RFSU Opplyser

Vi gir deg svar på (nesten) alt som har med sex å gjøre!

"Sex på kartet" er en 28 minutter lang sexualopplysnings animasjonsfilm, som tar opp aktuelle spørsmål rundt sex og seksualopplysning. Handlingen i filmen foregår først og fremst i et skole bibliotek. Gjennom voiceover og øvrige scener får vi innblikk i de ulike personenes tanker og minner. Bli kjent med læreren Jao, som kan "alt" om temaet, samt de nysgjerrige elevene Maria, Abdu, William, Ida og Hanna.

Den er laget i et samarbeid mellom RFSU og svensk tv UR, og er nå laget med norske stemmer.

Filmen kommer også med tilleggsmateriell. Filmen er delt inn i seks deler, som fint kan vises hver for seg. Hver del følges opp med diskusjoner, øvelser og oppgaver i en egen veiledning. For de som ønsker å bruke filmen i skole- og undervisningssammenheng, så kan den bestilles via Subject Aid. I pakken følger det også med kondomer og egen presentasjon Om kroppen, sex og sånt… Tilleggsmateriellet er laget for lærere, skolepersonell, fritidsledere og andre pedagoger som møter ungdommer i undervisningssammenheng.