Er jeg gravid?

Terminkalkulator

En graviditet deles inn i tre perioder, som hver varer i tre måneder. Hver periode kalles et trimester. I løpet av første periode dannes alle organer, og i løpet av andre periode utvikles de. I løpet av tredje periode vokser fosteret kraftig.

Hvilken uke er man i?
Når man skal regne ut hvor langt en graviditet har kommet og hvilken termin man får, begynner man med den siste mensens første dag. Den regnes som graviditetens første dag, selv om man da egentlig ikke var gravid enda.
Det er ofte et skille mellom hvordan legen uttrykker hvilken uke man er i, og hvordan du som gravid uttrykker det. Når en som er gravid sier: «Jeg er i uke 20», betyr det vanligvis at 19 hele uker har gått, og at man befinner seg i 20. uke. Kanskje har det gått tre dager inn i 20. uke. Dette kaller fastlegen/jordmoren for uke 19 + 3. Det beror på at legen/jordmoren utelukkende regner de hele ukene, pluss dagene i den påbegynte uken.

Det er lett å bli forvirret, men dette er viktig å huske på. Fosterets utvikling er veldig rask, og det skjer mye mellom den første og siste dagen i samme graviditetsuke.

 

”Når en som er gravid sier: «Jeg er i uke 20», betyr det vanligvis at 19 hele uker har gått, og at man befinner seg i 20. uke. Kanskje har det gått tre dager inn i 20. uke. Dette kaller fastlegen/jordmoren for uke 19 + 3.”

Regne ut graviditetsuke og termindato
Hvis du vil regne ut omtrentlig fødselsdato samt hvilken graviditetsuke du eller din partner er i, fyller du inn datoen for siste menstruasjon og klikker deretter på «Regn ut graviditetsuke og beregn fødselsdato». Kalenderen tar utgangspunkt i en gjennomsnittlig menstruasjonssyklus på 28 dager.

Terminkalkulator

Her kan du regne ut  omtrentlig termindato samt hvilken svangerskapsuke du eller din partner er i. Du fyller inn datoen for siste menstruasjon og klikker deretter på «Regn ut». Kalenderen tar utgangspunkt i en gjennomsnittlig menstruasjonssyklus på 28 dager, derfor er utregningen omtrentlig.

Du er i uke:

Beregnet termindato: