Lue lisää RFSU:n työstä seksuaali- ja ihmisoikeuksien parissa

Just Give a F*ck -kampanja

RFSU lanseeraa kesän kunniaksi I GIVE A F*ck -päivän ja palkitsee Aseman Lapset ry:n nuorisotyöstään
Suomen RFSU lanseeraa valtakunnallisen I Give a F*ck -päivän 28.6. Päivän tarkoituksena on suunnata valokeila kondomin käyttöön. RFSU haluaa myös I Give a F*ck -päivän kunniaksi jakaa tunnustusta sellaiselle taholle, joka edistää nuorten seksuaalikasvatusta ja kondomin käyttöä. Tänä vuonna huomionosoitus halutaan antaa Aseman Lapset ry:lle.

Tutkimusten* mukaan kesällä harrastetaan eniten seksiä. Siksi RFSU halusi lanseerata I Give a F*ck -päivän, jotta kesän kuumissa hetkissä muistetaan myös suojaus. RFSUn vuotuisesessa Kondomittaritutkimuksessa** kondomin käytön nähtiin lisääntyvän viime vuosina. Viimeisen vuoden aikana kaksi viidestä (40 %) oli käyttänyt kondomia, kun taas 2019 vastaava luku oli 33 %.

Etenkin nuorten kondomin käytössä näkee selvää muutosta. Tutkimus osoitti, että suomalaiset nuoret ovat Pohjoismaiden ahkerimpia käyttämään kondomia. Jopa 68 % 16-20-vuotiaista suomalaisnuorista kertoi olevansa käyttänyt kondomia kuluneen vuoden aikana. Ruotsalais- ja norjalaisnuoret (65 %) eivät yltäneet Suomen lukuihin. Tanskalaisnuoret pitivät pohjoismaista häntää 61 %:lla.


Play
kondomikampanja-rfsu
kondomikampanja-rfsu

“I Give a F*ck -päivä muistuttaa ehkäisyvälineiden käytön lisäksi siitä, miten tärkeää seksissä toisen kanssa on välittää omasta ja toisen hyvinvoinnista. Seksuaalikasvatuksessa on tärkeää huomioida myötäelävään vuorovaikutukseen ja välittämiseen liittyvien taitojen opettelu”, Suomen RFSUn seksuaaliterveyden asiantuntija Susanna Ruuhilahti sanoo.

Kondomittarin löydösten kunniaksi RFSU halusi palkita tahon, joka tekee päivittäin nuorten parissa töitä edistääkseen heidän hyvinvointiaan.


I Give a F*ck -päivän kunniaksi palkitaan Aseman Lapset ry

“Me RFSU:lla haluamme tukea Aseman Lasten missiota nuorten terveeseen kasvuun ja luontevaan vuorovaikutukseen aikuisten kanssa. Nuorten hyvinvoinnin edistäminen yhteiskunnallisen vaikuttamisen avulla on tärkeää, sillä kaikki lähtee nuorista. Mikäli haluamme saada aikaan asennemuutoksia, etenkin seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä, meidän pitää pyrkiä tarjoamaan nuorille tukea, tietoa, empatiaa ja vuorovaikutusta osaavien asiantuntijoiden avulla, nyt ja tulevaisuudessa” , Maria Uusi-Rauva Suomen RFSU:lta sanoo.

I Give a F*ck -päivänä annettava tunnustus Aseman Lapset ry:lle sisältää RFSU:n resursseja käytettäväksi seksuaalikasvatustyöhön ja RFSU:n tuotteita.
“Kiitämme tunnustuksesta, otamme sen ilolla ja kunnialla vastaan. Työskentelemme nuorten parissa päivittäin, ja meille on tärkeää ymmärtää nuorten pohdinnat, jotka liittyvät seksuaalisuuteen ja sukupuolen moninaisuuteen. Vaikka viime vuosina kynnys on madaltunut puheeksi ottamisesta, on työtä vielä paljon tehtävänä”, kommentoi Aseman Lasten Walkers-kahvilan nuorisotyöntekijä Nkiru Ikegwuonu.


I Give a F*ck -päivä starttaa myös RFSUn vaikuttajayhteistyön mm. Joona Hellmanin ja Olga Heikkalan kanssa. Yhteistyön tavoitteena on lisätä kondomin käytön tärkeyttä nuorten kohderyhmässä. RFSU halusi valita yhteistyöhön vaikuttajia, jotka omalla esimerkillään rikkovat totuttuja stereotypiota ja toimivat näin nuorille esimerkkinä.
“Joona ja Olga ovat rohkeita ja madaltavat siten kynnystä puhua seksuaalisuuteen liittyvistä aiheista.”, Uusi-Rauva kertoo.

I Give a F*ck -päivä on osa RFSU:n pohjoismaista kampanjaa, joka näkyy festivaaleilla, sosiaalisessa mediassa ja kondomien näytejakeluna Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, ja sen tarkoituksena on valistaa nuoria siitä, mistä kondomeissa on kyse – edesauttaen päätöksentekoa turvallisempaan seksiin.

 

* https://inews.co.uk/inews-lifestyle/why-more-sex-summer-according-science-2442551

**RFSU on vuodesta 2009 lähtien tehnyt vuosittain pohjoismaisen tutkimuksen, jossa kartoitetaan suomalaisten seksitottumuksia ja asenteita kondomin käyttöön liittyen. Tutkimus kattaa kohderyhmän kondomin käytön sekä asenteet, tiedot ja käyttäytymisen seksiin liittyvissä asioissa, ja se keskittyy erityisesti 16-35-vuotiaisiin nuoriin. Tutkimus toteutettiin Bilendin verkkopaneelissa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa heinäkuun 2023 aikana. Siihen sisältyi jokaisesta maasta 1000 haastattelua 16-65-vuotiaiden keskuudessa, ja heidät valittiin kansallisesti edustavalla otoksella ja validoitiin tilastollisesti merkitsevyystestauksen avulla.