Seksuaalisuus elämän eri vaiheissa

Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisenä olemista eikä se suinkaan tarkoita vain käyttäytymistä tai seksuaalista toimintaa, kuten usein tullaan ajatelleeksi. Ihminen on seksuaalinen olento elämän alusta kuolemaan asti. Seksuaalisuus muuttuu ihmisen elämänvaiheiden ja kokemusten myötä. Myös seksuaaliset mieltymykset saattavat muuntua.

Siihen, mitä seksuaalisuuteen kuuluu ja mitä se kokonaisuudessaan on, vaikuttaa ainakin historiallinen aika, maantieteellinen paikka sekä kulttuuri, jossa ihminen elää. Nämä vaikuttavat siihen, mitä seksuaalisuudesta tiedämme, millaisia uskomuksia, arvostuksia, ajatuksia ja asenteita siihen liittyy niin yhteisö- kuin yksilötasolla. Ajatukseen siitä, mitä seksuaalisuus on, vaikuttaa myös ihmiskäsityksemme.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan seksuaalisuus pitää sisällään ”sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuoliroolit, seksuaalisen suuntautumisen, erotiikan, mielihyvän, sukupuolisuhteet (eli seksisuhteet) ja lisääntymisen. Seksuaalisia kokemuksia ja seksuaalisuuden ilmenemismuotoja ovat ajatukset, fantasiat, halut, uskomukset, asenteet, käyttäytyminen, seksuaalisuuden harjoittaminen, roolit ja suhteet. Vaikka seksuaalisuus voi pitää sisällään kaikki nämä ulottuvuudet, ihminen ei aina koe tai ilmennä niitä kaikkia.(Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa, 2010)

Seksuaalisuus on myös yksi osa terveyden ulottuvuuksia ja tiiviissä vuorovaikutuksessa ihmisen fyysisen, psyykkisen, kulttuurisen, henkisen, biologisen ja maantieteellisen ulottuvuuden kanssa.

Hyvän seksuaaliterveyden saavuttamiseksi ja sen ylläpitämiseksi on kaikkien ihmisten seksuaalioikeuksia kunnioitettava, suojeltava. Seksuaaliterveys on hyvinvoinnin tila eikä siinä ole kyse vain sairauden, toimintahäiriön tai raihnaisuuden puuttumisesta. Hyvän seksuaaliterveyden peruselementtejä ovat positiivinen ja kunnioittava asenne seksuaalisuuteen (omaan ja muiden) sekä mahdollisuutta nautinnollisiin ja turvallisiin seksuaalikokemuksiin. Kenenkään ei tule joutua kokemaan pakottamista, syrjintää tai väkivaltaa seksuaalisuutensa vuoksi tai seksuaalisissa kokemuksissaan. (ks. Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa, 2010).

Seksuaalisuutta ja sitä, mitä se itselle merkitsee kannattaa pysähtyä pohtimaan sekä yksin että yhdessä toisten kanssa. Seksuaalisuuden toivomme tuottavan iloa, onnea ja positiivisia kokemuksia ihan jokaiselle!

 

Ikävaiheet

Alta löydät kootusti tietoa seksuaalisuuden ilmentymisestä sekä muutoksista eri ikävaiheissa. Ikävaiheisiin kuuluvat lapsuus, nuoruus, aikuisuus sekä ikääntyminen. Kaikki nämä vaiheet omine erityispiirteineen vaikuttavat fyysisten muutosten lisäksi myös ihmisen seksuaalisuuteen, joka puolestaan vaikuttaa ajatuksiin, tunteisiin, tekoihin ja reaktioihin, sekä sitä kautta henkiseen ja ruumiilliseen terveyteen.

 

RFSU käyttää evästeitä tällä verkkosivustolla. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää evästeistä.