Graviditetstest Digitalt

Digitalt graviditetstest extra tydligt

Med RFSU Digitala graviditetstest kan du ta reda på om du är gravid och du får ett tydligt testresultat i ord med YES +/NO- symbol. Testet mäter hormonet hCG i urinen, som utsöndras när ett ägg befruktas. Du kan göra testet på eller efter den uteblivna menstruationens första dag.

 • Tydligt digitalt svar resultat med YES +/NO- symbol
 • Mer än 99% säkert resultat från den dag du skulle haft din menstruation
 • Testets känslighet är 25mlU/ml HCG

Köps ofta tillsammans med

Pris för allt
188:-
Köp
Pris för allt
178:-
Köp

Läs mer

När du blir gravid börjar kroppen producera ett hormon som heter hCG (human Chorionic  Gonadotropin). Halten av hCG stiger under den tidiga graviditeten. Graviditetstestet reagerar på detta hormon och du kan göra testet på eller efter den uteblivna menstruationens första dag. Säkrast är att mäta morgonurinen då den har högst hCG-koncentration.

 • Kissa direkt på stickan eller och doppa testet i behållare med urin.
 • Batteri ingår
 • För engångsbruk – testet kan endast användas en gång

Läs mer om graviditet på vår sida gravid ja eller nej >>

 • Så här gör du testet

  Du kan göra testet när som helst under dygnet, på eller efter den uteblivna menstruationens första dag. Säkrast är att mäta morgonurinen då den har högst hCG-koncentration.
  Testet ska utföras direkt efter att urinet samlats upp.
  När du har läst instruktionerna och är redo att utföra testet tar du ut graviditetstestet ur innerförpackningen och tar av skyddshylsan.
  Använd teststickan med en gång.

  Ta av hylsan på teststickan och slå på teststickan genom att trycka på av/på knappen.
  Timglassymbolen kommer då att blinka.

  OBS! Håll aldrig teststickan med uppsugningsdelen uppåt.

  Testa direkt i urinstrålen.
  Håll uppsugningsdelen med spetsen nedåt i urinstrålen i 5-7 sekunder.
  Låt inte vätska komma på resultatfönstret.
  Sätt på hylsan och lägg teststickan plant på en ren och torr yta.

  Eller samla ett urinprov i en ren, torr behållare.
  Håll uppsugningsdelen i urinprovet i 10-15 sekunder.
  Sätt på hylsan och lägg teststickan plant på en ren och torr yta.

  Vänta i 3-5 minuter.
  Låt teststickan ligga helt stilla.

  Läs av resultatet.
  När displayen har slutat blinka visas testresultatet.

  Positivt resultat – Gravid
  Det här betyder att du KAN vara gravid.
  Ta kontakt med din barnmorska eller gynekolog för rådgivning och kontroll.

  Negativt resultat – Inte gravid
  Det här betyder att du TROLIGEN INTE är gravid, eller att halten av graviditetshormon ännu inte är tillräckligt hög för att detekteras, eller att du har felberäknat första dagen för din menstruation.

  Testfel 1

  Möjlig orsak

  • För mycket eller för lite urin har applicerats.
  • Stickan låg inte plant efter att urinet applicerades

  Vad ska du göra?

  • Kontrollera teststickans bästföredatum.
  • Gör ett nytt test med en ny teststicka och följ anvisningarna noggrant.

  Testfel 2

  Möjlig orsak

  • Problem vid användning

  Vad ska du göra?

  • Gör ett nytt test med en ny teststicka och följ anvisningarna noggrant. Om skärmen förblir tom kontakta RFSU:s kundtjänst.
 • Bruksanvisning

 • Frågor och svar

  • Hur fungerar RFSU Digitala Graviditetstest?

   När du blir gravid börjar kroppen producera ett hormon som heter hCG (human Chorionic Gonadotropin). Halten av hCG stiger under den tidiga graviditeten. Graviditetstestet reagerar på detta hormon och du kan göra testet på eller efter den uteblivna menstruationens första dag. Testets känslighet är 25 mlU/ml. Om du testar tidigt eller är osäker är det bra att testa på nytt 2 dagar senare, helst med den första morgonurinen.

  • Hur tillförlitligt är RFSU Digitala Graviditetstest?

   RFSUs digitala graviditetstestet har uppvisat en säkerhet på 99,04% när det gäller detektering av graviditetshormon vid laboratorietestning av 209 urinprov från gravida och ej gravida kvinnor. Felaktiga negativa resultat kan förekomma när halten av graviditetshormon i urinen inte är tillräckligt hög för att avläsas. Om du ändå misstänker att du är gravid bör du vänta några dagar efter beräknad menstruation och göra ett nytt test med dagens första urin. Tänk på att inte äta eller dricka alltför mycket innan du
   genomför testet.

  • Hur snart kan jag använda RFSU Digitala Graviditetstest?

   Du kan använda RFSU Digitala Graviditetstest på eller efter den uteblivna menstruationens första dag. Har du oregelbunden mens, testa med hänsyn till den längsta menstruationscykeln du har haft de senaste månaderna.

  • Påverkas resultatet av hur mycket vätska jag dricker?

   Mycket stort vätskeintag kan späda ut urinen, varvid den mängd hCG som finns i urinen kanske inte kan upptäckas. Du bör därför inte ändra ditt vanliga vätskeintag. Du kan öka hCG-koncentrationen i urinen genom att dricka mindre och inte kissa på ca 2 timmar innan provet görs. Säkrast är att mäta morgonurinen.

  • Kan mediciner och sjukdomar påverka resultatet?

   Medicin som innehåller hCG kan påverka testresultatet och bör inte användas när testet används. Rådgör med läkare innan du använder testet. I vissa sällsynta fall kan kvinnor som närmar sig eller genomgår
   menopaus få felaktiga positiva resultat med graviditetstester på grund av förekomsten av ett hCG-liknande hormon. Uppsök läkare om du får ett positivt testresultat. Ektopisk graviditet (utomkvedshavandeskap) och cystor på äggstockarna kan ge felaktiga resultat. Vissa sjukdomar och cancerformer kan påverka testresultatet eftersom de påverkar produktionen av graviditetshormon. Om du lider av en sådan sjukdom bör du uppsöka läkare innan du utför ett graviditetstest.

  • Om det inte syns något resultat?

   Om inget resultat visas, gör ett nytt test med ny teststicka och följ noga användaranvisningen. Det kan bero på att du inte har utfört testet på rätt sätt.

  • Hur länge finns resultatet kvar innan det bleknar bort?

   Resultatet kommer att synas på displayen så länge det finns batteri, ca 24 timmar efter användning.

  • Är graviditetstestet veganskt?

   Nej, de är inte klassade som ”Vegan” produkter. Reagensen som används för att mäta testets tillförlitlighet kommer från antikroppar tagna från möss.