumppanukset elävät tai viettävät aikaa yhdessä, mutta suhteessa ei ole seksiä. 

 

SEKSISUHDE Osa suhteista saattaa perustua vain seksiin, jota harrastetaan kumppanusten sitä halutessa. Muutoin elämät ovat erillisiä. Vaikka suhteessa voi olla tavattaessa läheisyyttä, keskustelua ja yhdessä oloa, se ei ole parisuhde tai monisuhde. Yhteisistä säännöistä on tärkeä sopia jo seksisuhteen alussa, jottei synny väärinkäsityksiä.  

 

POLYAMORIA

Polyamoria voidaan määritellä monin eri tavoin eikä ole olemassa yhtä ainoaa tapaa olla polyamorinen. Polyamorinen ihminen ei välttämättä ole suhteessa monen ihmisen kanssa kaiken aikaa. Silti ajatuksen tasolla avoimuus useille samanaikaisille rakkaus- ja/tai seksikumppanuuksille on olemassa. Polyamoriassa käydään käydään kaikkien kumppanusten kesken keskustelua suhteen rajoista, rakenteesta ja siitä, miten jokaisen osapuolen tasa-arvoinen kohtelu mahdollistuu. Polyamoriset suhteet ovat erilaisia. Yksi henkilö voi seurustella yhden tai useamman kumppanin kanssa. Myös kumppanit voivat olla suhteessa toisiinsa. Suhteet voivat olla avoimia tai suljettuja.  

 

AVOIMET SUHTEET – vapaa suhde 

Suhteessa olevilla henkilöillä on mahdollisuus muodostaa intiimejä suhteita myös muihin, ”perus”suhteen, ulkopuolisiin ihmisiin. Avoimuuden aste voi olla suhdekohtaisesti erilainen. Näistä sovitaan yhdessä 

 

SWINGAUS, parinvaihto 

Harrastetaan seksiä muun kuin oman kumppanin kanssa. Kaikki osapuolet ovat asiasta tietoisia ja hyväksyvät sen. Parinvaihdossa pariskunta sopii harrastavansa seksiä toistensa kesken.