Lue lisää RFSU:n työstä seksuaali- ja ihmisoikeuksien parissa
Takaisin Seksuaalikasvatus

Seurustelu

RFSU / Seksuaalikasvatus

Seurustelulla tarkoitetaan kahden toisistaan pitävän ihmisen välistä läheistä suhdetta. Oikeaa seurustelun aloittamisikää ei ole.

Hellyys on suuressa osassa seurustelua ja rakkautta, eikä hellyyden osoittamisen tarvitse johtaa seksuaalisiin ajatuksiin tai tekoihin. Toista voi halata, kävellä käsi kädessä, tanssia yhdessä hitaita ja viettää yhdessä aikaa. Seurustelun aloittaminen voi olla vaikeaa, jos ihastuksen kohdetta on vaikea lähestyä.

Vanhemman olisi hyvä luottaa seurustelevaan nuoreen, jos ei ole perusteltua syytä olla luottamatta. Tärkeää on myös hyväksyä nuoren seksuaalisuuden olemassaolo ja varmistaa, että nuorella on riittävät tiedot seksuaalisuudesta, seksistä ja ehkäisystä. Näiden tietojen kautta nuori osaa edetä omaa tahtiaan. Tyttöjen sukupuolinen kypsyminen tapahtuu aikaisemmin kuin poikien ja tästä syystä tytöt seurustelevat nuoruudessa yleensä itseään vanhempien poikien kanssa. Tästä saattaa myös seurata oman seksuaalisuuden ylikorostamista. Samanikäiset pojat voivat jopa kokea oman ikäluokkansa tytöt pelottavina. Poikien hitaampi kehittyminen ajaa heitä poikaseuraan ja vasta kun oma kehitys vastaa tyttöjä, lähentyvät he helpommin tyttöjä myös yhdessäolossa. Pettymykset kuuluvat elämään, mutta seurustelusuhteen päättyessä tulee miettiä kuinka sen tekee. Näiden tunteiden käsittelyyn voidaan tarvita aikuisen ja kavereiden tukea. Seurustelun alettua ei kannata jättää omia hyviä ystäviä vaan miettiä, miten aikaa riittää kaikille. Nuoruudessa seurustelukumppanit vaihtuvat usein nopeasti, ja silloin on hyvä jos ystäviä on lähellä.

Nuoren tuntiessa vetoa samaa sukupuolta kohtaan, saattaa hän tuntea olonsa hämmentyneeksi. Omat tunteet voivat olla hyvinkin ristiriitaisia ja mielessä voi olla monenlaisia pohdintoja. Omia pohdintojaan voi käydä läpi yhdessä vaikka terveydenhoitajan, vanhemman tai muun luotettavan aikuisen kanssa jolloin ei ole yksin omien tunteidensa kanssa. Samaa sukupuolta olevan lähestyminen voi tuntua haasteelliselle ja pelottavalle, jos kokee että ympäristö (yhteisö, koulu, kaverit, koti) on kovin heteronormatiivinen. Omat tunteet eivät saa aina vastakaikua ja erityisesti silloin kun on kyse ihastumisesta samaan sukupuoleen voi mielessä olla kysymyksiä siitä, että tulenko torjutuksi tai suhtaudutaanko omaan seksuaaliseen suuntautumiseeni negatiivisesti jos tuon sen ihastumisellani esille.

Moni ihminen tietää oman seksuaalisen suuntautumisen jo ennen murrosikää. Seksuaalinen suuntautuminen on yhtä luonnollinen osa henkilöä kuin esim. silmien väri. Toisaalta ihminen voi myös pohtia omaa seksuaalista suuntautumistaan pidempään ja tarvita näihin pohdintoihinsa tukea. Ympäristön reaktioiden pelossa ja kumppanin löytymisen vaikeuden vuoksi monille homo- ja biseksuaalisesti suuntautuneille nuorille voi avoin seurustelu samaa sukupuolta olevan kanssa olla mahdollista vasta sitten kun muuttaa kotoa pois. Aika usein nuoruusiän seurustelusuhteet ovatkin heteroseksuaalisia tai nuoruus on saattavat ollut yksinäistä aikaa.