RFSU Opplyser

Øvrige prevensjonsmetoder

Avbrutt samleie

Avbrutt samleie betyr at mannen trekker ut penis fra skjeden når han føler at orgasmen er på vei, for å forhindre at sæden kommer inn i skjeden. Metoden har flere usikkerhetsmomenter.

Det er viktig at mannen reagerer på riktig tidspunkt for å kunne stoppe i tide. Risikoen for unnfangelse er økende hvis et nytt samleie finner sted rett etter utløsning, da det kan være sædceller igjen i eller på penis.

Avbrutt samleie er ikke anbefalt dersom du ønsker å unngå graviditet, og du er ikke beskyttet mot kjønnssykdommer.

Prevensjonsapper og minicomputers

Disse prevensjonsmetodene kalkulerer når du har eggløsning, og mange er over 99% sikre. Disse metodene registrerer syklusen din og sier hvilke dager du kan bli gravid. Selv om du ikke er kjent med denne typen prevensjon er dette en metode som det har vært brukt og forsket på i mange år, og den høye sikkerheten er godt er medisinsk dokumentert. Temperatur og tidspunkt for menstruasjon lagres i apparatet og kan deretter forutsi hvilke dager du har eggløsning. Det registreres også variasjoner i syklusen og tar høyde for disse. Det varierer hvordan ulike apparater registrerer informasjon, med noen kan du registrere informasjonen selv, mens andre måler temperaturen i munnen når du våkner, og gir deg direkte en fruktbarhetsprognose. Disse smarte dingsene er derfor også kjekke å ha den dagen man ønsker å bli gravid, og kan se hvilke dagen man er mest fruktbar.

Rytmemetoden (sikker periode)

Ved å bruke sikre perioder som prevensjon, betyr det at du har samleie kun på dager da sannsynligheten for befruktning er liten. Kvinnen må vite når hun har eggløsning og når hun er i den fruktbare perioden. Eggløsningen er ca 14 dager før en mensperiode, ikke en fast periode etter de foregående menstruasjonene. Ved uregelmessig menstruasjon, eller når du nylig sluttet å ta p-piller, er det umulig å si når neste eggløsning vil skje. Siden sædceller kan leve i livmoren opptil fem dager etter samleie, kan befruktningen skje i en periode fra fem dager før eggløsning til én dag etterpå. Mensrytmen regnes fra første dag av menstruasjon til første dagen neste gang.

Den sikre perioden etter eggløsning kan bestemmes ved å sjekke kvinnens kroppstemperatur, som vanligvis stiger en halv grad på grunn av progesteron produsert etter eggløsning. Kvinner kan også lære å gjenkjenne sekretet som produseres i den fruktbare perioden. Metoden er kun egnet for kvinner med regelmessig menstruasjon som kjenner deres trygge perioder.

Amming

At fruktbarheten er lavere i perioden med amming er en gammel kjensgjerning. Amming er fortsatt en vanlig form for familieplanlegging over hele verden.

Amming gir god beskyttelse mot graviditet hvis følgende kriterier er oppfylt:
1) Full amming også om natten. Barnet får ikke noen tillegg. Eventuelt kan små smaksporsjoner gis etter amming.
2) Kvinnen har ikke fått menstruasjon etter fødselen.
3) Det har ikke gått mer enn seks måneder etter fødselen.

Alle tre vilkår må være oppfylt for at ammemetoden vil fungere som en prevensjonsmetode. Risikoen for å bli gravid er veldig lav hvis disse vilkårene er oppfylt.

Billingmetoden

Billingmetoden er basert på fysiologiske forandringer i kroppen. Kvinnens vaginale sekret endres i løpet av menstruasjonssyklusen, og metoden er at ved å studere sekretet vil du vite når du har eggløsning. På den måten kan du planlegge når og hvis du ønsker å bli gravid. Denne metoden bør ikke kombineres med andre prevensjonsmidler ettersom disse kan påvirke slim.