Prøve å bli gravid

Forutsetninger for å bli gravid

Når en frisk mann og en frisk kvinne har ubeskyttet sex, er sjansen for å bli gravid på mellom to og fire prosent. Prøver man å bli gravid gjennom å ha ubeskyttet samleie i løpet av en hel menstruasjonssyklus, er sjansen omtrent 20 til 25 prosent for at man lykkes. Dette forutsetter da at:

  • kvinnens eggstokker fungerer normalt, slik at egg av god kvalitet modnes frem
  • kvinnen har eggløsning – har man regelmessig menstruasjon, innebærer det som regel at man også har eggløsning
  • egglederne fungerer, slik at et egg kan fanges opp og befruktes av spermier som svømmer opp i egglederne, samt at det befruktede egget kan transporteres ned til livmoren
  • mannen har tilstrekkelig med spermier i sæden og at de har god bevegelighe
  • livmorslimhinnen kan ta imot et befruktet egg, slik at det kan feste seg og utvikle seg videre
  • et fungerende sexliv

Hvis det er problemer med en eller flere av disse forutsetningene, kan man trenge hjelp til å bli gravid. Det er da det blir aktuelt med en barnløshetsutredning. Målet med en slik utredning er å få svar på om det er noe som gjør at man ikke blir gravid, og hva det i så fall er som hindrer at man blir gravid. Først når man vet hva problemet er, kan man gjøre noe med det.

 

Problemet kan ligge både hos mannen og kvinnen

Det kan være flere årsaker til at noen par har vanskeligheter med å få barn. I ca. en tredjedel av tilfellene skyldes det et problem hos kvinnen. I den andre tredjedelen av tilfellene ligger problemet hos mannen, og i den siste hos både mannen og kvinnen.

Kvinnens alder er også av stor betydning, og tendensen til å utsette å føde barn bidrar sterkt til at flere par søker hjelp i dag enn tidligere.

Prøve å bli gravid

Hva kan påvirke fertilitet?

Les mer