Graviditetstest Digital

Få et ekstra tydelig svar

Med RFSUs digitale graviditetstest kan du finne ut om du er gravid og du får et tydelig resultat med YES+/NO- -symbol. Testen måler hormonet hCG i urinen, som utsondres når et egg befruktes. Du kan ta testen på eller etter den dagen du skulle hatt menstruasjon. Det sikreste er å måle morgenurinen siden den har høyest konsentrasjon av hCG.

 • Tydelig resultat med YES+/NO- -symbol
 • Mer enn 99% sikkert resultat fra den dagen du skulle hatt menstruasjon
 • Testens følsomhet er 25mlU/ml hCG

 

 • Hvordan fungerer RFSU Digital graviditetstest?

  Når du blir gravid begynner kroppen å produsere et hormon som heter hCG (human Chorionic Gonadotropin). Innholdet av hCG stiger tidlige i graviditeten. Graviditetstesten reagerer på dette hormonet og du kan ta testen på eller etter den dagen du skulle hatt menstruasjonen. Den sikreste måten er å måle morgenurinen da den har høyest hCG-konsentrasjon.

  • Tiss rett på pinnen eller dypp testen i en beholder med urin
  • Batteri inngår
  • Testen kan kun brukes en gang
 • innhold

  • 1 digital test
  • Inneholder animalsk ingrediens for å kunne måle testens troverdighet
  • Testen har et forhåndsinstallert 3V CR2032 litiumbatteri
  • Sorteres som batteri
 • slik bruker du RFSU digital test

  Du kan ta testen når som helst på døgnet, på eller etter den dagen du skulle hatt mensen. Sikrest er det å måle morgenurinen siden den har høyest konsentrasjon av hCG. Testen skal utføres rett etter at urinen er samlet.

  1. La den forseglede pakningen med testpinnen nå romtemperatur(ca18-30˚C) hvis du har oppbevart den i kjøleskap.
  2. Ta graviditetstesten ut av folien. Bruk testen med en gang.
  3. Ta av lokket på testen og slå den på ved å trykke på av/på-knappen. Symbolet kommer da til å blinke.
  4. Du kan ta testen på to måter:
   1. Test rett i urinstrålen. Hold oppsugingsdelen med spissen ned i urinstrålen i 5-7 sekunder. Ikke la væske komme på testvinduet. Sett på lokket og legg testen rett på en ren og tørr flate.
   2. Samle urin i en tørr og ren plast- eller glassbeholder. Hold oppsugingsdelen i urinprøven i 10-15 sekunder. Sett på lokket og legg testen rett på en ren og tørr flate.
  5. La testen ligge helt stille og vent 3-5 minutter
  6.  Når skjermen har sluttet å blinke vises testresultatet
 • Slik leser du av resultatet

  YES + vises i svarruten: Dette betyr at du KAN være gravid. Ta kontakt med din fastlege eller gynekolog for rådgivning og kontroll.

  NO – vises i svarruten: Dette betyr at du TROLIG IKKE er gravid, eller at innholdet av graviditetshormonet hCG ikke er høyt nok til å slå ut på testen, eller at du har feilberegnet første dagen for din menstruasjon.

  Feilmelding vises i svarruten eller helt tom rute: Testfeil. Prøv da med en ny test.

 • spørsmål & svar

  • Kan jeg stole på RFSUs Digitale graviditetstest?

   RFSUs Digitale graviditetstest har påvist en sikkerhet på 99,4% når det gjelder funn av graviditetshormon ved laboratorietesting av 209 urinprøver fra gravide og ikke gravide kvinner. Feilaktige negative resultater kan forekomme når innholdet av graviditetshormon i urinen ikke er tilstrekkelig høyt for å gi utslag. Hvis du fortsatt mistenker at du er gravid bør du vente noen dager etter beregnet menstruasjon og ta en ny test, helst med morgenurin. Tenk på at du ikke skal spise eller drikke for mye før du tester deg.

  • Når kan jeg bruke RFSUs Digitale graviditetstest?

   Du kan bruke testen på eller etter den dagen du skulle hatt menstruasjon. Har du uregelmessig mens, test med hensyn til den lengste syklusen du har hatt de siste månedene.

  • Påvirkes resultatet av hvor mye væske jeg drikker?

   Veldig stort væskeinntak kan “vanne” ut urinen, og mengden hCG som er i urinen kan kanskje ikke tas opp. Du bør derfor ikke endre på ditt vanlige væskeinntak. Du kan øke hCG-konsentrasjonen i urinen ved å drikke mindre og ikke tisse på 2 timer før du tester. Det sikreste er å måle morgenurinen.

  • Kan medisiner og sykdommer påvirke resultatet?

   Medisin som inneholder hCG kan påvirke testresultatet og bør ikke brukes når testen brukes. Rådfør deg med lege før du bruker testen. I visse spesielle tilfeller kan kvinner som nærmer seg eller gjennomgår overgangsalderen få feilaktige positive resultat på graviditetstester på grunn av forekomsten av et hCG-lignende hormon. Oppsøk lege om du får et positivt testresultat. Ektopisk graviditet (utenom-livmorsunnfangelse) og cyster på eggstokkene kan gi feilaktige resultater. Visse sykdommer og kreftformer kan påvirke testresultatet ettersom de påvirker produksjonen av graviditetshormonet. Om du lider av en slik sykdom bør du oppsøke lege før du utfører en graviditetstest.

  • Hva hvis jeg ikke får noe resultat?

   Hvis det ikke kommer noe resultat, ta en ny test og følg bruksanvisningene nøye. Det kan være at du ikke har tatt testen på riktig måte.

  • Hvor lenge kan jeg se resultatet før det forsvinner?

   Resultatet vil synes på skjermen så lenge det er batteri, ca 24 timers bruk.

  • Er graviditetstesten vegansk?

   Nei, den er ikke klassifisert som vegan-produkt. Reagensen som brukes for å måle testens troverdighet kommer fra antistoffer som er tatt fra mose.