Graviditetstest Testa tidigt

Testa tidigt 6 dagar innan

Enkelt graviditetstest för dig som vill ta reda på om du är gravid så tidigt som möjligt. Det här är vårt känsligaste test och du kan börja göra testet redan 6 dagar innan förväntad mens. Testet mäter hormonet hCG i urinen, som utsöndras när ett ägg befruktas. När du testar tidigt eller är osäker på resultatet är det bra att testa på nytt 2 dagar senare, helst med den första morgonurinen.

 • Tydligt resultat med ett eller två röda streck
 • Mer än 99% säkert resultat från den dag du skulle haft din menstruation
 • Testets känslighet är 10mlU/ml hCG.

Köps ofta tillsammans med

Pris för allt
287:-
Köp
Pris för allt
148:-
Köp

Läs mer

När du blir gravid börjar kroppen producera ett hormon som heter hCG (human Chorionic  Gonadotropin). Halten av hCG stiger under den tidiga graviditeten. Graviditetstestet reagerar på detta hormon och du kan göra testet 6 dagar innan förväntad mens. Säkrast är att mäta morgonurinen då den har högst hCG-koncentration.

 • Kissa direkt på stickan eller och doppa testet i behållare med urin.
 • För engångsbruk – testet kan endast användas en gång

Läs mer om graviditet på vår sida gravid ja eller nej >>

 

 • Så här gör du testet

  Du kan testa när som helst under dygnet redan 6 dagar före förväntad mens, men säkrast är att mäta morgonurinen då hCG-koncentrationen är som högst.
  Om testet visar ett svagt positivt resultat rekommenderas att testa igen efter ett par dagar.
  När du har läst instruktionerna och är redo att utföra testet tar du ut graviditetstestet ur innerförpackningen och tar av den vita skyddshylsan.
  Använd teststickan med en gång.

  Testa direkt i urinstrålen.
  Håll teststickan med uppsugningsdelen riktad nedåt i urinstrålen i 10 sekunder.
  Se till att det inte kommer urin på resultatfönstret.

  Eller samla ett urinprov i en ren, torr behållare.
  Doppa ner hela uppsugningsdelen i urinen i 10 sekunder.

  Sätt tillbaka skyddshylsan och lägg teststickan på en plan och torr yta med resultatfönstret uppåt.
  När teststickan börjar reagera färgas resultatfönstret ljust rosa.
  Vänta i 5 minuter innan du läser av resultatet och låt teststickan ligga helt still.

  Ett eller två rosa färgband visas mot ljus bakgrund i resultatfönstret, den ena linjen för kontroll (C) och andra linjen för testresultat (T).
  Läs av resultatet så snart som möjligt efter 5 min, läs inte av några resultat efter 30 minuter.

  Positivt resultat – Gravid
  Två rosa streck visas i resultatfönstret. Om du ser två rosa linjer betyder det att du är gravid.
  Det har ingen betydelse hur ljusa eller mörka linjerna är, resultatet är ändå positivt.
  Om du testar tidigt eller är osäker är det bra att testa på nytt 2 dagar senare, helst med den första morgonurinen.
  Om du är gravid, kontakta läkare, barnmorska eller gynekolog för rådgivning.

  Negativt resultat – Inte gravid
  Endast ett rosa streck (C) för kontroll visas i resultatfönstret.
  Om du ändå inte får din menstruation, gör ett nytt test efter 2 dagar, helst med den första morgonurinen.
  Får du samma resultat och inte fått din menstruation kontakta läkare, barnmorska eller gynekolog.

  Ogiltigt resultat
  Det ska alltid visas minst ett rosa kontrollstreck.
  Om ingen linje visas eller har annan färg än rosa har testet inte fungerat som det ska och testresultatet är ogiltigt.
  Det kan bero på att uppsugningsdelen inte har sugit upp tillräckligt mycket urin eller att du inte har utfört testet på rätt sätt.
  Gör ett nytt test och följ noga anvisningarna.
  Om problemet kvarstår kontakta RFSU.

 • Bruksanvisning

 • Frågor och svar

  • Jag har testat era graviditetstester och får ett mycket svagt streck vad betyder det?

   Det kan tyda på att du testar tidigt och hCG nivån inte har hunnit stiga tillräckligt i kroppen ännu för att testet ska kunna mäta resultatet. Två rödfärgade streck även om färgen är svag tyder på graviditet men för att vara på säkra sidan rekommenderar vi att testa igen om en dag eller två, ju närmare din menstruationsdag desto starkare blir hcg i urinen och därmed bör det bli ett starkare streck. Om testlinjen har en annan färg än röd/rosa eller ser mer ut som en grå markering är det antagligen fel på testet.

  • Är graviditetstestet veganskt?

   Nej, de är inte klassade som ”Vegan” produkter. Reagensen som används för att mäta testets tillförlitlighet kommer från antikroppar tagna från möss.

  • Jag har använt ert graviditetstest och såg ett svagt streck på morgonen, senare på kvällen hade testet torkat och strecket såg starkare ut. Kan jag lita på att det är positivt?

   Strecket kan bli starkare i färgen när det torkar och hunnit fästa sig i materialet, är det ett streck så ska det vara positivt. Ett positivt streck brukar oftast stanna kvar när testet torkat. Färgnyansen på linjerna kan variera mellan ljust rött till mörkt rött – detta påverkar inte resultatet. Två streck oavsett hur svagt det är tyder på graviditet. Men för att vara på säkra sidan kan det bra att testa igen om en dag eller två, ju närmare din menstruationsdag desto starkare blir hcg i urinen och därmed bör det bli ett starkare streck.

  • Påverkas resultatet av hur mycket vätska jag dricker?

   Mycket stort vätskeintag kan späda ut urinen, varvid den mängd hCG som finns i urinen kanske inte kan upptäckas. Du bör därför inte ändra ditt vanliga vätskeintag. Du kan öka hCG-koncentrationen i urinen genom att dricka mindre och inte kissa på ca 2 timmar innan provet görs. Säkrast är att mäta morgonurinen.

  • Kan mediciner och sjukdomar påverka resultatet?

   P-piller, smärtstillande medel, antibiotika eller hormonbehandlingar som ej innehåller hCG bör ej påverka testresultatet. Vissa läkemedel som innehåller hCG kan ge missvisande resultat. Detsamma gäller för vissa ovanliga sjukdomar och om din urin innehåller stora mängder bakterier. Kontakta din barnmorska eller gynekolog om du får oväntade eller inkonsekventa resultat.

  • Om det inte syns någon linje?

   Om ingen linje visas, gör ett nytt test och följ noga användaranvisningen. Det kan bero på att du inte har utfört testet på rätt sätt.

  • Vilka färger har de linjer som visas?

   Färgnyansen kan variera mellan ljust rött till mörkt rött, beroende på vilken koncentration av hCG det är i urinen. Färgnyansen påverkar inte resultatet men endast röd färg ger giltigt resultat. Får du annan färg än röd, vänta ett par dagar och ta ett nytt test.

  • Hur länge finns resultatet kvar innan det bleknar bort eller ändras?

   Ett positivt svar kommer oftast finnas kvar oförändrat, men bakgrunden kan dock mörkna. Läs inte av några resultat efter 30 minuter.