Fighting for body rights since 1933
RFSU - Fighting for body rights since 1933
Tilbake til Seksualopplysning

Prøver du å bli gravid?

RFSU opplyser

Å prøve å bli gravid kan være anstrengende. Omtrent 8 av 10 par som prøver å bli gravide, blir det i løpet av 1 års tid. Andre må vente lenger. Det er vanligere med nedsatt fruktbarhet og fertilitet, enn at man ikke kan få barn i det hele tatt.

Omtrent hvert femte par opplever vanskeligheter med å få barn. Det kan føles tungt å ikke lykkes med å bli gravid når man vil det, men ofte hjelper det å ha tålmodighet og fortsette å prøve.

Hvis man har prøvd å få barn i minst et år uten å lykkes, kan det for eksempel komme av at kvinnen ikke har regelmessig eggløsning, at mannens spermier er av lavere kvalitet, eller at mannen ganske enkelt ikke har spermier i sæden. Det er også vanskeligere å bli gravid jo eldre man blir. Hos kvinner kan fruktbarheten begynne å synke allerede i 30–35-årsalderen. Barnløshet kan også baseres på ulike livsstilsfaktorer eller faktorer som man ikke har kontroll over, som et medfødt avvik eller sykdom.

Det er vanligere med nedsatt fruktbarhet, fertilitet, enn at man ikke kan få barn i det hele tatt. Ved nedsatt fruktbarhet kan det ta lenger tid å bli gravid. Dersom man har prøvd i et år uten å lykkes kan man henvende seg til lege.

Forutsetninger for å bli gravid

Når en frisk mann og en frisk kvinne har ubeskyttet sex, er sjansen for å bli gravid på mellom to og fire prosent. Prøver man å bli gravid gjennom å ha ubeskyttet samleie i løpet av en hel menstruasjonssyklus, er sjansen omtrent 20 til 25 prosent for at man lykkes. Dette forutsetter da at:

  • kvinnens eggstokker fungerer normalt, slik at egg av god kvalitet modnes frem
  • kvinnen har eggløsning – har man regelmessig menstruasjon, innebærer det som regel at man også har eggløsning
  • egglederne fungerer, slik at et egg kan fanges opp og befruktes av spermier som svømmer opp i egglederne, samt at det befruktede egget kan transporteres ned til livmoren
  • mannen har tilstrekkelig med spermier i sæden og at de har god bevegelighet
  • livmorslimhinnen kan ta imot et befruktet egg, slik at det kan feste seg og utvikle seg videre
  • et fungerende sexliv

Hvis det er problemer med en eller flere av disse forutsetningene, kan man trenge hjelp til å bli gravid. Det er da det kan bli aktuelt med en barnløshetsutredning. Målet med en slik utredning er å få svar på om det er noe som gjør at man ikke blir gravid, og hva det i så fall er som hindrer at man blir gravid. Først når man vet hva problemet er, kan man gjøre noe med det.

Problemet kan ligge både hos mannen og kvinnen

Det kan være flere årsaker til at noen par har vanskeligheter med å få barn. I ca. en tredjedel av tilfellene skyldes det et problem hos kvinnen. I den andre tredjedelen av tilfellene ligger problemet hos mannen, og i den siste hos både mannen og kvinnen.

Kvinnens alder er også av stor betydning, og tendensen til å utsette å føde barn bidrar sterkt til at flere par søker hjelp i dag enn tidligere.

Når er det størst sjanse for at egget blir befruktet?

Når egget løsner, fanges det opp av egglederen og vandrer ned til livmoren. I løpet av denne vandringen kan det bli befruktet av mannens spermier. Hvis egget ikke blir befruktet, lever det i omtrent et døgn. Det er i løpet av eggløsningen og det første døgnet etter eggløsningen at sjansen er størst for at egget blir befruktet. Prøv vår eggløsningskalender om du vil finne de dagene du har størst sannsynlighet for å bli gravid.

Egget er befruktningsdyktig i et halvt til ett døgn. Men siden spermiene kan leve inne i livmoren i flere dager, kan de bli værende i livmoren og vente på egget når det kommer. Derfor er det bedre å ha samleie to til tre dager i uken, uavhengig av hvilken dag i menstruasjonssyklusen det er, enn å forsøke å treffe akkurat på eggløsningsdagen.

Det er størst sjanse for at egget blir befruktet, hvis man har samleie fra omtrent tre dager før den dagen da man har eggløsning, til en eller to dager etter denne dagen.

Les vår artikkel om hva som kan påvirke om man prøver å bli gravid her

13 vanlige tegn på graviditet