Graviditetstest Testa tidigt

Testa tidigt 6 dagar innan

Enkelt graviditetstest för dig som vill ta reda på om du är gravid så tidigt som möjligt. Det här är vårt känsligaste test och du kan börja göra testet redan 6 dagar innan förväntad mens. Testet mäter hormonet hCG i urinen, som utsöndras när ett ägg befruktas. När du testar tidigt eller är osäker på resultatet är det bra att testa på nytt 2 dagar senare, helst med den första morgonurinen.

 • Tydligt resultat med ett eller två röda streck
 • Mer än 99% säkert resultat från den dag du skulle haft din menstruation
 • Testets känslighet är 10mlU/ml hCG.

Läs mer

När du blir gravid börjar kroppen producera ett hormon som heter hCG (human Chorionic  Gonadotropin). Halten av hCG stiger under den tidiga graviditeten. Graviditetstestet reagerar på detta hormon och du kan göra testet 6 dagar innan förväntad mens. Säkrast är att mäta morgonurinen då den har högst hCG-koncentration.

 • Kissa direkt på stickan eller och doppa testet i behållare med urin.
 • För engångsbruk – testet kan endast användas en gång

Läs mer om graviditet på vår sida gravid ja eller nej >>

 

 • Användning

  Du kan testa när som helst under dygnet redan 6 dagar före förväntad mens, men säkrast är att mäta morgonurinen då hCG-koncentrationen är som högst. Om testet visar ett svagt positivt resultat rekommenderas att testa igen efter ett par dagar.

  • Låt den förseglade förpackningen med teststickan nå rumstemperatur (ca 18-30 °C, tar endast ett par minuter).
  • När du ska utföra testet tar du ut teststickan ur folieomslaget. Använd teststickan med en gång. Ta av den vita hylsan.
  • Du kan antingen testa direkt i urinstrålen, eller i ett urinprov som du samlat i ett rent och torrt kärl.
  • Ha en klocka i beredskap.
  • Längst ner på stickan finns uppsugningshål. Rikta hålen med spetsen nedåt i urinstrålen, eller håll uppsugningsdelen i urinprovet i endast 10 sekunder. Se till att det inte kommer urin på testfönstret. Ta bort teststickan efter 10 sekunder, sätt på hylsan och lägg teststickan plant på en ren och torr yta.
  • När teststickan börjar reagera färgas testfönstret ljust rosa. Vänta i 5 minuter och låt testickan ligga helt still. Ett eller två röda färgband visas mot ljus bakgrund i testfönstret. Läs inte av några resultat efter 30 minuter.
 • SÅ HÄR LÄSER DU AV RESULTATET

  Läs inte av några resultat efter 30 minuter.

  Positivt resultat visar två rödfärgade streck

  Negativt resultat visar endast ett kontrollstreck

  Ogiltigt resultat/felaktigt test visar inget streck, grå markerad testlinje eller ingen kontrollinje.

  Färgnyansen på linjerna kan variera mellan ljust rött till mörkt rött – detta påverkar inte resultatet. Två streck oavsett hur svagt det är tyder på graviditet.

 • Frågor och svar

  • Jag har testat era graviditetstester och får ett mycket svagt streck vad betyder det?

   Det kan tyda på att du testar tidigt och hCG nivån inte har hunnit stiga tillräckligt i kroppen ännu för att testet ska kunna mäta resultatet. Två rödfärgade streck även om färgen är svag tyder på graviditet men för att vara på säkra sidan rekommenderar vi att testa igen om en dag eller två, ju närmare din menstruationsdag desto starkare blir hcg i urinen och därmed bör det bli ett starkare streck. Om testlinjen har en annan färg än röd/rosa eller ser mer ut som en grå markering är det antagligen fel på testet.

  • Är graviditetstestet veganskt?

   Nej, de är inte klassade som ”Vegan” produkter. Reagensen som används för att mäta testets tillförlitlighet kommer från antikroppar tagna från möss.

  • Jag har använt ert graviditetstest och såg ett svagt streck på morgonen, senare på kvällen hade testet torkat och strecket såg starkare ut. Kan jag lita på att det är positivt?

   Strecket kan bli starkare i färgen när det torkar och hunnit fästa sig i materialet, är det ett streck så ska det vara positivt. Ett positivt streck brukar oftast stanna kvar när testet torkat. Färgnyansen på linjerna kan variera mellan ljust rött till mörkt rött – detta påverkar inte resultatet. Två streck oavsett hur svagt det är tyder på graviditet. Men för att vara på säkra sidan kan det bra att testa igen om en dag eller två, ju närmare din menstruationsdag desto starkare blir hcg i urinen och därmed bör det bli ett starkare streck.

  • Påverkas resultatet av hur mycket vätska jag dricker?

   Mycket stort vätskeintag kan späda ut urinen, varvid den mängd hCG som finns i urinen kanske inte kan upptäckas. Du bör därför inte ändra ditt vanliga vätskeintag. Du kan öka hCG-koncentrationen i urinen genom att dricka mindre och inte kissa på ca 2 timmar innan provet görs. Säkrast är att mäta morgonurinen.

  • Kan mediciner och sjukdomar påverka resultatet?

   P-piller, smärtstillande medel, antibiotika eller hormonbehandlingar som ej innehåller hCG bör ej påverka testresultatet. Vissa läkemedel som innehåller hCG kan ge missvisande resultat. Detsamma gäller för vissa ovanliga sjukdomar och om din urin innehåller stora mängder bakterier. Kontakta din barnmorska eller gynekolog om du får oväntade eller inkonsekventa resultat.

  • Om det inte syns någon linje?

   Om ingen linje visas, gör ett nytt test och följ noga användaranvisningen. Det kan bero på att du inte har utfört testet på rätt sätt.

  • Vilka färger har de linjer som visas?

   Färgnyansen kan variera mellan ljust rött till mörkt rött, beroende på vilken koncentration av hCG det är i urinen. Färgnyansen påverkar inte resultatet men endast röd färg ger giltigt resultat. Får du annan färg än röd, vänta ett par dagar och ta ett nytt test.

  • Hur länge finns resultatet kvar innan det bleknar bort eller ändras?

   Ett positivt svar kommer oftast finnas kvar oförändrat, men bakgrunden kan dock mörkna. Läs inte av några resultat efter 30 minuter.