Raskaustesti ja sen tulos

herättää tunteita

Raskaaksi tuleminen ja raskaus ovat aina erityisiä tapahtumia ja hetkiä kenelle tahansa. Halu saada jälkikasvua ei rajoitu tiettyyn sukupuoleen eikä sukupuoliseen suuntautumiseen. Lapsella on oikeus turvallisuuteen, arvostukseen ja yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin riippumatta siitä, keitä hänen vanhempansa ovat tai kuinka hän sai alkunsa.

Play

Nykyään ihmisten elämäntavat voivat vaikuttaa hyvinkin erilaisilta. Monet elävät avio- tai avoliitossa, kun taas toiset elävät yksikseen tai erilaisissa ryhmissä. Yhteiskunnasta on tullut huomattavasti monimuotoisempi edelliseen vuosisataan verrattuna. Joitakin menneiden aikojen uskomuksia ja asenteita on silti säilynyt nykypäivään saakka. Vapaus raskauden keskeytykseen on edellytys sille, että kaikki syntyvät lapset ovat tervetulleita, mutta kyse on myös naisen terveydestä – niin ruumiillisesta kuin henkisestä. Kyse on naisen oikeudesta päättää itse, haluaako hän lapsen, tai milloin hän haluaa lapsen.

Play

Lääketiede ja hoitomenetelmät ovat Suomessa erittäin kehittyneitä, ja raskauteen ja synnytykseen liittyvät riskit ovat pieniä. Käytettävissä on myös tehokkaita ehkäisymenetelmiä ja mahdollisuus raskauden keskeytykseen, joten ei-toivotut raskaudet voidaan välttää. Perheenlisäyksen suunnittelussa pyritään usein valitsemaan paras mahdollinen ajankohta. Nykyään on tavallista ajoittaa ensimmäinen raskaus 30–35-ikävuoden tienoille, tai joskus myöhempäänkin. Koska hedelmällisyys vähenee iän lisääntyessä, tämä voi vaikeuttaa raskaaksi tulemista. Jotkut taas haluavat lapsia mieluiten alle 25-vuotiaina tai jopa aikaisemmin. Osalle raskaaksi tuleminen on yllätys, tosin tervetullut sellainen, kun taas toiset eivät saa lasta vuosienkaan yrittämisen jälkeen.

Play