Nordmenn har mest kjønnssykdommer i Norden

2018-04-10

Nordmenn ligger på sex-toppen i Norden, men er samtidig dårligst til å bruke kondom. Mange mener at det er liten sjanse for å bli smittet av en kjønnssykdom, og siden man ofte har sex med en man kjenner fra før eller vet hvem er, er vi så naive at vi stoler på partneren.

Ved ubeskyttet sex bør man alltid teste seg i ettertid, ellers vet man faktisk aldri om man smitter andre. Og når vi ser at hver eneste dag får 60 nordmenn klamydia, er det på høy tid igjen å anbefale nordmenn å ta ansvar for sin egen, og parnerens, seksuelle helse ved å bruke kondom. Vi ligger på kjønnssykdomsstatistikken i Norden, og dette er en uhyggelig statistikk å toppe, fortsetter Sidsel Kløw i RFSU Norge.

– Aidsdagen setter fokus på hiv og aids og det virker som om nordmenn ikke tror dette kan ramme dem. Folkehelseinstituttet anser hivinfeksjon som en av våre mest alvorlige smittsomme sykdommer, med store konsekvenser både for den enkelte og for samfunnet. Hvis man er smittet av kjønnssykdommer, som eks klamydia, øker også risikoen for å bli smittet av hiv ved ubeskyttet sex, sier Kløw.

I forbindelse med Verdens Aidsdag 1. desember 2012, har RFSU i samarbeid med andre organisasjoner, en stor markering inne på Oslo S og Østbanehallen. Hit kan alle komme og få informasjon om hiv og aids, noe det er et åpenbart behov for.

I 2011 ble det registrert 269 nye hiv-tilfeller i Norge, dette er en økning i forhold til 2010. Hittil i år er det diagnostisert 176 nye tilfeller.

– Vi oppfordrer alle som har mulighet til å ta turen innom Oslo S og Østbanehallen mellom kl 10 og 16 lørdag, avslutter Kløw og håper på høye besøkstall på standen de deler med organisasjonene Røde Kors Ungdom samt Sex og Politikk.

Funn fra RFSUs undersøkelse ”Sex og kondom og sånn” 2011:

– Over 2 av 10 nordmenn har hatt en kjønnssykdom, høyest i Norden

– 26 prosent av de som har hatt sex bedømmer risikoen for hiv som liten

– 51 prosent av de som har hatt sex bedømmer risikoen for å få klamydia som veldig liten

– 59 prosent mener heller ikke at det er pinlig å ha hatt klamydia, og 62 prosent mener det uansett finnes medisin

– 17 prosent av de som har hatt sex har aldri brukt kondom

– Bare 48 prosent har ofte eller alltid fått positiv respons når de har foreslått kondom – lavest i Norden

Funn fra InFacts undersøkelse om hiv utført på vegne av RFSU i 2011:


– 2 av 10 vet ikke at hiv smitter gjennom seksuell kontakt

– 10% er i stor grad redde for hiv-smitte, samme som i 2009. Kvinner mer redde enn menn, hhv 11,6% kvinner mot 7,9% menn

– Folk med lavere utdanning og inntekt, er reddere for å bli smittet enn de med høyere utdanning og inntekt

– Jo eldre man er, jo mindre redd er man for å bli smittet

– De mellom 18 og 24 år er mest redde for hiv-smitte

– 6% av de med lavere utdanning tror at hiv smitter gjennom berøring

– Jo lavere utdanning, desto flere tror at hiv smitter gjennom spytt

– 24% av de med lavest utdanning svarer at de ikke vet hvordan hiv smitter

– 5% av de med lavest inntekt, tror hiv smitter gjennom forkjølelse

– 8% av de mellom 18 og 24 år tror at hiv smitter gjennom forkjølelse, og 12% gjennom spytt

– Blant de eldste og yngste er det færrest som svarer at hiv smitter gjennom seksuell kontakt. I aldersgruppen 18-24 år er det kun 65,5% som svarer dette og i alderen 60+ kun 68,4%

– Det er aller størst uvitenhet om hvordan hiv smitter blant de eldre

DETALJER PR. LANDSDEL:

Østlandet

– 3,7% av Østlendingene tror at hiv smitter gjennom forkjølelse, høyest i landet

– Blant Østlendingene er det færrest i landet som svarer at de tror hiv smitter ved seksuell kontakt

– Flest Østlendinger som svarer at de ikke vet hvordan hiv smitter, hele 12,4%

Oslo

– 3,4% av Osloborgerne tror at hiv smitter gjennom forkjølelse, nest høyest i landet – rett bak de andre østlendingene

– Osloborgerne er de som hyppigst svarer at hiv smitter via seksuell kontakt, 86% svarer dette

– 1 av 10 er redde for hiv-smitte, noe fler enn i 2009

Midt-Norge

– 4,7% tror at hiv smitter ved berøring, høyest i landet

– 8 av 10 svarer at hiv smitter ved seksuell kontakt

– 8,7% prosent er redd for å bli smittet av HIV

Sør-Norge

– Sørlendinger er mest redde for hiv-smitte, 11,4% svarer dette

– Flest sørlendinger tror at hiv smitter gjennom spytt, 8,1% – høyest i landet

Vestlandet

– Vestlendinger er minst redde for hiv-smitte

– 7,8% av Vestlendingene tror at hiv smitter gjennom spytt, nest høyest i landet

Nord-Norge

– 3,4% tror at hiv smitter gjennom berøring, nest høyest i landet

– 11% er redde for hiv-smitte, mot 7% i 2009

Dele eller sende