RFSU:s hela affärsidé är unik i världen och är ett mycket bra exempel på hur CSR (Corporate Social responsibility) verkligen kan och ska fungera i verkligheten.

RFSU AB/RFSU = Världsunikt koncept

Att förändra och förbättra människors liv har varit RFSU:s drivkraft ända sedan starten 1933. Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill vi slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan, i Sverige såväl som internationellt.

Överskottet från försäljningen av alla produkter går tillbaka till ägarna; Riksförbundet för sexuell upplysning, som använder dessa resurser till att sprida information, nationellt och internationellt, inom sex- och samlevnadsfrågor.

Detta innebär att varje gång du köper en produkt från RFSU är du med och bidrar till att sprida information som förbättrar människors liv både i Norden och andra delar av världen.

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en ideell organisation för sexualupplysning och sexualpolitik, som har funnits sedan 1933. RFSU-förbundet äger RFSU AB. Organisationen är partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden och vill verka för att sprida en kunskapsbaserad och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor.

I RFSU är det sociala ansvaret grunden och affärsverksamheten finansierar det ideella arbetet.

 • Läs om RFSU AB

  Vår vision
  Vår vision är att vara det självklara valet för konsument och handeln i Norden inom produkt kategorierna sex och samlevnad samt kropp och välbefinnande.

  Affärsidé
  RFSU AB erbjuder högkvalitativa produkter inom kategorierna sex och samlevnad samt kropp och välbefinnande.

  Produkterna skall ge män och kvinnor ett mer lustfyllt och säkert sexualliv samt ökat välbefinnande och bättre livskvalitet.

  Vårt överskott skapar resurser för ägaren, Riksförbundet för sexuell upplysning, att bedriva information och upplysning inom sex- och samlevnadsområdet både nationellt och internationellt.

  Verksamhet
  RFSU AB är, och har sedan starten, varit ett helägt bolag till Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) som grundades 1933.

  RFSU AB omsätter cirka 160 miljoner kronor per år och har 45 anställda.

  Vi är marknadsledare på kondomer i Norden genom varumärkena Profil, Thin, True Feeling, Sultan, Grande, Magic, Näkken etc.

  Utöver kondomer säljer vi också glidmedel (varumärkena Klick och Sense Me), graviditets- och ägglossningstest, intimvårdsprodukter, sexprodukter samt läppceratet Carmex.

  RFSU AB har två dotterbolag; ett i Norge och ett i Finland. Vi har även försäljning på utvalda marknader i övriga Europa.

  Våra produkter säljs inom många olika kanaler; dagligvaruhandeln, apotek, kiosker, bensinstationer, postorder, internet etc.

  Vi har en egen fabrik i Hennan i Hälsingland där vi testar och packar kondomerna. Där har vi också ett ackrediterat laboratorium som säkerställer att alla kondomer under RFSU:s varumärke håller den högsta kvaliteten så att konsumenterna kan känna sig trygga med våra produkter.

 • Läs om RFSU

  Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en ideell organisation för sexualupplysning och sexualpolitik, som har funnits sedan 1933. RFSU-förbundet äger RFSU AB. Förbundets högsta beslutande organ är kongressen. Vi är en medlemsorganisation med runt 20 lokalföreningar/grupper runt om i landet.
  Organisationen är partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden och vill verka för att sprida en kunskapsbaserad och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor.

  RFSU utgår från övertygelsen om sexualitetens och samlevnadens centrala roll för individ och samhälle. RFSU har ett frihetsperspektiv och rättighetsperspektiv på sexualiteten som utgår från allas frihet att vara, frihet att välja och frihet att njuta.

  RFSU arbetar med upplysning, utbildning och opinionsbildning genom att arrangera kurser, konferenser och delta i debatter. Arbetet sker lokalt, nationellt och internationellt. Lokalt bedrivs verksamheten i lokalföreningar.

  RFSU driver också en klinik, RFSU-kliniken, på vån 7 på Medborgarplatsen i Stockholm.
  Tre våningar ovanför kliniken finns förbundskansliet. Här jobbar sexualupplysare, sakkunniga, jurister och kommunikatörer centralt med våra frågor.
  Förbundets högsta beslutande organ är kongressen, som hålls vartannat år, just nu ojämna år. Verksamheten leds av förbundsstyrelsen, som inom sig utser arbetsutskott.

  Besök RFSU:s hemsida >>