Lue lisää RFSU:n työstä seksuaali- ja ihmisoikeuksien parissa
Takaisin Seksuaalikasvatus

Parisuhde ja seksi

RFSU / Seksuaalikasvatus

Parisuhteen tärkeimpiä taitoja on rehellisyys ja hyvä keskusteluyhteys kumppaniin.

Luottamus ja turvallisuus ovat kaiken A ja O

Avoin  ja aktiivinen kommunikaatio ovat hyvän seksuaalisuhteen kulmakiviä. Luottamus ja turvallisuus luovat tärkeän pohjan suhteelle. Tarvitsemme myös arvostusta, kannustusta ja ihailua. Turvallisessa suhteessa uskaltaa ja haluaa osallistua seksiin, joka muovautuu suhteessa pariskunnan oloiseksi. Turvallisessa ilmapiirissä voi ja haluaa kertoa mieltymyksistään, haluistaan, toiveistaan, tarpeistaan sekä asioista, joita ei halua kokea. Vaikka keskustelujen käyminen kumppanin kanssa ei aina olisi helppoa, luottamus kumppaniin, mahdollistaa keskustelua ja avaa sille ovia. Intiimiyttä rakennettaessa on tärkeää, että osaa lukea kumppaninsa ajatuksia ja mielialoja. Tarvitsemme empatiaa. Sen avulla voimme tunnistaa, tuntea ja kokea toisen ihmisen ajatuksia ja tuntemuksia. 

Kumppaneiden halut voivat olla keskenään erilaisia ja eriaikaisia

Kaikille ei ole helppoa olla spontaani ja kekseliäs seksissä. Kumppanusten halut voivat olla erilaisia ja eriaikaisia. Yleensä kuitenkin pariskunnat kykenevät löytämään kumpaakin osapuolta tyydyttävän tavan harrastaa seksiä. Tämä voi myös tarkoittaa suhdetta, jossa ei harrasteta seksiä yhdessä lainkaan. Hyvä parisuhde ei automaattisesti tarkoita hyvää seksiä. Monenlaiset elämäntilanteet, erilaiset sairaudet ja mieliala vaikuttavat seksuaaliseen haluumme ja kiihottumiseen tai näiden puutteeseen. Yksi pitkän suhteen haasteista onkin se, kuinka pitää yllä seksuaalista mielenkiintoa omaa kumppania kohtaan. Tähän tarvitaan avoimuutta, uskallusta kertoa omista ajatuksista ja toiveista sekä uskallusta olla suorasukainen seksissä. Suorasukaisuus tarkoittaa haluun antautumista ja rohkeutta antaa sen viedä mukanaan. Tällöin kiihottumista ei häiritse syyllisyys, häpeä tai huolet. Kun kumppanin / kumppanit tuntee ja totutaan toisten kehoon tai seksuaaliseen rytmiin, totutaan usein myös toisen tunne-elämään ja tapoihin reagoida asioihin ja tilanteisiin. Ylläpitääkseen suhdetta ja seksuaalista viritystä, on hyvä muistaa antaa kumppanilleen positiivista palautetta sanallisesti ja ei-verbaalisesti. On hyvä pysähtyä aika ajoin miettimään omia haluamisiaan  ja ei-haluamisiaan sekä löytää tapa kertoa näistä kumppanille. On tärkeää pysähtyä pohtimaan, millaisena itseään pitää: onko ajatus itsestä myönteinen vaiko negatiivinen ja miksi. Suhteiden onnellisuus seksissä liittyy siihenkin, että kumppanukset keskustelevat siitä, miten suhteeseen panostetaan ja tuntuuko siltä, että kumpikin satsaa suhteeseen yhtä paljon. 

Hyvässä seksissä tärkeintä on tunteet, ajatukset ja kokemus omasta itsestä

Voidakseen kokea seksuaalisia huippukokemuksia kumppanin / kumppaneiden kanssa, täytyy tuntea vahvoja tunteita ja tunnistaa nämä tunteet itsessään. Haluamme ja janoamme, että voisimme kokea seksuaalista läheisyyttä ja siitä seuraavaa nautintoa. Kanadalaisen tutkimuksen (Kleinpatz ym,2009) mukaan mahtavalla seksillä on hyvin vähän tekemistä fysiologisten toimintojen kanssa. Sen sijaan mahtava seksi on sidoksissa yksilön sisäiseen maailmaan ja sisäisiin tekijöihin eli siihen miten hyvin olemme kosketuksissa omiin tunteisiimme ja ajatuksiimme, miten pystyvinä ja arvokkaina itsemme koemme ja miten itsemme näemme. 

Seksuaaliset huippukokemukset tarjoavat kokijalleen hetkiä, jotka uudistavat elämää, mahdollistavat kasvua ihmisinä mutta myös hetkiä, joissa ihminen on aidoimmillaan ja kyvykkäimmillään. Jollain tapaa näissä hetkissä avautuu myös mahdollisuus tavoittaa oma herkkyys, kohdata omia sisäisiä konflikteja ja tunne-elämän haavoja.  

Viisas himo kytkee yhteen kehon, mielen ja hengen sekä antaa ja ammentaa fyysistä nautintoa sen syvän emootionaalisen yhteyden kautta, mikä meillä on itseemme ja toiseen. Se on prosessi, joka sisältää aitouden, sopusoinnun ja tarkoituksen etsinnän. Tämän pelkän puhtaan halun ja seksuaalisen tyydytyksen tuolla puolella. Se on jopa tunteista vapaana päättäväistä ja syvän tyydytyksen ja kauneuden lähde. (Kontula, 2012). 

 

LÄHTEET: 

Ruuhilahti, Susanna. 2012. Onnellisia tarinoita seksistä. Teoksessa Bildjuschkin, Katriina, Ruuhilahti Susanna (toim.) HOT Huolehdi, ohjaa ja tue. Turun kaupunki, sosiaali- ja terveystoimen julkaisuja, 2012.  

Kontula, Osmo. 2012. Mielen seksuaalisuus. Matka kiihottumisen alkulähteille. Duodecim.